SOS Racisme til regeringen: Luk udrejsecentrene og Ellebæk

DEBAT: Under coronakrisen svigter regeringen menneskerettighederne i forhold til udlændinge, der er frihedsberøvet i Ellebæk eller har opholdspligt på udrejsecentrene Kærshovedgård og Sjælsmark, skriver speciallæge og medlem af landsrådet i SOS Racisme.

Anne Nielsen
Speciallæge, ph.d, medlem af landsrådet i SOS Racisme

Regeringen overtræder menneskerettighederne, selv om den i forståelsespapiret skrev under på, at Danmark til enhver tid skulle respektere de internationale konventioner.

Det gælder især i forhold til udlændinge, der er frihedsberøvet i Ellebæk, men også dem, der har opholdspligt i udrejsecentrene på Kærshovedgård og Sjælsmark, hvor forholdene på flere områder er værre end i åbne fængsler, selv om beboerne officielt ikke er frihedsberøvede.

Lukkede grænser gør frihedsberøvelse ulovlig
I et lovforslag, L 189, nylig fremsat af udlændingeministeren, står der helt klart som gældende dansk lovgivning:

”Det er en betingelse for frihedsberøvelsen (af afviste asylansøgere og udviste udlændinge), at der er udsigt til, at udlændingen kan udsendes tvangsmæssigt, eller at politiet kan anvise en frivillig hjemrejserute.

Men nu er Dublinoverførsler til 1. asyllande indstillet, og de fleste grænser lukkede.

Frihedsberøvelsen er ulovlig efter Dublin III-forordningen for dem, der skal overføres til et andet Dublin-land, og efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 5, stk. 1, f, da frihedsberø­velsen ikke er nødvendig.

Det gælder også, når frihedsberøvelsen bruges som ”motiverende foranstaltning”, det vil sige for at få en udlænding til at fremskaffe identitetspapirer eller skrive under på, at vedkommende vil udrejse frivilligt. Reelt er der tale om en form for tortur, og mange bliver psykisk syge, apatiske eller depressive, eller får opblussen af PTSD.

Intet svar fra Tesfaye
Europarådets menneskerettighedskommissær har erklæret at frihedsberøvelse af migranter med henblik på overførsel til et andet Dublin-land er illegalt og overtræder international ret, da der ikke er noget reelt formål med frihedsberøvelsen, når landene har lukket ned for Dublin-overførsler.

Udlændingeministeren har ikke svaret på en henvendelse fra SOS Racisme herom. FN, IOM, UNHCR og WHO har opfordret regeringer til at løslade tilbageholdte migranter og vurdere løsladelse af fanger for at undgå epidemier.

Selv før coronakrisen var over halvdelen af de udviste udlændinge udsendelseshindrede, det vil sige, at de kunne ikke sendes hjem.

Over 400 var fra Iran, som ikke tog imod tvangsudsendte. Hvis de blev sendt tilbage til Iran, ville Danmark i mange tilfælde overtræde menneskerettighederne, på grund af risikoen for tortur og umenneskelig behandling.

Et eksempel på udsendelse til tortur var en 18-årig iraner, der blev tvangsudsendt i 1999, samme dag, hvor han havde forsøgt selvmord i Kastrup Lufthavn. Flygtningenævnet mente ikke, at han ville blive forfulgt i Iran, men kort efter ankomsten til Iran blev han fængslet og tortureret voldsomt i næsten to år, men overlevede og fik senere asyl i Danmark.

I nyere tid udsendte Danmark trods advarsler fra UNHCR og IOM to brødre, der havde fået nej til asyl, til Afghanistan. Den yngste, som var 17 år, blev ifølge storebroderen fængslet, tortureret og dræbt af Taleban. 

Risici på udrejsecentre
I asyl- og udlændingecentre og fængsler er mange mennesker er samlet og derfor særligt udsat for smitte. Man deler typisk værelse med én på Kærshovedgård, med flere på Ellebæk og Sjælsmark, og dørhåndtag, gangarealer, badeværelse, toilet og håndvaske deles med mange mennesker.

Ellebæk har jævnligt været overbelagt og personalet undernormeret. Meningsfulde aktiviteter er indstillet. De indsatte må ikke have mobiltelefon, selv om de er administrativt frihedsberøvede og ikke er kriminelle.

I udrejsecentrene kan man gå ind og ud om dagen, men når man samler cirka 250 mennesker på Kærshovedgård, kan man hverken holde en eller to meters afstand hele tiden.

