VALGRESULTAT

797 personlige stemmer til Tine Hessner i Hovedstaden

Tine Hessner fik 797 personlige stemmer ved regionrådsvalget 2021, hvor hun var opstillet for Radikale i Region Hovedstaden. Det rækker til en placering som partiets ottendesuppleant i Region Hovedstaden. Radikale fik fem mandater i Region Hovedstaden.


Regionen består af 29 kommuner. Mere end halvdelen af Tine Hessners personlige stemmer blev afgivet i Furesø. Kun i Ishøj og på Bornholm modtog hun ingen personlige stemmer.


2 % af partiets personlige stemmer
Radikale fik 10,2 % af stemmerne i Hovedstaden, 4,1 procentpoint mere end på landsplan. Halvdelen af partiets stemmer i regionen blev afgivet personligt på de 28 opstillede kandidater, heraf gik 2 % til Tine Hessner.


Samtidig med kandidaturet til regionsrådet i Hovedstaden var Tine Hessner opstillet til kommunalvalget i Furesø Kommune.

Politiske mærkesager

Start tidligere - færre skal rammes af kroniske sygdomme

Forebyggelse er vejen frem. Både ift fysisk og mental sundhed. Indsatser skal være tidligere og også reducere social ulighed. Der er nemlig for meget ulighed i sundhed i dag. VI kan forebygge på KRAM (Kost, rygning, Alkohol, Motion), og vi kan have unge og unges mentale helbred mere i fokus. Psykologtilbuddene til de 18-25 årige er et eksempel herpå. Psykiatrien er fortsat underfinansieret...

Sikre personale - en langsigtet strategi for at sikre personale til fremtidens velfærd

Vi står overfor en meget stor rekrutteringsudfordring - både ift at uddanne og tiltrække personale, men også at ift værdsætte og fastholde. Der skal arbejdes med hele fødekæden - grunduddannelser, omskoling og fleksible arbejdsformer - det er der fremtid i. Innovations- og velfærdsteknologi vil også aflaste og kræver investeringer.

Samspil mellem sygehus og kommune i fokus

Samspillet mellem primærsygehuse og den kommunale genoptræning og rehabilitering hos feks. kommunale fysioterapeuter skal sikres. Sundhedstilbud skal indrettes med brugerne ii centrum - og ikke systemet. Visitering skal tage udgangspunkt i borgerens behov - ikke økonomi.

Altinget spørger

Hvem er dit politiske forbillede?

Tine Hessner

Lone Dybkjær.

Hvem er din favorit musikartist/band

Tine Hessner

Norah Jones & Ed Sheran

Hvad er din favoritfilm

Tine Hessner

for tiden - why women kill!!!

Hvem er din favoritforfatter

Tine Hessner

Min veninde Charlotte Gallinas debut, "Alt kan ske på en tirsdag"

Hvad er dit favorit TV-program

Tine Hessner

OK - indrømmet - jeg elsker presselogen om søndagen!

Hvad er din favorit radioprogram/podcast

Tine Hessner

P1 - Brinkmans briks

Hvad er din favoritsport

Tine Hessner

Idrætsgymnastik - Atletik - Fodbold. Jeg har selv dyrket det første og lavet en del flik-flak i fortiden, inc. at være dommer og elitetræner.

Hvad er din favorit rejsedestination

Tine Hessner

Aalborg - for at besøge min datter. Og nå ja, ellers gerne Lanzarote....