Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Bramsen: Min forgængers initiativer til styrkelse af det nordiske forsvarssamarbejde er fundamentet for det danske formandsskab i det nordiske samarbejde 2020

SVAR:

FORSVARSSAMARBEJDE: Forsvarsministeren svarer Bertel Haarder (V), at det nordiske område har høj prioritet i Forsvarsministeriet, og at det er et hovedfokus i det nordiske samarbejde, Nordefco, hvor Danmark har formandsskabet i 2020. Claus Hjort Frederiksens (V) initiativer om styrkelse af det nordiske samarbejde indgår som grundlag for det danske formandskab.

Bramsen: Jeg har ikke kendt til kronprinsens og højststående officerers private sammenkomster

SVAR:

KRONPRINS: Forsvarsministeren svarer Anne Valentina Berthelsen (SF), at forsvarschefen har oplyst, at kronprinsen har mødtes med højtstående officerer fra den øverste ledelse i Forsvaret, og at der er tale om private sammenkomster, hvor der ikke er blevet drøftet følsomme og fortrolige oplysninger. Ministeren har ikke været bekendt med disse sammenkomster.

Prehn: Både Tyskland og Frankrig ser også gerne en større støtte til Afrika i EU

SVAR:

AFRIKA: Ministeren for udviklingssamarbejde svarer Ulla Tørnæs (V), at regeringen flere gange har bragt emnet Afrika op over for de øvrige EU-medlemslande. Både Tyskland og Frankrig har meldt ud, at de ønsker en større støtte til Afrika i EU. Sverige, Finland og Holland har også fokus på Afrika i udviklingsbistanden.

Prehn: Det er min ambition, at vi bliver langt bedre til at sammentænke indsatserne

SVAR:

PRIORITETER: Ministeren for udviklingssamarbejde svarer Ulla Tørnæs (V), at han med udtrykket "markante omlægninger" blandt andet mener en politikændring, og at ministeriet i højere grad vil sammentænke indsatserne, så indsatserne mod klimaforandringer bliver koblet sammen med indsatser mod fordrivelse og konflikt.

Prehn: Vi vil ikke give udviklingsbistand til lande, hvis regeringer nægter at tage imod egne statsborgere

SVAR:

UDVIKLINGSBISTAND: Udlændinge- og integrationsministeren svarer Pia Kjærsgaard (DF), at Danmark som udgangspunkt ikke skal give udviklingsbistand til lande, hvis regeringer nægter at tage imod egne statsborgere. Hvis et lands myndigheder ikke samarbejder om tilbagetagelse af borgere, vil det få konsekvenser for den langsigtede udviklingsbistand, som landet kan få fra Danmark.

Hækkerup: Der opholder sig cirka 40 børn af danske statsborgere i Syriens konfliktzone

SVAR:

SYRIEN: Udenrigsministeren svarer sit udvalg, at cirka 40 danske børn af danske statsborgere opholder sig i den syriske konfliktzone. Derudover er der også cirka 20 børn af personer, som tidligere har haft opholdstilladelse i Danmark. Cirka 30 af de 50 børn opholder sig i lejrene AlRoj og Al-Hol og er mellem 0 og 14 år gamle.

Prehn: Vi vil fokusere på den grønne dagsorden og en styrkelse af indsatsen i nærområder og i skrøbelige stater

SVAR:

OMLÆGNING: Ministeren for udviklingssamarbejde svarer Ulla Tørnæs (V), at regeringen med finanslovsforslaget for 2020 tager et skridt mod en markant styrkelse af den grønne dagsorden og en større indsats i nærområderne. Etableringen af et nyt kontor for Migration, Nærområdeindsatser og Stabilisering skal bidrage til en mere effektiv tilgang til arbejdet i nærområder.