V: Har der været bivirkninger fra de vacciner, der er blevet anvendt hos udsendte danske soldater?