Bramsen: Jeg har ikke kendt til kronprinsens og højststående officerers private sammenkomster