Nyeste spørgsmål

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

EL spørger til regeringens beslutning om at sende 45 millioner kroner til Balkanlandene for at styrke hjemsendelse af flygtninge

SPØRGSMÅL:

UDVIKLINGSBISTAND: Rosa Lund (EL) spørger ministeren for udviklingssamarbejde, om han vil redegøre for regeringens beslutning om at sende 45 millioner kroner fra udviklingsbistanden til Balkanlandene for at styrke hjemsendelse og grænsekontrol, og om der er stillet betingelser i forhold til behandlingen af flygtninge, så det sikres, at de behandles i overensstemmelse med menneskerettighederne.

R spørger til danske børn i Al-Hol-flygtningelejren

SPØRGSMÅL:

FREMMEDKRIGERE: Martin Lidegaard (R) spørger udenrigsministeren, om den danske stats retlige forpligtelse over for de fremmedkrigere, hvis børn den danske stat bringer til Danmark fra Al-Roi og Al-Hol-fangelejrene.

R: Hvorfor har Danmark sendt udviklingsbistand til den græske regering fremfor de NGO'er, der er tilstede på Lesbos?

SPØRGSMÅL:

FLYGTNINGELEJRE: Andreas Steenberg (R) spørger ministeren for udviklingssamarbejde, hvad årsagen er til, at Danmark har sendt udviklingsbistand rettet mod at forbedre forholdene for uledsagede flygtningebørn til den græske regering, der bliver kritiseret for ikke at kunne allokere ressourcerne effektivt, fremfor at sende til de NGO'er, der er på Lesbos.