Holger K. Nielsen (SF) spørger forsvarsministeren, Claus Hjort Frederiksen, om der er mulighed for at dispensere fra den foreslåede fordoblede maksimale tjenestetid for værnepligtige på 24 måneder og den foreslåede pligt for tidligere militært personel, som har været ansat i forsvaret i mindst et år