Forsyningspolitisk netværk 2019


Altingets forsyningspolitiske netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i den danske forsyningssektor og erfaringsudveksle med ligesindede.

Til hvert møde inviterer vi interessante nøgleaktører på området – embedsmænd, politikere og andre erfarne eksperter – til at komme med sit syn på en relevant problemstilling eller egne erfaringer, der lægger op til refleksion og personlig erfaringsudveksling. To af møderne afholdes i København, et holdes som et døgnmøde på Altingets politiske hotel Grønbechs på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet. Derudover lancerer vi i 2019 Arena Summit, som er et heldagsarrangement i Tivoli, hvor alle netværk samles med forskellige break out sessions og et fagligt program med besøg fra prominente oplægsholder fra ind- og udland.

Programmet for 2019 er under udarbejdelse, men du kan du se det foreløbige program nedenfor. 

Netværkets faste mødeleder er tidligere justitsminister og nuværende Public Affairs direktør i Primetime samt bestyrelsesformand i Energinet Lars Barfoed, som med sine mange års erfaring på området vil diskutere og reflektere med gruppen.

 

Arena Summit 2019

Altinget og Mandag Morgen inviterer 28. marts 2019 alle netværksdeltagere til en dag, hvor videndeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder.

På dagen sætter vi fokus på nogle af tidens vigtigste tendenser i den fremtid, vi bevæger os hastigt imod. Centrale temaer bliver således blandt andet digitaliseringens og teknologiens betydning for alle aspekter af samfundet, fremtidens arbejdsmarked og deraf følgende kompetencebehov, behovet for at tænke i bæredygtige løsninger, indretningen af fremtidens velfærdssamfund og udviklingstendensernes betydning for demokratiet.

Dagen bliver fyldt med inspiration fra en lang række af de vigtigste samfundsaktører og -debattører lige nu. Programmet for dagen vil være sammensat af en række forskellige elementer: Sessioner i plenum med hårdtslående keynote speakers og nyskabende formidlingsgreb. Breakout-sessioner, hvor der er mulighed for at dykke ned i et tema og mødes med ligesindede, der også er interesserede i at søge inspiration fra andre, der deler interesser og udfordringer. Og rig mulighed for at mødes på tværs og udvide netværket med nye kontakter, der både kan inspirere til nye løsninger her og nu, men som forhåbentlig også kan udvikle sig til nye samarbejder på længere sigt.

Tid og sted: Tivoli, København, torsdag 28. marts 2019

 

Fremtiden for den danske forsyningssektor - et indblik fra ministeriet

Morten Bæk, departementschef, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Til dette møde får vi besøg af departementschef i Energi-, Forsynings-, og Klimaministeriet Morten Bæk, der giver os et indblik i udviklingen i de kommende års danske forsyningspolitik. Vi spørger blandt andet ind til ministeriets forsyningsstrategi fra 2016, som tog udgangspunkt i separate analyser for hver forsyningsart el, gas, vand og varme, men meget tyder på, at der vil ske yderligere konsolideringer i sektoren i de kommende år. Kalder dette på en ny strategi for forsyningssektoren? Morten Bæk vil også give sit besyv på fremtidens udfordringer og hvordan vi sikrer den høje kvalitet og grønne omstilling i den danske forsyningssektor.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, mandag 29. april 2019, kl. 09.30 - 12.30

 

Datacentrene og deres samfundsværdi

Danmark har formået at tiltrække store udenlandske investeringer i opførelsen af store datacentre, og senest er det blevet offentliggjort, at Google vil åbne et datacenter i Fredericia. Men hvordan stiller det forsyningssektoren, som skal forsyne de store energitunge bygninger? Og kan der komme en løsning på problematikken om nyttiggørelse af centrenes overskudsvarme?

