Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Prehn: Vi vil ikke give udviklingsbistand til lande, hvis regeringer nægter at tage imod egne statsborgere

SVAR:

UDVIKLINGSBISTAND: Udlændinge- og integrationsministeren svarer Pia Kjærsgaard (DF), at Danmark som udgangspunkt ikke skal give udviklingsbistand til lande, hvis regeringer nægter at tage imod egne statsborgere. Hvis et lands myndigheder ikke samarbejder om tilbagetagelse af borgere, vil det få konsekvenser for den langsigtede udviklingsbistand, som landet kan få fra Danmark.

Hækkerup: Der opholder sig cirka 40 børn af danske statsborgere i Syriens konfliktzone

SVAR:

SYRIEN: Udenrigsministeren svarer sit udvalg, at cirka 40 danske børn af danske statsborgere opholder sig i den syriske konfliktzone. Derudover er der også cirka 20 børn af personer, som tidligere har haft opholdstilladelse i Danmark. Cirka 30 af de 50 børn opholder sig i lejrene AlRoj og Al-Hol og er mellem 0 og 14 år gamle.

Prehn: Vi vil fokusere på den grønne dagsorden og en styrkelse af indsatsen i nærområder og i skrøbelige stater

SVAR:

OMLÆGNING: Ministeren for udviklingssamarbejde svarer Ulla Tørnæs (V), at regeringen med finanslovsforslaget for 2020 tager et skridt mod en markant styrkelse af den grønne dagsorden og en større indsats i nærområderne. Etableringen af et nyt kontor for Migration, Nærområdeindsatser og Stabilisering skal bidrage til en mere effektiv tilgang til arbejdet i nærområder.

Tesfaye: Faldet i antallet af humanitære opholdstilladelser skal ses i en kontekst

SVAR:

OPHOLDSTILLADELSE: Udlændinge- og integrationsministeren svarer Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), at selvom det umiddelbart ligner, at der har været et fald i antallet af humanitære opholdstilladelser, er det ikke tilfældet. Der er derfor ikke behov for at ændre praksis på området for humanitært ophold.

Kofod: Beredskabsstyrelsen har udsendt to personer til Bolivia som en del af et EU-team

SVAR:

SKOVBRANDE: Udenrigsministeren svarer Eva Flyvholm (EL), at man fra dansk side arbejder i relevante fora som EU og FN for at bidrage til en løsning på skovbrandene i Amazonas. Beredskabsstyrelsen har udsendt to personer til Bolivia som en del af et EU-team. Derudover skal verdenssamfundet stå klar til at tilbyde den nødvendige assistance til genskovning og grønne løsninger. 

Kofod: Åbning af lejr i Tripoli er et skridt i den rigtige retning

SVAR:

FLYGTNINGELEJRE: Udenrigsministeren svarer Christian Juhl (EL), at det er de libyske myndigheder, der beslutter, om nye flygtningelejre skal etableres i Libyen. Efter et stort politisk pres tillod de libyske myndigheder åbningen af et center i Tripoli, hvor flygtninge kan opholde sig midlertidigt. Det er et skridt i den rigtige retning.