Bliv
kontaktet

Finans

Altingets Finans netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i den danske finanssektor og erfaringsudveksle med andre engagerede beslutningstagere på området. Netværkets danske og internationale oplægsholdere skal holde dig opdateret på de nye tendenser og aktuelle problemstillinger i den danske finanssektor. Som deltager har du mulighed for at gå i dialog med oplægsholderne, og på møderne vil der også være mulighed for sparring i forhold til de konkrete udfordringer, du sidder med.

Mødeleder

Netværkets faste mødeleder er Bodil Gantzel. Hun er uddannet erhvervsøkonom og journalist, og så er hun vært på Euroinvesters podcast Millionærklubben. Desuden har hun en Master i ledelses- og organisationspsykologi og har en fortid som Senior Dealer i Danske Bank, København, London og Singapore. Bodil vil med sin brede viden og erfaring med finansverdenen stå i spidsen for at facilitere samarbejder og diskussioner på tværs af gruppens medlemmer, der kan omsættes og bruges i dit daglige professionelle virke

- Bodil Johanne Gantzel

Program

31/8-2022

Emil Stigsgaard Fuglsang og Niels Fibæk Jensen, grundlæggere, Matter

Grøn vækst

I takt med at bæredygtige mål rykker op på virksomhedernes dagsorden, skal finansbranchen også være positioneret til at udtænke bæredygtige strategier. Hvordan kan virksomheder skabe langsigtet økonomisk bæredygtighed, og hvilken rolle skal finansbranchen spille, når det kommer til bæredygtig vækst? Hvordan sikrer man, at afvejningen er i overensstemmelse med målene for virksomheden og den branche, de opererer i? Og hvordan undgår branchen at falde i greenwashing-fælden?

Til at give kvalificerede svar på disse spørgsmål har vi inviteret Emil Stigsgaard Fuglsang og Niels Fibæk Jensen, de to grundlæggere af fintech-virksomheden Matter. Matter er eksperter, når det gælder bæredygtighed, hvor de i den forbindelse samarbejder med pensionsfirmaer samt andre finansielle institutioner indenfor bæredygtighed og bæredygtige investeringer. De har blandt andet, gennem deres samarbejde med AP Pension, muliggjort, at danskere kan tilvælge en løsning, hvor deres pensionsmidler, med fuld gennemsigtighed, udelukkende investeres i bæredygtige projekter og virksomheder. Emil og Niels vil til dette møde fortælle mere om deres syn på den finansielle sektors rolle og muligheder, når det gælder en bæredygtig fremtid.

 

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

11/10-2022

Døgnseminar - Den digitale revolution

Døgnseminaret foregår i naturskønne omgivelser på Kragerup Gods. Gennem et døgn skaber vi rammerne for og tiden til fordybelse, inspiration, sparring og mere uformelle snakke i netværket over blandt andet en god middag om aftenen.

På netværketes første døgseminar sætter vi digitalisering og fremtidens finansielle tjeneste på dagsordenen. Den digitale revolution brager derud af i et højt tempo. Med en eksploderende underskov af sindssygt dygtige fintech-virksomheder, er der så overhovedet plads til en traditionel, konventionel finansbranche fremover? Det undersøger vi på årets seminar. 

Kragerup Gods, kl. 10:00-9:00

Jan Damsgaard, Professor, CBS Department of Digitalization

Blockchain-teknologier og kryptovaluta - myter og mysterier. En praksisnær forståelse af to af tidens største buzzwords

Vi tager fat på to af tidens største buzzwords: blockchain og kryptovaluta. De to diffuse størrelser skaber lige nu den næste digitale revolution på internettet og danner grundlaget for Web 3.0. Men hvordan forholder vi os til dem?

Vi får besøg af Jan Damsgaard, professor på CBS og forfatter til Blockchain business, som peger på, at flere private og insitutionelle investerorer glip af investeringsmuligheder, fordi de etablerede insitutioner, ud fra fejlagtige præmisser, spår en sort fremtid for kryptovaluta og investerorer i kryptovaluta. 

Jan vil gøre os klogere på de nye teknologier, og hvorfor det er nødvendigt i dag forholde sig til blockchain-teknologier, der i mange tilfælde virker diffuse og afkoblede? Hvordan relaterer de sig til til de digitale krypto-valutaer? Hvilken betydninger får de i fremtidens digitale økonomi? Og hvad betyder det for den traditionelle finanssektor? 

 

Kragerup Gods, kl. 10:00-11:00

Jesper Bo Jensen, ph.d., Center for Fremtidsforskning

Den finansielle sektors fremtid - og fremtidens finansielle sektor

Hvordan ser fremtiden ud for den finansielle sektor set i lyset af den digitale transformation, der foregår på tværs af alle sektorer og over hele verden i øjeblikket? Og hvordan ser fremtiden ud for dem de virksomheder, der ikke formår at følge med i det meget høje tempo, omstillingen lige nu sker i?