Vi vil ved dagens møde besøge det sønderjyske og tage debatten om, hvordan man kan indrette hensigtsmæssige forsyningsnet, som både gavner virksomhederne og borgerne. Vi vil også besøge det nyoprettede Kommisorium for Strategisk Energiplanlægning i Sønderjylland, et nyt sparrings- og rådgivningsorgan for politikerne fra de fire sønderjyske kommuner Aabenraa, Sønderborg, Haderslev og Tønder, som skal medvirke til at bane vejen for det politiske mål om en grøn energiforsyning i regionen.

Aabenraa, tirsdag den 18. juni 2019, kl. 10.00 - 14.00

 

Altingets forsyningspolitiske døgnmøde på Bornholm, tirsdag den 27. august 2019

Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge. I Bornholms flotte omgivelser får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører inden for den danske forsyningssektor. Mødet giver de bedste vilkår for at netværke på tværs og samtidig fordybe sig i de faglige oplæg, vi bringer i spil. Overnatning, forplejning og transport til/fra København er naturligvis inkluderet.

Dagens program:

Der træffes i øjeblikket store beslutninger på Borgen med betydelige konsekvenser for forsyningssektoren. For politikerne og embedsmændene er det en naturlig del af arbejdet, at disse beslutninger forsøges påvirket af diverse lobbyister. Vi retter til årets døgnmøde fokus mod processerne, inden de store beslutninger bliver truffet. Hvordan kan man som interessent blande sig konstruktivt i den offentlige debat, og hvorledes kan man på klog vis gå i dialog med beslutningstagerne?

Det faglige program er under udarbejdelse, men agendaen for turen lyder: 

•   Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   Oplæg og debat ved dagens første oplægsholder, adm. direktør i Dansk Energi Lars Aagaard

•   Fælles frokost

•   Oplæg og debat ved dagens anden oplægsholder, Lars L. Nielsen, NielsenNetwork

•   Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets Restaurant Vilhelm og efterfølgende besøg i Øltinget

•   Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem 

 

Vejen til energiforliget

Lars Aagaard, adm. direktør i Dansk Energi 

I sommeren 2018 fik Danmark et nyt energiforlig med samtlige af Folketingets partier med i forligskredsen. Energiens førende brancheorganisation Dansk Energi bød i særdeleshed forliget velkommen, da en lang række af deres ønsker blev imødekommet. Adm. Direktør for Dansk Energi Lars Aagaard vil besøge Grønbechs Hotel, og fortælle nærmere om deres politiske strategi ift. energiforliget. Fik branchen alt, hvad de ønskede sig? Og var der noget, som de skulle have gjort anerledes i bagklogskabets klare lys?

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, tirsdag den 27. august 2019

 

Lobbyistens værkstøjskasse

Lars L. Nielsen, stifter af NielsenNetwork

Nogen kunne mene, at lobbyisme kun er for de få med mange penge. Men sådan forholder det sig langt fra, ifølge Lars L. Nielsen, stifter af NielsenNetwork. Men man kommer ingen vegne uden en grundig forberedelse og selvransagelse. Ved dagens oplæg og efterfølgende workshop, vil han gøre os klogere på lobbyistens værkstøjskasse, således at du kommer hjem med konkrete værktøjer til, hvordan du som interessent kan gå i dialog med beslutningstagerne. Lars L. Nielsen har tidligere været kommunikationsdirektør i Finansrådet og senest Public Affairs-direktør i Primetime - et af Danmarks største kommunikationsbureauer. 

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, tirsdag den 27. august 2019

 

En status fra Christiansborg

 

Vi tager til dagens møde temperaturen på den politiske dagsorden i det nye folketingsår. Som opsamling på sæsonens opstillede problemstillinger får netværket ved dagens samling rig mulighed for at spørge ind til den aktuelle dagsorden samt udfordre og gå i dialog med beslutningstagerne.

Børsbygningen, fredag 11. oktober 2019 kl. 9.30 - 12.30

 

 Med forbehold for ændringer