Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Bramsen: Alt Forsvarets personel følger den danske ferielov

SVAR:

FERIEPENGE: Forsvarsministeren svarer Niels Flemming Hansen (K), at lokalt ansatte i Grønland under grønlandske overenskomster følger den grønlandske ferielov, men at alt personale, der er ansat i Danmark under danske overenskomster følger den danske ferielov, også hvis man er udstationeret.

Kofod: Situationen i Hongkong bliver løbende drøftet i EU

SVAR:

DEMONSTRATIONER: Udenrigsministeren svarer Uffe Elbæk (UFG), at situationen i Hongkong løbende bliver drøftet i EU, og at det kræver en koordineret opfølgning. Fra dansk side lægger man vægt på at sikre sammenhængende koordineret opfølgning på EU-rådskonklusionerne på tværs af de berørte områder.

Kofod: Jeg har været meget klar i min kritik af den uacceptabelt lange tid, det tog at indføre EU-sanktioner mod de ansvarlige i Hviderusland.

SVAR:

HVIDERUSLAND: Udenrigsministeren svarer Søren Søndergaard (EL), at EU's udenrigsministre blev enige om at indføre målrettede sanktioner i forbindelse med præsidentvalget i Hviderusland. Danmark har været blandt de lande, der har presset mest på for hurtigst muligt at vedtage EU-sanktioner mod de ansvarlige for valgsvindlen.

Prehn: Flere af Danmarks partnere bruger teknologien blockchain

SVAR:

BISTANDSMIDLER: Ministeren for udviklingssamarbejde svarer Karen Ellemann (V), at Udenrigsministeriet ikke benytter blockchain i udbetaling af danske bistandsmidler, men at Danmark støtter flere partnere, der bruger blockchain, eksempelvis Unicefs innovationsfund. 

Prehn: Vi vil ikke droppe ellers planlagte bistandsindsatser i Asien

SVAR:

BISTAND: Ministeren for udviklingssamarbejde svarer Rasmus Nordqvist (SF), at regeringen ikke foreslår at droppe planlagte bistandsindsatser i Asien. Regeringen foreslår at forlænge eksisterende programmer i stedet for at binde sig til nye landeprogrammer. Det betyder mindre bevillinger i 2021.