R: Hvor stor en andel af den danske humanitære bistand går til uddannelse?