Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Prehn: Vi vil ikke give udviklingsbistand til lande, hvis regeringer nægter at tage imod egne statsborgere

SVAR:

UDVIKLINGSBISTAND: Udlændinge- og integrationsministeren svarer Pia Kjærsgaard (DF), at Danmark som udgangspunkt ikke skal give udviklingsbistand til lande, hvis regeringer nægter at tage imod egne statsborgere. Hvis et lands myndigheder ikke samarbejder om tilbagetagelse af borgere, vil det få konsekvenser for den langsigtede udviklingsbistand, som landet kan få fra Danmark.

Hækkerup: Der opholder sig cirka 40 børn af danske statsborgere i Syriens konfliktzone

SVAR:

SYRIEN: Udenrigsministeren svarer sit udvalg, at cirka 40 danske børn af danske statsborgere opholder sig i den syriske konfliktzone. Derudover er der også cirka 20 børn af personer, som tidligere har haft opholdstilladelse i Danmark. Cirka 30 af de 50 børn opholder sig i lejrene AlRoj og Al-Hol og er mellem 0 og 14 år gamle.

Prehn: Vi vil fokusere på den grønne dagsorden og en styrkelse af indsatsen i nærområder og i skrøbelige stater

SVAR:

OMLÆGNING: Ministeren for udviklingssamarbejde svarer Ulla Tørnæs (V), at regeringen med finanslovsforslaget for 2020 tager et skridt mod en markant styrkelse af den grønne dagsorden og en større indsats i nærområderne. Etableringen af et nyt kontor for Migration, Nærområdeindsatser og Stabilisering skal bidrage til en mere effektiv tilgang til arbejdet i nærområder.

Bramsen: De lavere priser på F35-fly påvirker ikke Forsvarsministeriets økonomiske ramme

SVAR:

KAMPFLY: Forsvarsministeren svarer Søren Espersen (DF), at de lavere priser på de ti F35-fly ikke påvirker Forsvarsministeriets økonomiske ramme. Den politiske aftale medfører, at flyene løbende indbudgetteres på de årlige finanslove. Derfor vil der på et ændringsforslag til forslag til finanslov for 2020 fremgå, at ministeriets bevilling reduceres i 2020. 

Jørgensen: Hvis de frivillige organisationer blev fritaget at betale gebyr, ville andre virksomheder skulle betale et højere gebyr

SVAR:

GENBRUGSPLADSER: Klima-, Energi- og Forsyningsministeren svarer Nils Sjøberg (R), at genbrugspladsordningen udelukkende er finansieret af gebyrer. Hvis de frivillige organisationer blev fritaget for at betale gebyr, ville gebyret for de resterende virksomheder stige. Ministeren vil dog kigge på bedre rammevilkår for de frivillige organisationer i ministeriets videre arbejde. 

Tesfaye: Faldet i antallet af humanitære opholdstilladelser skal ses i en kontekst

SVAR:

OPHOLDSTILLADELSE: Udlændinge- og integrationsministeren svarer Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), at selvom det umiddelbart ligner, at der har været et fald i antallet af humanitære opholdstilladelser, er det ikke tilfældet. Der er derfor ikke behov for at ændre praksis på området for humanitært ophold.