Samuelsen: Danmark deltog ikke i FN-arbejdsgruppe om småbønders rettigheder