Jørgensen: Hvis de frivillige organisationer blev fritaget at betale gebyr, ville andre virksomheder skulle betale et højere gebyr