V: Er der behov for flere midlertidige bosteder for PTSD-ramte veteraner?