Fødevarepolitisk netværk


Altingets fødevarepolitiske netværk sætter fokus på en række forskellige emner relateret til dansk fødevarepolitik. Vi tilbyder et fortroligt rum, hvor ligesindede aktører fra forskellige hjørner af den fødevarepolitiske sektor kan erfaringsudveksle om udfordringer, løsninger og fremtidsvisioner.

Programmet for 2017-2018 er nu på plads og kan læses nedenfor. Du kan ligeledes se programmet for netværkets første år ved at følge linket her.

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, der alle holdes i Børsbygningen med tilhørende morgenmad, inviteres der i slutningen af maj måned 2018 til et særligt netværks-topmøde i ekstra behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

Netværkets faste mødeleder er Ib Byrge Sørensen, som har mere end 30 års erfaring fra Fødevareministeriet, de sidste 15 år af sin karriere som departementschef i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ib Byrge Sørensen er i dag seniorrådgiver i public affairs-bureauet Rud Pedersen.

  

Ministervisioner

 

Esben Lunde Larsen, Miljø- og fødevareminister (V)

På netværkets første møde gæster miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) netværket til en snak om ministerens fødevarepolitiske visioner for fremtiden og hvilke projekter, der er på dagsordenen i miljø- og fødevareministeriet i det kommende år. Herunder det nedsatte ekspertpanel for sundere madvaner, der i løbet af foråret skal fremlægge sine anbefalinger for, hvordan danskernes mad-, måltidsvaner og sundhed kan løftes.

Børsbygningen, mandag 15. januar 2018 kl. 09:00-12:00

 

Sund kost - langsigtet vækst

Marie Louise Flach de Neergaard, kontorchef, Miljø- og Fødevareministeriet  

Et produktionstab på 10-12 pct. i Danmark i 2035, svarende til et tab i BNP på 0,5 pct. årligt. Det er konsekvensen af stigningen i antallet af diabetespatienter, vurderede en rapport fra Morgan Stanley i 2015. Kontorchef Marie Louise Flach de Neergaard fortæller om et nyt tværfagligt initiativ mellem Miljø- og Fødevareministeriet samt Sundhedsministeriet, som skal addressere udviklingen i danskernes sundhed.

Børsbygningen, mandag 19. marts 2018 kl. 09:00-12:00

 

Altingets årlige fødevaredøgn - Grønbechs Hotel mandag den 28. maj 2018
Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. På mødet sætter vi fokus på de trends, der præger fødevareområdet, herunder funktionelle fødevarer, hvis udbud stiger eksplosivt i andre lande, mens forbruget af og kendskabet til de funktionelle fødevarer er begrænset blandt danske forbrugere.

For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Program:

  • Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
  • Velkomst og indlogering på hotellet
  • Formiddagsmøde og indlæg ved Lene Lange, DTU
  • Fælles frokost
  • Indlæg ved Anja Philip, formand for Forbrugerrådet Tænk
  • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Spisestuen' og 'Øltinget'
  • Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem 

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, mandag 28. maj 2018 inkl. overnatning

 

Den nye bioøkonomi 

Lene Lange, forskningsleder, DTU Kemiteknik

Madspildsreduktion og bedre udnyttelse af ressourcerne i hele fødevarekæden står højt på dagsordenen. Men hvad skal der til for at nå målene? Og hvilke krav stiller det til landbruget, fødevareindustrien, detailhandlen, forbrugeren og de politiske beslutningstagere? Professor Lene Lange fortæller om den nye bioøkonomi, som rummer svaret på disse spørgsmål.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, mandag 28. maj 2018 inkl. overnatning

 

Mad eller medicin?

Anja Philip, formand, Forbrugerrådet Tænk

I Finland og Sverige blomstrer markederne med funktionelle fødevarer, mens de danske forbrugere er mere skeptiske over for de sundhedsfremmende fødevarer. Hvorfor er nogle funktionelle og berigede fødevarer accepterede, mens andre ikke er? Og hvor går grænsen for, hvilke produkter vi skal berige? Formand for Forbrugerrådet Tænk Anja Philip tager debatten med gruppen.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, mandag 28. maj 2018 inkl. overnatning

 

Danmark i verden

Lise Walbom, adm. direktør for Food Nation

Food Nation er et nyt offentligt-privat partnerskab, der er etableret mhp. at promovere Danmark som ledende fødevarenation. Partnerskabet skal internationalt sikre øget kendskab til danske styrker og kompetencer indenfor fødevareklyngen bl.a. innovation, bæredygtighed og ressourceeffektivitet, og herigennem bidrage til øget eksport af danske fødevarer og teknologier. Adm. direktør Lise Walbom fortæller om den internationale modtagelse og de foreløbige erfaringer.

Ubbes Vinbar, Ny Vestergade 1, 1471 København K, torsdag 23. august 2018 kl. 15.00-18.00

 

Dansk fødevareproduktion i 2030

 

  

Erling Bonnesen (V), Simon Kollerup (S), Andreas Steenberg (R)

Hvilken fødevareproduktion skal Danmark satse på, og hvad skal karakterisere produktionen? Fødevareordførerne præsenterer deres visioner for den fremtidige fødevareproduktion og diskuterer rammerne for produktionen fra jord til bord.

Børsbygningen, onsdag 7. november 2018 kl. 09:00-12:00

 

 

 

 

 

Med forbehold for ændringer