Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Mercado: Sådan har vi arbejdet med FN's verdensmål

SVAR:

VERDENSMÅL: Børne- og socialministeren oplyser sit udvalg om ministeriets arbejde med FN's verdensmål. Hun oplyser, at Danmark er i front i forhold til at realisere flere af verdensmålene. 

Samuelsen: Produkter fra Vestsahara skal nyde samme toldpræference som andre produkter

SVAR:

VESTSAHARA: Udenrigsministeren svarer Christian Juhl (EL), at EU-Domstolen i 2016 fastslog, at aftalen om liberaliseringsforanstaltninger for landbrugs- og fiskeriprodukter ikke fandt anvendelse på Vestsahara. For at udstrække anvendelsesområdet og inkludere Vestsahara blev Marokko og EU enige om at indføre, at produkter fra Vestsahara skal have samme toldpræference som øvrige produkter.