Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Jørgensen: Hvis de frivillige organisationer blev fritaget at betale gebyr, ville andre virksomheder skulle betale et højere gebyr

SVAR:

GENBRUGSPLADSER: Klima-, Energi- og Forsyningsministeren svarer Nils Sjøberg (R), at genbrugspladsordningen udelukkende er finansieret af gebyrer. Hvis de frivillige organisationer blev fritaget for at betale gebyr, ville gebyret for de resterende virksomheder stige. Ministeren vil dog kigge på bedre rammevilkår for de frivillige organisationer i ministeriets videre arbejde. 

Tesfaye: Faldet i antallet af humanitære opholdstilladelser skal ses i en kontekst

SVAR:

OPHOLDSTILLADELSE: Udlændinge- og integrationsministeren svarer Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), at selvom det umiddelbart ligner, at der har været et fald i antallet af humanitære opholdstilladelser, er det ikke tilfældet. Der er derfor ikke behov for at ændre praksis på området for humanitært ophold.

Prehn: Vi vil øge vores støtte til Den Globale Fond

SVAR:

AIDS: Ministeren for udviklingssamarbejde svarer Michael Aastrup Jensen (V), at regeringen i finanslovsforslaget for 2020 har lagt op til at øge støtten til Den Globale Fond over den kommende treårige periode. Den øgede støtte vil svare til en stigning på mere end 15 procent. 

Kofod: Beredskabsstyrelsen har udsendt to personer til Bolivia som en del af et EU-team

SVAR:

SKOVBRANDE: Udenrigsministeren svarer Eva Flyvholm (EL), at man fra dansk side arbejder i relevante fora som EU og FN for at bidrage til en løsning på skovbrandene i Amazonas. Beredskabsstyrelsen har udsendt to personer til Bolivia som en del af et EU-team. Derudover skal verdenssamfundet stå klar til at tilbyde den nødvendige assistance til genskovning og grønne løsninger. 

Kofod: Åbning af lejr i Tripoli er et skridt i den rigtige retning

SVAR:

FLYGTNINGELEJRE: Udenrigsministeren svarer Christian Juhl (EL), at det er de libyske myndigheder, der beslutter, om nye flygtningelejre skal etableres i Libyen. Efter et stort politisk pres tillod de libyske myndigheder åbningen af et center i Tripoli, hvor flygtninge kan opholde sig midlertidigt. Det er et skridt i den rigtige retning.