Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Ulla Tørnæs: Regeringen har stærkt fokus på uddannelse i humanitære kriser

SVAR:

Udviklingsministeren svarer Martin Lidegaard (R), at Danmark støtter EU’s øgede fokus på uddannelse i humanitære kriser finansieret med de fælles humanitære EU-midler. Regeringen har i årene 2016-2018 styrket den danske indsats inden for uddannelse i humanitære kriser, finansieret med både humanitære og generelle udviklingsmidler.

Kristian Jensen: Støtte til Oxfam Ibis er udviklingsbistand

SVAR:

Finansministeren svarer udvalget, at støtten til Oxfam Ibisi opgøres som udviklingsbistand. Såfremt man fjerner støtten til Oxfam Ibis på 150 millioner kroner årligt, skal disse udgifter gå til en anden form for udviklingsbistand for at fastholde målsætningen om at anvende 0,7 procent af BNI på udviklingsbistand.

Samuelsen oplyser om Danmarks samlede bidrag til FN

SVAR:

Udenrigsministeren oplyser i et svar til Christian Juhl (EL) om Danmarks bidrag til FN-systemet, herunder det generelle budget, fredsbevarende missioner, udviklingsbistand og øvrige bidrag. Det fremgår, at det er udviklingsbistanden, der er den største post.