Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Bramsen: Veteraner skal have den anerkendelse og godtgørelse, de er berettigede til

SVAR:

ARBEJDSSKADE: Forsvarsministeren svarer Lise Bech (DF), at Erhvervssygdomsudvalget skal følge op på dommen om anerkendelse af PTSD som en erhvervssygdom. Forsvarsministeriet vil selvsagt følge den praksis, der bliver lagt som konsekvens af dommen. Veteraner skal selvfølgelig have den anerkendelse og godtgørelse, de er berettigede til.

Prehn: Vi tager mistanker om korruption i forbindelse med udviklingssamarbejder meget alvorligt

SVAR:

KORRUPTION: Udviklingsministeren svarer Christian Juhl (EL), at Udenrigsministeriet ikke kan sortliste organisationer på forhånd, men hvis korruptionsanklagede BWSC skulle optræde som mulig partner i en fremtidig aktivitet, vil ministeriet foretage en konkret vurdering af BWSC. Der er en nultolerance over for korruption, og der vil blive fulgt op på sager med mistanke om korruption.

Prehn: Udenrigsministeriet har i de sidste tre år bevilget 43,5 millioner kroner årligt til Danske Handicaporganisationer

SVAR:

UDVIKLINGSBISTAND: Ministeren for udviklingssamarbejde svarer Katarina Ammitzbøll (K), at Danmark har tiltrådt en række samarbejder, der udstikker principper for hensyntagen til og involvering af personer med handicap i forbindelse med implementering af udviklingsprogrammer og humanitære indsatser. Udenrigsministeriet har i de sidste tre år bevilget 43,5 millioner kroner årligt til Danske Handicaporganisationer (DH). Udover at finansiere Handicappuljen, går pengene også til DH's aktiviteter i samarbejde med partnere i udviklingslande.

Prehn: Danmark har ikke støttet FN's særlige coronaplan for Palæstina

SVAR:

CORONA: Ministeren for udviklingssamarbejde svarer Rasmus Nordqvist (UFG), at Danmark ikke har støttet FN's "COVID-19 Inter-agency Response Plan" for Palæstina. Danmark har i stedet bidraget til FN's globale humanitære COVID-19 handlingsplan, samt den tilsvarende plan fra den Internationale Røde Kors Komité (ICRC). De globale handlingsplaner har fokus på at bistå skrøbelige lande med svage sundhedssystemer, herunder Palæstina.

Prehn: Uddannelse er ofte en komponent i de danske humanitære bidrag

SVAR:

BISTAND: Ministeren for udviklingssamarbejde svarer Anne Sophie Callesen (R), at det ikke er muligt at udarbejde en præcis opgørelse over danske humanitære bidrag til uddannelsesindsatser, men at uddannelse ofte er en vigtig komponent i de specifikke indsatser.