V spørger til nyoprettede initiativer på baggrund af FN's verdensmål