Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Prehn: Udenrigsministeriet har i de sidste tre år bevilget 43,5 millioner kroner årligt til Danske Handicaporganisationer

SVAR:

UDVIKLINGSBISTAND: Ministeren for udviklingssamarbejde svarer Katarina Ammitzbøll (K), at Danmark har tiltrådt en række samarbejder, der udstikker principper for hensyntagen til og involvering af personer med handicap i forbindelse med implementering af udviklingsprogrammer og humanitære indsatser. Udenrigsministeriet har i de sidste tre år bevilget 43,5 millioner kroner årligt til Danske Handicaporganisationer (DH). Udover at finansiere Handicappuljen, går pengene også til DH's aktiviteter i samarbejde med partnere i udviklingslande.

Prehn: Danmark har ikke støttet FN's særlige coronaplan for Palæstina

SVAR:

CORONA: Ministeren for udviklingssamarbejde svarer Rasmus Nordqvist (UFG), at Danmark ikke har støttet FN's "COVID-19 Inter-agency Response Plan" for Palæstina. Danmark har i stedet bidraget til FN's globale humanitære COVID-19 handlingsplan, samt den tilsvarende plan fra den Internationale Røde Kors Komité (ICRC). De globale handlingsplaner har fokus på at bistå skrøbelige lande med svage sundhedssystemer, herunder Palæstina.

Prehn: Uddannelse er ofte en komponent i de danske humanitære bidrag

SVAR:

BISTAND: Ministeren for udviklingssamarbejde svarer Anne Sophie Callesen (R), at det ikke er muligt at udarbejde en præcis opgørelse over danske humanitære bidrag til uddannelsesindsatser, men at uddannelse ofte er en vigtig komponent i de specifikke indsatser.

Bramsen: Min forgængers initiativer til styrkelse af det nordiske forsvarssamarbejde er fundamentet for det danske formandsskab i det nordiske samarbejde 2020

SVAR:

FORSVARSSAMARBEJDE: Forsvarsministeren svarer Bertel Haarder (V), at det nordiske område har høj prioritet i Forsvarsministeriet, og at det er et hovedfokus i det nordiske samarbejde, Nordefco, hvor Danmark har formandsskabet i 2020. Claus Hjort Frederiksens (V) initiativer om styrkelse af det nordiske samarbejde indgår som grundlag for det danske formandskab.