Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Prehn: Det er min ambition, at vi bliver langt bedre til at sammentænke indsatserne

SVAR:

PRIORITETER: Ministeren for udviklingssamarbejde svarer Ulla Tørnæs (V), at han med udtrykket "markante omlægninger" blandt andet mener en politikændring, og at ministeriet i højere grad vil sammentænke indsatserne, så indsatserne mod klimaforandringer bliver koblet sammen med indsatser mod fordrivelse og konflikt.

Prehn: Vi vil ikke give udviklingsbistand til lande, hvis regeringer nægter at tage imod egne statsborgere

SVAR:

UDVIKLINGSBISTAND: Udlændinge- og integrationsministeren svarer Pia Kjærsgaard (DF), at Danmark som udgangspunkt ikke skal give udviklingsbistand til lande, hvis regeringer nægter at tage imod egne statsborgere. Hvis et lands myndigheder ikke samarbejder om tilbagetagelse af borgere, vil det få konsekvenser for den langsigtede udviklingsbistand, som landet kan få fra Danmark.

Hækkerup: Der opholder sig cirka 40 børn af danske statsborgere i Syriens konfliktzone

SVAR:

SYRIEN: Udenrigsministeren svarer sit udvalg, at cirka 40 danske børn af danske statsborgere opholder sig i den syriske konfliktzone. Derudover er der også cirka 20 børn af personer, som tidligere har haft opholdstilladelse i Danmark. Cirka 30 af de 50 børn opholder sig i lejrene AlRoj og Al-Hol og er mellem 0 og 14 år gamle.

Prehn: Vi vil fokusere på den grønne dagsorden og en styrkelse af indsatsen i nærområder og i skrøbelige stater

SVAR:

OMLÆGNING: Ministeren for udviklingssamarbejde svarer Ulla Tørnæs (V), at regeringen med finanslovsforslaget for 2020 tager et skridt mod en markant styrkelse af den grønne dagsorden og en større indsats i nærområderne. Etableringen af et nyt kontor for Migration, Nærområdeindsatser og Stabilisering skal bidrage til en mere effektiv tilgang til arbejdet i nærområder.

Bramsen: De lavere priser på F35-fly påvirker ikke Forsvarsministeriets økonomiske ramme

SVAR:

KAMPFLY: Forsvarsministeren svarer Søren Espersen (DF), at de lavere priser på de ti F35-fly ikke påvirker Forsvarsministeriets økonomiske ramme. Den politiske aftale medfører, at flyene løbende indbudgetteres på de årlige finanslove. Derfor vil der på et ændringsforslag til forslag til finanslov for 2020 fremgå, at ministeriets bevilling reduceres i 2020.