Seniorer på arbejdspladsen 2017-2018


Stadig flere ældre bliver flere år på arbejdsmarkedet. Og samtidig foreslår politikerne en fremrykning af pensionsalderen. Begge dele er ifølge eksperter nødvendige tiltag, hvis vi skal modvirke den demografiske udfordring på arbejdsmarkedet og Danmark fremover skal have tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft.

Gruppen af ældre er imidlertid ikke homogen, og den enkelte vil derfor have forskellige forudsætninger og muligheder for at blive længere tid på arbejdsmarkedet. Et arbejdsmarked som forandres hastigt af øget specialisering og den teknologiske udvikling. Ydermere ser eksperter konturerne af en ny type ’generationskløft’ mellem yngre og ældre medarbejdere, som følge af meget forskellige opfattelser af ’de rigtige værdier’ i forhold til arbejde, arbejdsplads og privatliv.

Hvordan forlænger man arbejdslivet til man bliver 75? Hvilke muligheder og udfordringer følger med for virksomhederne, når flere ældre forlænger arbejdslivet? Hvad er arbejdsgivernes rolle i og ansvar for at sikre et godt seniorarbejdsliv? Og hvad er politikernes? Det er nogle af de spørgsmål Altingets nye fagnetværk sætter fokus på.

Netværkets faste mødeleder er journalist og foredragsholder Peter Brüchmann. Peter Brüchmann er forfatter til bogen "Generation+, High Performance hele livet", der netop sætter fokus på fremtidens arbejdsmarked og præstation i et samfund, hvor pensionsalderen forventes at stige til +75 år i år 2100.

Programmet for 2017/2018 er nu på plads og kan læses neden for. 

 

Ledelse af seniorer – hvordan?

Lene Groth, HR-chef, DT Group

Hvordan leder man seniorer, som måske er mere end 20 år ældre end én selv? Og hvilken betydning har aldersforskellen mellem medarbejderne for arbejdspladsen? HR-chef i DT Group Lene Groth fortæller om sin erfaring og giver sit bud på, hvordan vi ændrer holdningen til ældre medarbejdere og begynder at se erfaring og modenhed som en styrke.

Børsbygningen, mandag 25. september 2017 kl. 09.00-12.00

 

Ministervisioner

Troels Lund Poulsen, beskæftigelsesminister (V)

Hvordan strukturerer vi et arbejdsmarked, der kan rumme både nedslidte ældre og ældre akademisk uddannede, som begge skal arbejde til, at de er i slutningen af deres 60’ere, start 70’ere? Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) besvarer det centrale spørgsmål og fortæller om sine visioner for fremtidens arbejdsmarked.

Børsbygningen, mandag 11. december 2017 kl. 09.00-12.00

 

Medarbejder på fremtidens arbejdsmarked

Morten Binder, direktør i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Flere fleksible freelance-stillinger, stigende digitalisering og endnu større krav til arbejdstagernes omstillingsparathed er nogle af kendetegnene for fremtidens arbejdsmarked. Direktør i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Morten Binder, giver styrelsens bud på, hvordan seniorerne fastholdes på arbejdsmarkedet.

Børsbygningen, onsdag 28. februar 2018 kl. 09.00-12.00

 

Altingets årlige døgnmøde – Grønbechs Hotel onsdag 2. maj 2018
Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Program:

  • Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
  • Velkomst og indlogering på hotellet
  • Formiddagsmøde og indlæg ved Sara Vergo, formand for Djøf Offentlig
  • Fælles frokost
  • Indlæg ved Anne Lund, HR-chef i Skandia
  • Indlæg ved Claus Kjeldsen, adm. direktør for Instituttet for Fremtidsforskning
  • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Vilhelm' og 'Øltinget'
  • Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem

Grønbechs Hotel, Allinge onsdag 2. maj 2018 inkl. overnatning

 

Seniorarbejdsmarkedskommission

Sara Vergo, formand for Djøf Offentlig

Vi skal sikre et arbejdsmarked, der målrettet forebygger både fysisk og psykisk nedslidning, i stedet for at snakke om generelt differentierede pensionsaldre, mener man hos Djøf. Formand for Djøf Offentlig Sara Vergo uddyber fagforeningens forslag om en seniorarbejdsmarkedskommission og giver sit bud på, hvordan vi sikrer et længere og fortsat sundt arbejdsliv.

Grønbechs Hotel, Allinge, onsdag 2. maj 2018 inkl. overnatning

 

Den aktive seniorpolitik

Anne Lund, HR-chef i Skandia

Indgående kendskab til arbejdspladsen, kulturen og opgaverne er blot nogle af seniormedarbejdernes kvalifikationer, som virksomhederne kan drage nytte af. Men hvilken betydning har arbejdet for medarbejderen? HR-chef i Skandia Anne Lund fortæller om virksomhedens seniorpolitik, og den værdi arbejdsgiver og medarbejder giver hinanden.

Grønbechs Hotel, Allinge, onsdag 2. maj 2018 inkl. overnatning

 

Seniorliv 3.0

Claus Kjeldsen, fmd., Den nye 3. alder, adm. direktør for Instituttet for Fremtidsforskning

Mere end halvdelen af de børn, der fødes i disse år, kan regne med at blive 100 år. Det får betydning for indretningen af samfundet, men åbentlyst også for den enkelte. Hvordan skal de mange ekstra leveår bruges? Det er et af emnerne, som PFA's tænketank Den nye 3. alder undersøger. Formand for tænketanken og adm. direktør for Instituttet for Fremtidsforskning Claus Kjeldsen præsenterer tænketankens arbejde, der giver et bud på fremtidens seniorliv.

Grønbechs Hotel, Allinge, onsdag 2. maj 2018 inkl. overnatning 

 

Gråt guld på arbejdsmarkedet?

Lisbeth Pedersen, forskningschef, beskæftigelse, uddannelse og inklusion hos SFI

På dagens møde vil forskningschef i SFI Lisbeth Pedersen gøre os klogere på sin forskning og nyere forskningsvinkler på ældre, arbejdsmarked og tilbagetrækning. 

Børsbygningen, torsdag 30. august 2018 kl. 09.00-12.00

 

Om Altinget

Altinget er et prisvindende, privatejet, politisk neutralt netmedium grundlagt i januar 2000 med en af de største redaktioner på Christiansborg i ryggen. Vi udgiver 20 fagpolitiske nyhedsportaler og er blandt de mest citerede politiske medier i Danmark. Dertil kommer to gratis netaviser (en med overblik over dansk politik og en om civilsamfundet), to årlige magasinudgivelser samt flere konferencer. Efter stigende efterspørgsel fra vores læsere udvidede vi i 2016 vores online-platform med fysiske netværk, hvor medlemmerne bliver bundet sammen i eksklusive netværksgrupper med fokus på nichepolitiske problemstillinger. Vi kalder det den politiske ARENA, fordi man mødes om aktuelle, centrale politiske emner i et fælles og fortroligt rum.