Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Trane Nørby: Danmark deltager i FN-topmøde om tuberkulose

SVAR:

TUBERKULOSE: Sundhedsministeren svarer Stine Brix (EL), at Danmark støtter op om FN’s verdensmål, herunder delmålet om at stoppe tuberkuloseepidemien, og at ministeren derfor vil deltage i FN-topmødet om samme emne.