Holger K. Nielsen (SF) spørger forsvarsministeren, Claus Hjort Frederiksen, om civile arbejdsgivere er forpligtede til at tilbagetage medarbejdere, som har været indkaldt til at forrette tjeneste i op til 3 år helt frem til pensionsalderen