Minister: Sådan er civilsamfundsorganisationer med om bæredygtighedsmålene