VALGRESULTAT

Tine Hessner fik fjerdeflest stemmer i Furesø

Radikales spidskandidat Tine Hessner blev med 735 personlige stemmer kommunalvalgets fjerdestørste stemmesluger i Furesø Kommune. Tine Hessner blev dermed genvalgt som det ene af Radikales to mandater i Furesø. Partiets andet mandat gik til Anders Medum Groth.


Ved fem af kommunens syv afstemningssteder opnåede Tine Hessner flere personlige stemmer end Radikales øvrige kandidater.


Fremgang i personligt stemmetal
Ved kommunalvalget i 2017 blev Tine Hessner valgt med 478 personlige stemmer, det svarer til en fremgang på 257 stemmer.


Radikale fik 9,3 % af stemmerne i Furesø, 2,6 procentpoint mere end ved 2017-valget og 3,7 procentpoint mere end på landsplan. Tre fjerdedele af partiets stemmer i kommunen blev afgivet personligt på de otte opstillede kandidater, heraf gik 46 % til Tine Hessner.

Derfor stiller jeg op til kommunalvalget

Politik handler for mig om at gøre en forskel med afsæt i socialliberale værdier i tæt, nysgerrig dialog med borgere. Lokalt, med blik for de større dagsordener som klima, beskæftigelse og børns opvækst. Jeg har altid været foreningsaktiv og engageret i verden omkring mig. Sidder i byrådet i Furesø som udvalgsformand for Kultur, Fritid og Idræt, i Økonomiudvalg, Skole og Erhverv. #StærkGrønFri

Politiske mærkesager

Grønt, klimabevidst Furesø

1. Mere naturpleje & biodiversitet 2. Mere ambitiøs klimapolitik – regnvandshåndtering / LAR løsninger 3. Støjgener skal nedbringes 4. Fjernvarme til flere 5. Co2- neutral kommune

Frit og stærkt Furesø - med valgmuligheder

1. Et friplejehjem - vi skal matche behovet i tide 2. Mere musik i børnelivet - det stimulerer selvværd og nysgerrige børn 3. Folkeskolerne i Furesø skal have bedre fysiske rammer og give lærerne mulighed for at udvikle ALLE børn 4. Mere tillid og mindre kontrol. Vi skal stole på de fagprofessionelle og fjerne nogle af dokumentationskravene

Tænk Nyt i Furesø

1.. Vi skal have en ungdomsuddannelse til Furesø 2. Vi skal have et attraktivt ungemiljø med ungecafé 3. Furesøs skoler, plejehjem og institutioner skal være attraktive arbejdspladser som kan tiltrække hænder 4. Lokale netværk af ”Kulturvitaminer” skal skabe jobs og mental sundhed 5. Vi skal satse på Offentligt Private innovationssamarbejder

Hvad er din vision for din kommune?

Et bæredygtigt, C02-neutralt, klimabevidst Furesø som går foran på grøn omstilling. Et godt, grønt sted at bo med stærke fritidsmuligheder for ALLE aldre og gode skoler og dagtilbud. Vi har entreprenante selvstændige & en Filmstation som kan blive et knudepunkt for filmbranchen i Danmark. Det skal udvikles. Vi mangler en ungdomsuddannelse, en velfærdsuddannelse og et friplejehjem.

Hvem ønsker du som borgmester i din kommune?

Socialdemokratiet har haft posten i 12 år og vi har samarbejdet rigtig fint - også med Konservative og Enhedslisten. Socialdemokratiet nærmer sig dog et absolut flertal, hvilket kan mærkes og ikke er sundt for en kommune. Jeg tager gerne selv opgaven, hvis den byder sig, da jeg kan samle midten og sikre alle partier indflydelse.

I hvilke udvalg i kommunen ønsker du at repræsentere dit parti?

Økonomi
Børn/Skole
Fritid/Idræt

Altinget spørger

Hvem er dit politiske forbillede?

Tine Hessner

Lone Dybkjær.

Hvem er din favorit musikartist/band

Tine Hessner

Norah Jones & Ed Sheran

Hvad er din favoritfilm

Tine Hessner

for tiden - why women kill!!!

Hvem er din favoritforfatter

Tine Hessner

Min veninde Charlotte Gallinas debut, "Alt kan ske på en tirsdag"

Hvad er dit favorit TV-program

Tine Hessner

OK - indrømmet - jeg elsker presselogen om søndagen!

Hvad er din favorit radioprogram/podcast

Tine Hessner

P1 - Brinkmans briks

Hvad er din favoritsport

Tine Hessner

Idrætsgymnastik - Atletik - Fodbold. Jeg har selv dyrket det første og lavet en del flik-flak i fortiden, inc. at være dommer og elitetræner.

Hvad er din favorit rejsedestination

Tine Hessner

Aalborg - for at besøge min datter. Og nå ja, ellers gerne Lanzarote....