Debat

Steen Gade: EU-lovforslag vil også påvirke små og mellemstore virksomheder

Forslaget om virksomheders due diligence er et helt afgørende forslag, hvis den grønne omstilling til reel bæredygtighed skal lykkes. Lovforslaget rammer de store virksomheder, men kravene vil uden tvivl hurtigt smitte af på de små og mellemstore virksomheder, skriver Steen Gade.

Bæredygtighedsrapportering vil – rigtigt udført – også kunne blive en kæmpechance for mange små danske virksomheder, der gerne vil spille en rolle i den grønne omstilling, skriver Steen Gade.
Bæredygtighedsrapportering vil – rigtigt udført – også kunne blive en kæmpechance for mange små danske virksomheder, der gerne vil spille en rolle i den grønne omstilling, skriver Steen Gade. Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget
Steen Gade
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Er vi på vej mod bæredygtighed - for alvor?

I hvert fald har EU-Kommissionen gjort et grundigt forarbejde med en vifte af nye initiativer, der - rigtigt udført - vil kunne føre frem til, at hele samfundet sætter kurs mod reel bæredygtighed.

Det handler blandt andet om taksonomien for bæredygtige investeringer, disclosure-forordningen, forslag til ny bæredygtighedsrapportering (CSRD) og så nu direktivforslaget om "virksomheders due diligence for bæredygtighed".

Tankegangen er, at virksomhederne er nødt til at hjælpe til, hvis vi skal leve op til Parisaftalens klimamål, FN's verdensmål samt EU's grønne pagt. Forslaget om virksomheders due diligence for bæredygtighed er således et helt afgørende forslag, hvis den grønne omstilling til reel bæredygtighed skal lykkes hele vejen rundt. 

Temadebat

Kan ny EU-lov sikre virksomhedsansvar og bæredygtig selskabsledelse?

EU-Kommissionen har efter flere udskydelser præsenteret sit længeventede udspil til et nyt lovforslag om virksomhedsansvar og bæredygtig selskabsledelse. 

Altinget Verdensmål og Altinget Erhverv kaster derfor debatbolden op til politikere, eksperter, organisationer og erhvervslivet, der i en ny temadebat vil diskutere følgende spørgsmål: 

  • Går Kommissionens lovforslag langt nok i forhold til, hvor stor en del af en værdikæde den enkelte virksomhed kan drages til ansvar for?
  • Stiller Kommissionens forslag nok krav til den enkelte virksomheds ansvar for eksempelvis markedsføring eller slutbrugens anvendelse af et givent produkt eller service?
  • Er nok virksomheder omfattet af lovforslaget fra Kommissionen?
  • Hvad skal sanktionerne være for de virksomheder, der ikke lever op til deres ansvar? Og har virksomhederne i dag de nødvendige redskaber til at løfte tilsynsopgaven?

Du kan se debattens deltagere her. Listen vil løbende blive opdateret med nye navne.

Om temadebatter:
Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning.

Hvis du ønsker at bidrage til debatten, skal du sende din henvendelse til Mathilde Brieghel på mathilde@altinget.dk for at aftale nærmere.

Der er da også i Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål støtte til formålet med forslaget.

En ny generation af bæredygtighedsarbejde

Due diligence for bæredygtighed vil for mange nok opleves som noget nyt, men det er faktisk en anerkendt metode, der kan hjælpe virksomheder med at vurdere og håndtere risici for at gøre skade på mennesker, miljø og samfund.

Metoden er gammel - fra 2011, hvor FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv blev vedtaget. 

Det betyder grundlæggende, at man som virksomhed ikke kun kan kommunikere om de gode ting, man gør for mennesker, miljø og samfund, men også skal kommunikere om – og ikke mindst vurdere og håndtere - risici og negative påvirkninger. Ja, man skal faktisk begynde med risiciene og derefter redegøre for, hvad man vil gøre for at ændre til det bedre - mere bæredygtigt. 

Man kan tale om, at det er næste generations bæredygtighedsarbejde for virksomhederne, hvor den første for de fleste mest handlede om at fortælle, hvilke verdensmål man bidrog til at løse. Bøtten bliver næsten vendt, og kravene til at vurdere og håndtere sine risici udvides principielt til hele værdikæden. 

Noget af en mundfuld, hvor det helt nye er, at det ikke længere er anbefalinger, men nu et EU-forslag om at gøre det til direkte lovkrav at gennemføre due diligence for bæredygtighed for de største virksomheder. Det bliver krævende og besværligt, men samtidig vældig vigtigt, at forslaget vedtages, så der er transparens, ens regler og håndhævelse på tværs af EU. Og at virksomheder, der gør en indsats for bæredygtighed belønnes.

Selv om forslaget kun omfatter de største virksomheder, vil både de mellemstore og små virksomheder lynhurtigt mærke forskellen

Steen Gade, Formand, Regeringens Råd for Samfundsansvar og Verdensmål

Man må huske på, at der allerede inden det her forslag er lovgivning i enkelte europæiske lande. Forslaget handler således – på linje med mange andre forslag fra EU-Kommissionen – om at modvirke protektionistiske tiltag ved at skabe et "level playing field". 

Påvirker også små og mellemstore virksomheder

Jeg tror det er meget vigtigt, at vi i Danmark fra starten gør os klart, at selv om forslaget kun omfatter de største virksomheder, vil både de mellemstore og små virksomheder lynhurtigt mærke forskellen og blive påvirket.

I første række de virksomheder, der er underleverandører til de største. De kommer ganske sikkert til at opleve krav, der ofte vil være næsten på linje med kravene til de store. Ikke som lovkrav, men som et krav fra de virksomheder, som de leverer til.

Og i et land som Danmark med en overvægt af små og mellemstore virksomheder, der arbejder internationalt, er jeg overbevist om, at forventninger og krav meget hurtigt vil smitte af i krav til dokumentation og bæredygtighedsstrategier helt ned til små virksomheder.

Her bliver der ganske sikkert et særligt stort behov for bistand, både når det gælder udbredelse af viden om due diligence, og når det gælder udvikling af modeller for lettilgængelig bæredygtighedsrapportering. Her vil Rådet - efter min opfattelse - kunne spille en vigtig rolle.

Bæredygtighedsrapportering vil – rigtigt udført – også kunne blive en kæmpechance for mange små danske virksomheder, der gerne vil spille en rolle i den grønne omstilling.

Læs også

Kom op af skyttegravene

I Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål er der ikke enighed om den del, der vedrører selskabsledelse. Og på en lang række områder er der – både i Rådet og i den danske debat – grund til at diskutere forslaget grundigt igennem.

Jeg håber, at vi kan gøre det, uden at grave alt for mange af de "skyttegrave", som man allerede godt kan se i landskabet.

I Rådet vil vi bruge en del tid på forslaget med henblik på at udarbejde anbefalinger, og samtidig opfordre til en omfattende inddragelse i processen. 

Det handler jo om, hvordan vi griber de næste års erhvervsudvikling an, når alle i dag er enige om, at vi både skal løse klima- og biodiversitetskriserne, og samtidigt skal skabe et mere inkluderende, mere socialt ansvarligt og mere ligestillet samfund.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Steen Gade

Formand, Regeringens Råd for Samfundsansvar og Verdensmål, foredragsholder, skribent
Lærer (Herning Seminarium 1969)