Følg B 39 Inkorporering af FN's børnekonvention i dansk ret
(Social- og Indenrigsministeriet)

20/11
2019

Lovforslag: B 39 (Social- og Indenrigsministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om inkorporering af FN's børnekonvention i dansk ret.

Læs mere