V: Et svagt Udenrigsministerium er et svagt Danmark

DEBAT: Coronakrisen har udstillet svækkelsen af det svindende Udenrigsministerium. Hvis Danmarks globale position skal sikres, bliver vi nødt til at give ministeriet et større ansvar, skriver Michael Aastrup Jensen (V), udenrigspolitisk ordfører.

Af Michael Aastrup Jensen (V)
Udenrigspolitisk ordfører

Coronakrisen har vist, hvordan vi som samfund kan rykke sammen og skabe store resultater nationalt og internationalt. Men samme krise viser også, hvordan mange af vores dygtige medarbejdere i den danske udenrigstjeneste måtte arbejde ekstra hårdt for at få strandede borgere hjem fra lande, hvor vores repræsentation de seneste år er blevet skåret væk.

Coronakrisen har udstillet, hvad vores udenrigstjeneste kan sætte for dagen, når det virkelig gælder. I den forbindelse er vi dog nødt til at stille os selv spørgsmålet: Hvordan skulle vi nogensinde sikre vores borgere og interesser i udlandet uden et stærkt Udenrigsministerium?

Svaret er simpelt: Det kan vi ikke.

Det negligerede ministerium
De seneste mange år er Udenrigsministeriet blevet nedprioriteret af skiftende regeringer, med ambassadelukninger i nøgleområder som Sydamerika, Asien, Afrika og Mellemøsten til følge. Samtidigt er den udenrigspolitiske beslutningskompetence gradvist rykket fra Udenrigsministeriet til Statsministeriet, specielt når det handler om de store dagsordener inden for krisehåndtering og diplomati.

På mange områder bærer vores udenrigspolitiske arbejdsgange præg af en tilsidesættelse af de kompetencer, der findes blandt medarbejdere i Udenrigsministeriet. At overlade de større strategiske beslutninger til Statsministeriet, der har en langt mindre udenrigspolitisk kapacitet i både mandskab og ekspertise, kan potentielt føre til, at vi som samfund går glip af nøgleperspektiver på verden omkring os.

Det er vigtigt at huske på, at Udenrigsministeriets position er unik i den danske centralforvaltning. På trods af, at alle ministerier har en international dimension for deres arbejde, er det kun Udenrigsministeriet, der er uforbeholdent dedikeret til varetagelsen af danskernes interesser over for omverdenen.

I en tid, hvor Danmarks traditionelle allianceforhold er under pres af Putin i øst og Trump i vest, er det en absolut nødvendighed, at vi får alle internationale nuancer belyst, analyseret og håndteret.   

Behov for stærkere repræsentation
Udenrigsministeriet er især vigtigt, når det handler om dansk erhvervsfremme. Mange virksomheder får dagligt rådgivning af konsulater, ambassader og afdelinger på Asiatisk Plads, og det er med til at sikre velstand, vækst og arbejdspladser til gavn for alle danskere.

Når borgere er i nød i udlandet, er det i sidste instans vores dygtige diplomater, der sørger for, at de kan komme sikkert hjem igen. Samtidigt er Udenrigsministeriet en garant for, at vi politisk kan tilgå verden med korrekt information og solid rådgivning i ryggen. Det er noget, jeg selv har kunnet mærke værdien af i al min tid som Venstres udenrigsordfører.

Der ligger en stor opgave i at sikre Udenrigsministeriet for eftertiden. Det skal fortsat være et sted, som unge diplomatspirer søger hen imod, fordi de føler sig kaldet til at tjene Danmark i verden. Indsatsen for dette bør starte med, at vi igen ser på at styrke vores repræsentation i udlandet, især i vækstende områder, der har stort potentiale for danske virksomheder og deslige. Samtidig skal vi blive bedre til at bruge Udenrigsministeriet, frem for Statsministeriet, som afsæt for vores diplomatiske indsatser.

Med disse skridt kan vi skabe første spadestik til rammerne for et Udenrigsministerium, der fortsat vil kunne sikre danskernes velstand og sikkerhed i en altid omskiftelig verden.

Forrige artikel Lykketoft: Danmarks globale indflydelse svækkes af nedskæringer Lykketoft: Danmarks globale indflydelse svækkes af nedskæringer Næste artikel DIIS-forsker: Pilen peger indad i Udenrigsministeriets deroute DIIS-forsker: Pilen peger indad i Udenrigsministeriets deroute
Ny a la carte-model for europæisk asylpolitik får hug fra flere sider

Ny a la carte-model for europæisk asylpolitik får hug fra flere sider

MIGRATIONSPAGT: EU-Kommissionen slagter kontroversiel idé om tvungen omfordeling af flygtninge, men indfører princippet igen ad bagdøren, lyder noget af kritikken af nyt EU-udspil til asylpolitik, mens andre mener, at fokus på grænsekontrol og hurtige udvisninger risikerer at underminere flygtninges retssikkerhed.