V: Vi skal styrke de politiske partier i Afrika

DEBAT: Der skal sættes fokus på stærkere partier i Afrika, så der kommer mere politisk deltagelse og bedre gennemsigtighed. Det skriver Michael Aastrup Jensen (V). Det skal blandt andet ske ved at styrke ungdomspartierne.

Af Michael Aastrup Jensen (V)
Udenrigsordfører

De politiske partier i Afrika er over en bred kam meget svage. Både i organisering og ideologisk fundament. De svage partier vanskeliggør den politiske deltagelse og gennemsigtigheden af de demokratiske institutioner. En af de store syndere i opbygningen af stærke politiske partier er valgsystemerne.

Mange afrikanske lande har arvet valgsystemet fra England, hvilket betyder, at det er flertalsvalg i enkelmandskredse. Det resulterer i, at det er meget vanskeligt for mindre partier at blive repræsenteret, hvorimod stærke lokale ledere har gavn af systemet.

Selv i et af kontinentets mest velfungerende lande, Sydafrika, er de politiske partier svagt funderet. ANC sidder tungt på magten i landet, men er langt mere et ”magtens parti”, som det kendes fra Rusland, end et parti med et klart ideologisk grundlag.

Borgmesterskiftet i Johannesburg kan dog meget vel være begyndelsen til et brud med ANCs magtmonopol.

Ikke for at blive rig
Udfordringerne er mange for de demokratiske kræfter i de afrikanske lande, men hvis der for alvor skal skabes en politisk, og dermed også social og økonomisk forandring, så kræver det, at demokratiet rodfæster sig på bekostning af politik som et instrument til personlig berigelse.

En række europæiske lande har en lang tradition for at støtte søsterparti-samarbejde i udviklingslandene. Det gælder for eksempel Tyskland og England. Med skabelsen af Institut for Flerpartistøtte, DIPD, bidrager Danmark nu også til dette vigtige arbejde.

En af de helt store styrker ved DIPD er, at arbejdet drives af ildsjæle fra de politiske partier, og ikke af konsulenter og professionelle NGO’er. Det er nemlig en selvstændig pointe, at danske politiske partier og valgkampe i høj grad er basseret på frivilligt arbejde.

Det er ikke for at blive rig, at man går ind i politik i Danmark, alligevel så knokler VU’ere og DSU’ere tre uger under valgkampen. Alt sammen blot for sagens skyld. Det er et meget stærkt budskab, og noget helt særligt vi kan inspirere vores afrikanske partnere med.

Styrke ungdomsafdelinger
Det er selvfølgelig en korrekt indvending, at det er langt nemmere i et land som Danmark, hvor ingen behøver at frygte for, at der ikke er brød på bordet næste dag. Det ændrer dog ikke ved, at det, som Afrika har brug for, er en ændring i den politiske kultur. Her kan vi fra dansk side bidrage med inspiration gennem vores samarbejde med politiske partier på det store kontinent.

Derudover skal man ikke undervurdere, at det i dag er lettere at kopiere politiske kampagner. Virkemidlerne er i høj grad det samme. Eksempelvis har de sociale medier for længst gjort deres indtog i Afrika.

Det er åbenlyst, at arbejdet med at styrke de politiske partier i Afrika er et langt sejt træk, og derfor er det helt afgørende, at det ikke ender med at blive ”hit and run”, hvor samarbejdet ender med et par studiebesøg og en konference på et fint hotel i hovedstaden.

Hvis missionen skal lykkes, er det nødvendigt med længerevarende partnerskaber. Især er det vigtigt at fokusere på styrkelse af ungdomsafdelingerne i partierne og ikke mindst styrkelse af det lokale arbejde.

For Venstre er DIPD højt prioriteret, og det vil bestemt ikke være utænkeligt, at netop denne del af udviklingspolitikken bliver yderligere styrket på sigt.    

Forrige artikel R: Regeringen malker den danske udviklingsbistand R: Regeringen malker den danske udviklingsbistand Næste artikel Alternativet: Større ambition for verdens fattige Alternativet: Større ambition for verdens fattige