Vi har inviteret fremtidsforsker, Jesper Bo Jensen, som vil forsøge at gøre os klogere på den finansielle sektors fremtid - og fremtidens finansielle sektor ser ud.

Mere konkret vil han beskrive de traditionelle pengeinstitutters udfordringer fra Fintech, men han kommer også ind på, hvorfor så få i Fintech-branchen ønsker at drive en egentlig bank eller anden finansiel virksomhed? Skummer de  kundefløde ud af sektoren, samtidigt med at de så vidt som muligt undgår at drive bank? Det er nemlig ikke altid nogen strålende forretning at drive en bank. De store tech-virksomheder i verden skaber langt større overskud på deres andre forretninger. Derfor har hverken Apple eller Google en banklicens og driver ikke bank gennem deres wallets mv. Desuden fylder Fintech-sektoren i Danmark ikke ret meget.....endnu?

 

Kragerup Gods, kl. 13:00-14:30

7/12-2022

Hans Henrik Hoffmeyer, Chief Operating Officer, Co-Founder & Board Member, Coinify & Thomas Broeng Jørgensen, vicegeneraldirektør, det europæiske banktilsyn, ECB

Centralbankernes rolle - og begrebet penge

Er centralbankernes rolle ved at have udspillet sig? Før i tiden var det en dyd for centralbanken at være en uafhængig institution, men i dag synes linjerne mellem politikerne og centralbankcheferne at blive mere og mere udvisket. Chefen i European Central Bank er forhenværende politiker. Hendes forgænger er nu premierminister i Italien. I USA er den nuværende centralbankchef tidligere økonomisk rådgiver for det politiske system under Obama, og landets nuværende finansminister var tidligere centralbankchef. 

Ligeledes kunne man stille spørgsmålstegn ved, om centralbankernes ageren siden finanskrisen har ført de store økonomier ud i endnu større stormvejr med deres ultralempelige pengepolitik - af mange kaldet “verdens største økonomiske eksperiment”?

Og sidst men ikke mindst, hvis cryptovaluta for alvor vinder indpas som et validt betalingsformidlingssystem uden mellemmænd, hvad skal vi så med mellemmændene fremover, altså centralbankerne, og måske endnu vigtigere, hvordan vil det påvirke samfundsøkonomierne, hvis der ikke længere skal eksistere en netop central myndighed i pengesystemet?

Vi har inviteret to gæster til mødet for at belyse begge problemstillinger. Thomas Broeng Jørgensen, vicegeneraldirektør i European Central Bank, holder dagens første oplæg, og herefter får vi besøg af Hans Henrik Hoffmeyer, der har stiftet Coinify - en fintech-virksomhed, der bygger betalingsinfrastruktur til cryptovaluta.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

14/2-2023

Mette Reissmann (S), formand, Dansk Aktionærforening

Diversitet og inklusion

I takt med at de børsnoterede virksomheder nu er forpligtet gennem lovgivning til at arbejde med inklusion og diversitet, har diversitetsagendaen rykket sig fra at være en samfundsdialog og ind på ledelsesgange og i bestyrelseslokaler. Området har stor bevågenhed og flere kommissioner, såsom EU, arbejder henimod flere love på området. Inklusion og diversitet er meget mere end farven på ens hud eller ens køn. Det er et parameter, der har betydning for investorers opfattelse af en virksomheds evne til at være succesfuld på den lange bane, og virksomheder oplever også et stigende pres fra deres omverden, fx fra kunder samt nuværende og potentielle medarbejdere.

Vi får besøg af Mette Reissmans, formand i Dansk Aktionærforening og medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, til en snak om diversitet og inklusion i finansbranchen. 

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 13:00-16:00

11/4-2023

Offentliggøres snarest

Håndtering af krydsfeltet mellem cyberrisiko og økonomisk kriminalitet - hvordan?

Cybersikkerhedshold hos finansielle tjenester står overfor et enormt pres og mange kæmper for at følge med. Ikke alene skal de kæmpe med udvidelsen i volumen, hastighed og variabilitet af cybertrusler, men de er også forpligtet til at reagere på de nye krav og øgede regulatoriske forventninger fra det offentlige og private.

For at imødekomme disse og andre behov bør finansielle tjenester designe sikkerhedskontroller, der let og konsekvent kan bruges af udviklingsteams. Mange institutioner vil også have brug for flere cyber- og cloudsikkerhedsspecialister. Samarbejde er nøglen, og det samme er tilpasningsevne. Da skyen er stedet, hvor flere teknologier og applikationer konvergerer, er cyberprofessionelle nødt til at tale flere forretningssprog.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets finansnetværk. Udfyld derfor gerne kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.


Accepter betingelser