Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Prehn: Vi vil øge vores støtte til Den Globale Fond

SVAR:

AIDS: Ministeren for udviklingssamarbejde svarer Michael Aastrup Jensen (V), at regeringen i finanslovsforslaget for 2020 har lagt op til at øge støtten til Den Globale Fond over den kommende treårige periode. Den øgede støtte vil svare til en stigning på mere end 15 procent. 

Kofod: Beredskabsstyrelsen har udsendt to personer til Bolivia som en del af et EU-team

SVAR:

SKOVBRANDE: Udenrigsministeren svarer Eva Flyvholm (EL), at man fra dansk side arbejder i relevante fora som EU og FN for at bidrage til en løsning på skovbrandene i Amazonas. Beredskabsstyrelsen har udsendt to personer til Bolivia som en del af et EU-team. Derudover skal verdenssamfundet stå klar til at tilbyde den nødvendige assistance til genskovning og grønne løsninger. 

Kofod: Åbning af lejr i Tripoli er et skridt i den rigtige retning

SVAR:

FLYGTNINGELEJRE: Udenrigsministeren svarer Christian Juhl (EL), at det er de libyske myndigheder, der beslutter, om nye flygtningelejre skal etableres i Libyen. Efter et stort politisk pres tillod de libyske myndigheder åbningen af et center i Tripoli, hvor flygtninge kan opholde sig midlertidigt. Det er et skridt i den rigtige retning. 

Kofod: Det er vigtigt, at EU står samlet

SVAR:

ASSOCIERINGSAFTALE: Udenrigsministeren svarer Morten Messerschmidt (DF), at regeringen støtter op om de vedtagne DER-konklusioner og rådskonklusioner om situationen i det østlige Middelhavsområde, og at det er vigtigt, at EU står samlet.