Søren Egge Rasmussen (EL) spørger ministeren for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs,, om ministeren vil oversende rapporterne med beregninger af klimaeffekten for de to kraftværker i Mali og Benin, som IFU gik ind i i 2016