Netværk om offentlig-privat innovation


Altingets netværk for offentlig-privat innovation sætter fokus på muligheder, problemer og udfordringer, når offentlige og private aktører går sammen om at løse udfordringer på nye måder. Danmark er førende inden for innovative samarbejder mellem offentlige institutioner og private virksomheder. Det gælder, når man sammen udvikler og tester nye velfærdsteknologiske løsninger på sundheds- og ældreområdet. Det gælder, når man løser klimaudfordringer ved innovative indkøb og tætte udviklingssamarbejder. Og det gælder, når man eksperimenterer med nyskabende produkter og teknologi for at løse fremtidens velfærdsudfordringer.

I netværket retter vi særligt fokus mod potentialerne og diskuterer, hvad der skal til for at lykkes med offentlig-privat innovationssamarbejde til gavn for borgere, medarbejdere og for de samarbejdende aktører. Vi skaber dialog og videnudveksling på tværs i en netværksgruppe på højt niveau med indflydelsesrige og relevante oplægsholdere og forsøger derigennem at optimere og diskutere fremtiden for innovative løsninger i den offentlige sektor.

Møderne styres af Rikke Bastholm Clausen, der har 20 års erfaring med offentlig-privat innovation. Rikke er direktør og indehaver i innovationsvirksomheden INNOBA, der rådgiver offentlige institutioner og private virksomheder i OPI-samarbejder. Hun har desuden stor erfaring med undervisning, workshops og vejledning i at løse gamle samfundsproblemer på nye måder. 

Netværket mødes med jævne mellemrum i Altinget og Mandag Morgens lokaler midt i København. En gang årligt rejser gruppen desuden en tur til Bornholm, hvor vi med et heldagsseminar på Grønbechs Hotel i Allinge sætter særligt fokus på nære relationsdannelser og givende faglig sparring.

Programmet for 2019/20 ses nedenfor:

 

Trends og tendenser i Offentlig-Privat Innovation


Rikke Bastholm Clausen, direktør og indehaver, INNOBA og mødeleder i netværket

Der arbejdes i stigende grad i den offentlige sektor med systematiske innovationssamarbejder med private virksomheder. Det har resulteret i nyskabende velfærdsteknologiske løsninger, i forbedrede servicetilbud til borgerne og tæt involvering af medarbejdere og slutbrugere i udviklingen af fremtidens velfærdsløsninger. Med fremtidens klimaudfordringer, sundhedsudfordringer og velfærdsudfordringer, bliver den type samarbejder ikke mindre relevante. Men hvordan når vi i mål med skallering og implementering? Hvordan sikrer vi at de innovative løsninger ikke kun udvikles men også købes ind? Hvordan lykkes man med åbne udviklingssamarbejder? Hvad må man, hvad kan man, hvordan gør man?

 Rikke Bastholm Clausen er direktør i innovationsvirksomheden INNOBA, der hjælper offentlige institutioner og private virksomheder gennem innovationsprocesser og offentlig-privat samarbejde. INNOBA har bl.a. udviklet statens nye procesanbefalinger til, hvordan man gennemfører offentlige-private innovationspartnerskaber efter den nye udbudslov. Med 20 års erfaring inden for OPI giver Rikke en grundig indflyvning til arbejdet med innovation i offentlig-privat samarbejde og præsenterer et overblik over de veje, man kan gå. Hun præsenterer konkrete cases, der giver eksempler på udfordringer, muligheder og erfaringer, hun fortæller om de nyeste tendenser og giver en status på, hvor man er på området i DK i forhold til andre lande.

Altinget / Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, København, 6. december 2019 kl. 09.30-12.30

 

Fælles udvikling af løsninger

Pia Gjellerup, Leder, Center for Offentlig Innovation

Politisk fokus på innovation i den offentlige sektor har medvirket en øget bevidsthed omkring både kvalitet og effekt af måden, vi gør tingene på, og samtidig åbnet op for en øget inddragelse af private aktører til at løse udfordringer på velfærdsområdet. Dette skyldes ifølge dagens oplægsholder Pia Gjellerup, at vi i Danmark både er nysgerrige men også villige til at lade dygtige medarbejdere og leverandører forsøge at gøre tingene anderledes, end man er vant til. Pia vil til dagens møde give et indblik i, hvorledes COI arbejder for at styrke fokusset på innovationen i offentlig-private samarbejder, samt give sine bud på, hvordan vi kan gøre disse samarbejder endnu mere givende for alle involverede aktører samt borgerne.