Alle skal hente mad tre gange dagligt i kantinen. Man skal gennem de samme døre og ind- og udgangssluser for at komme ind og ud af Kærshovedgård. Her skal man lægge tommeltotten på et biometrisk kort foran en scanner, som aflæser fingeraftrykket. Men det kan være en coronafælde, for man kan nemt komme til at røre på steder, andre har rørt.

Meldepligt til politiet med brug af kortet, praktik, undervisning, institutionens computere, sport og besøg er lukket ned for at forebygge smitte.

Løslad udlændinge på Ellebæk
På Kærshovedgård er der mange, der har familie og børn et andet sted i Danmark. SOS Racisme og flere udlændingeordførere har fra starten af coronakrisen opfordret ministeren til at løslade udlændinge i Ellebæk og ophæve opholds- og underretningspligt midlertidigt på udrejsecentrene, så beboerne kunne flytte hjem, til venner eller på et sted betalt af Udlændingestyrelsen for at mindske risikoen.

Svaret var nej: Beboerne skulle bare blive ”hjemme” ligesom resten af befolkningen i Danmark, det vil sige på ”deres værelse” eller ”udrejsecentret”.  

Omkring 21. april skete det, vi havde advaret mod: coronaudbrud på Kærshovedgård.

Den første beboer, som blev indlagt, havde kun været på Kærshovedgård og må være smittet dér. En beboer mere blev smittet, der var rygter om smitte blandt personalet.

Der blev tilbudt test til alle beboerne den 1. maj og 12. maj, men først efter at SOS Racisme havde henvendt sig til Styrelsen for Patientsikkerhed, og kun godt 150 beboere blev testet.

I hele forløbet blev corona påvist hos seks beboere og tre af personalet. De smittede beboere blev indlagt eller isoleret på Center Brovst, men er nu tilbage på Kærshovedgård, og siden har vi ikke hørt om flere smittede.

Alligevel var hyppigheden af positiv coronatest ti gange større blandt beboerne på Kærshovedgård end i resten af Danmark. Beboerne fik ikke uddelt håndsprit, men der blev opsat håndvaskestationer mange steder.

Beboerne er fortsat hunderædde for at få Covid19. Mange har angst, selvmordstanker og depression, og nogle indlægges med psykisk lidelse.

De ville have været mindre udsat i eget hjem, hos private eller på hotel under krisen. Men de har opholdspligt og skal sove hver nat på Kærshovedgård, og hvis de overnatter uden tilladelse, risikerer de lange fængselsstraffe.

De ville måske kunne påkalde sig nødret og tage hjem til familien; men hvis dommeren ikke var enig, ville de risikere varetægtsfængsling, fængsel, eventuelt udvisning, eventuelt komme over i kategorien af ”udviste dømte”, og få endnu længere straffe ved senere brud på opholdspligten.

Luk udrejsecentrene
Forholdene i Ellebæk, Kærshovedgård og Sjælsmark medfører enorm lidelse, psykisk sygdom og selvmordsforsøg og øger risikoen for coronaepidemier. Sidste år begik én selvmord i Ellebæk, i år har der været selvmordsforsøg hos mindst én fra Kærshovedgård.

Da Hans Wolff, formand for delegationen fra Europarådets Komité for forebyggelse af tortur, CPT, havde aflagt rapport om besøget i Ellebæk og sagde, at Ellebæk ikke var egnet til mennesker, kommenterede justitsministeren:

”Ellebæk skal ikke være et rart sted”.

Justitsministeren har i øvrigt ikke kunnet overholde tre-måneders-fristen for at svare CPT, hvordan han vil reagere på den voldsomme kritik.

Tesfaye har skrevet, at ”motivationsfremmende frihedsberøvelse” af iranere i Ellebæk er nødvendigt for at sikre et effektivt udsendelsessystem, men det er hverken effektivt, lovligt eller etisk forsvarligt at påføre folk unødig lidelse!
 
En afvist flygtning fra Kærshovedgård sagde ved en konference i januar om demokrati og menneskerettigheder for etniske minoriteter:

”Hvis vi er flygtninge, hvis vi er flygtet fra vores land pga. krænkelser, har efterladt alt og har mistet vores kære i krig, hvis vi ikke kan vende tilbage til vores land: - Det betyder jo ikke, at I har nogen ret til at behandle os, som om vi ikke var mennesker!”
 
Til regeringen: Luk udrejsecentrene og Ellebæk, og respektér menneskerettighederne!

Forrige artikel Seniorforsker: Krisen tvinger os til at genoverveje Danidas vækstparadigme Seniorforsker: Krisen tvinger os til at genoverveje Danidas vækstparadigme Næste artikel Enhedslisten: Vi svigter verdens fattigste under coronakrisen Enhedslisten: Vi svigter verdens fattigste under coronakrisen