Krav om øget åbenhed blandt EU-ministre

Krav om øget åbenhed blandt EU-ministre

DEMOKRATI: Åbenhedsfortalere klager over mangel på transparens og dokumentation, når nationale politikere diskuterer europæisk lovgivning, og de kræver øget indblik i beslutningstagningen i EU’s Ministerråd.