Altinget / Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, 28. januar 2020 kl. 09.30-12.30

 

Arena Summit 2020 - Morgendagens ledelse

 

Altinget og Mandag Morgen inviterer alle netværksdeltagere til en dag, hvor vidensdeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder. I 2019 samlede Altinget og Mandag Morgen mere end 600 beslutningstagere fra både offentlige organisationer og private virksomheder til den første Arena Summit, hvor der særligt var fokus på udfordringerne for fremtidens velfærds- og sundhedsteknologi, demokrati og bæredygtig vækst. 

I marts 2020 sætter vi igen fokus på nogle af de største samfundsudfordringer og inviterer danske og internationale hovedtalere til at gøre os klogere på, hvordan vi, ved hjælp af nye teknologier, alternative samarbejdsformer og innovative løsninger, kan imødekomme fremtidens udfordringer.

Programmet for dagen præsenteres i efteråret 2019, men I kan se frem til en inspirerende dag med plads til både store tanker og små pauser, hvor der er tid til refleksion, netværksdannelse og diskussioner på tværs af sektorer. 

Øksnehallen, Halmtorvet 11, København, 26. marts 2020 9.30-16.00

 

Døgnmøde på Bornholm - Grønbechs Hotel, 29. april 2020

Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge. Mødet giver de bedste vilkår for at netværke på tværs og samtidig fordybe sig i de faglige emner, vi bringer i spil. Overnatning, transport og forplejning er naturligvis inkluderet fra og til Københavns Lufthavn.

Program:

- Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
- Velkomst og indlogering på hotellet
- 'Redskaber til innovative løsninger' - oplæg ved Diana Arsovic, Center for Regional Udvikling
- Frokost i gårdhaven
- ’Innovative samarbejder for en grønnere fremtid' - oplæg ved Poul Erik Lauridsen, Gate21 
- Middag med bornholmske råvarer i hotellets Restaurant Vilhelm
- Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem

 

Redskaber til innovative løsninger

 

Diana Arsovic, Direktør, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden, fhv. innovationschef, Københavns Kommune

Samfundet er under hastig forandring, og behovet for innovation i den offentlige sektor er stort. Til dagens møde spørger vi til, hvordan vi indretter fremtidens offentlige sektor, hvilken rolle private aktører skal spille, samt hvordan vi driver innovationen af den offentlige service frem. Som uddannet arkitekt er Diana Arsovic vant til at skitsere de nye linjer og se innovative løsninger. Denne erfaring har hun taget med i arbejdet med innovation i det offentlige, hvor hun både har arbejdet med innovation på sundhedsområdet som direktør i Syddansk Sundhedsinnovation, med innovation i en alsidig storby som innovationschef i Københavns Kommune og siden 2018 som direktør i Center for Regional Udvikling i Region Hovedstaden. Vi dykker ned i konkrete cases fra Diana Arsovic' omfattende erfaring med offentlig innovation, får de bedste tips og tricks og ser på faldgruber, der skal undgås i arbejdet med OPI.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, 29. april 2020

 

Innovative samarbejder for en grønnere fremtid

Poul Erik Lauridsen, Direktør, Gate21 (ikke endeligt bekræftet)

Den grønne dagsorden fylder overalt i det politiske landskab. Kommuner, regioner, statslige myndigheder, private virksomheder og civilsamfundsaktører har alle fokus på klimaudfordringerne. Innovative løsninger på det grønne område er i høj kurs både politisk og økonomisk, men hvordan udbygger man samarbejder, der kan skabe løsninger, der for alvor har en positiv effekt på den grønne omstilling. Gate 21 er et samarbejde mellem kommuner, virksomheder, vidensinstitutioner og regionale aktører, der arbejder for at finde innovative løsninger inden for den grønne omstilling og vækst i Greater Copenhagen. Vi ser nærmere på nogle af de konkrete samarbejder og cases, der er født i samarbejdet og ser på udfordringer, erfaringer og løsninger fra gennemførte og igangværende projekter.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, 29. april 2020

 

Netværket bestemmer temaet

Oplægsholder endnu ikke bekræftet

Temaet for dette møde fastlægges i samarbejde med netværket og I bestemmer, hvem vi skal forsøge at invitere ind som gæst. Det er jeres dagsordener, udfordringer og interesseområder, der er i fokus ved denne samling. Ved netværkets første møde finder vi frem til et relevant tema, en spændende case eller en interessant oplægsholder, der kan runde forårets møderække af.

Altinget / Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, København, onsdag 3. juni kl. 09:30-12:30

 

 

OBS! Møderækken opdateres løbende