Integrationspolitisk netværk


Integration er et centralt emne på den politiske dagsorden, der involverer aktører fra civilsamfundet over det offentlige og ud til det private, hvis den skal være succesfuld. Altingets integrationspolitiske netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører fra forskellige sektorer og erfaringsudveksle med ligesindede, der dagligt beskæftiger sig med integration i afgørende poster.

Netværkets faste mødeleder er Natasha Al-Hariri, der er uddannet jurist med speciale i udlændingeret og menneskerettigheder. Natasha er bestyrelsesmedlem i Refugees Welcome.

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, der holdes i henholdsvis Børsbygningen og Altingets egne lokaler, inviteres der til et særligt netværks-topmøde i ekstra behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

 

Netværkets mission

I denne sæson for netværket, vil netværksdeltagerne komme til at arbejde under tematikken, børn og unge. Fremgangsmåden vil udvikle og sammensætte tematiske anbefalinger til fremtidens integrationsløsninger. Disse anbefalinger kan udgives og sendes som inspiration til politikere og samfundsdebattører med interesse for området. Ved hvert møde, vil vi invitere en eller flere oplægsholdere, som vil kunne bidrage med ny viden og inspiration til disse anbefalinger. Ved det afsluttende møde i sæsonen, vil vi invitere én eller flere af de ny- eller genvalgte politikere, hvor netværksgruppen præsenterer deres anbefalinger og indgår i en konstruktiv debat med beslutningstagerne.  

 

Program

 

Arena Summit 2019

Altinget og Mandag Morgen inviterer 28. marts 2019 alle netværksdeltagere til en dag, hvor videndeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder.

På dagen sætter vi fokus på nogle af tidens vigtigste tendenser i den fremtid, vi bevæger os hastigt imod. Centrale temaer bliver således blandt andet digitaliseringens og teknologiens betydning for alle aspekter af samfundet, fremtidens arbejdsmarked og deraf følgende kompetencebehov, behovet for at tænke i bæredygtige løsninger, indretningen af fremtidens velfærdssamfund og udviklingstendensernes betydning for demokratiet.

Dagen bliver fyldt med inspiration fra en lang række af de vigtigste samfundsaktører og -debattører lige nu. Programmet for dagen vil være sammensat af en række forskellige elementer: Sessioner i plenum med hårdtslående keynote speakers og nyskabende formidlingsgreb. Breakout-sessioner, hvor der er mulighed for at dykke ned i et tema og mødes med ligesindede, der også er interesserede i at søge inspiration fra andre, der deler interesser og udfordringer. Og rig mulighed for at mødes på tværs og udvide netværket med nye kontakter, der både kan inspirere til nye løsninger her og nu, men som forhåbentlig også kan udvikle sig til nye samarbejder på længere sigt.

Tid og sted: Tivoli, København, 28. marts 2019 kl. 09.00

 

Hvordan kan man måle integration?

 

Kristina Bakkær Simonsen, cand.scient.pol., adjunkt

Kan man blot se på job-  og uddannelsesstatistikker for at opgøre Danmarks succes med integration?

Ikke ifølge adjunkt for Aarhus Universitet Kristina Bakkær Simonsen som forsker i integration. Hun påpeger, at integration har mange dimensioner, som ikke nødvendigvis følges ad. Kristina Bakkær Simonsen har især undersøgt integrationens subjektive dimensioner, herunder indvandrere og efterkommeres oplevelse af identitet og tilhørsforhold. Hendes forskning viser, at indvandrere og efterkommere ikke nødvendigvis føler, at de hører til, selvom de på papiret klarer sig godt i forhold til uddannelse og job. Kristina Bakkær Simonsen vil ved dagens møde forklare nogle af hendes forskningsresultater og samtidigt åbne op for en diskussion af, hvilke faktorer der bidrager til eller modvirker den subjektive integration.

Altinget i Ny Kongensgade 10, 1472 København K, den 12. april 2019 kl. 9.30-12.30

 

Tuborgfondets rolle som samfundsaktør for børn og unge 

Nanna Callisen Bang, Souschef og programansvarlig, Tuborgfondet 

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, 28. maj 2019, kl. 09.30-12.30 

 

Kan man styrke integrationen ved at øge valgdeltagelsen og den demokratiske medbestemmelse - blandt indvandrere og efterkommere?

Jens Olav Dahlgaard, Ph.d. i statskundskab, adjunkt ved CBS og valgforsker - og Fatma Tounsi, aktivist for Almen Modstand

Sammenlignet med etniske danskere har indvandrere og efterkommere af indvandrere en lavere valgdeltagelse ved valg til både kommuner, Europaparlamentet og Folketinget. Hvilke mønstre kan vi tolke ud fra valgdeltagelsen ved forskellige typer af valg og hvilke faktorer kan være forklarende til den lavere deltagelse blandt udvalgte grupper?

Jens Olav Dahlgaards forskning fokuserer på politisk adfærd, valg og valgsystemer. Forskningen går i dybden med valgdeltagelsen i Danmark, samt hvordan sociale relationer og andre faktorer har betydning for, hvorvidt vi stemmer. Resultaterne er bl.a. baseret på data inden for valgdeltagelse om alle danskere. Jens Olav Dahlgaard gør os i den forbindelse klogere på adfærdsmønstre, data og tendenser i forhold til valg som demokratisk redskab til øget integration.

Samme dag, vil vi tage pulsen på beboerdemokratiet og de aktivistiske kræfter, der har startet initiativet, Almen Modstand. Initiativet bygger på en neutral partipolitisk platform, der engagerer sig i de lokale og almennyttige boligområder. Fatma Tounsi vil præsentere os for sin indsigt og erfaringer med demokratisk medbestemmelse i beboerdemokratiske fællesskaber, hvis yngste generation er børn og unge. Her er det medborgerskabet, der er udgangspunktet for den brede dialog på tværs af samfundet.

Altinget i Ny Kongensgade 10, 1472 København K, 21. august 2019 kl. 9.30-12.30

 

Altingets årlige integrationspolitiske døgnmøde på Bornholm onsdag 11. september 2019

Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører inden for integrationspolitik. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Her vil vi med et fremtidsperspektiv gå i dybden med, hvordan man kan lave forebyggenede indsatser der virker.

Det faglige program er under udarbejdelse, men agendaen for turen lyder: 

•   Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   Oplæg og debat ved dagens første oplægsholder, Simon Prahm, CEO og medstifter af GAME

•   Fælles frokost

•   Medlemsoplæg og workshop

•   Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets Restaurant Vilhelm og efterfølgende besøg i Øltinget

•   Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem 

 

Forebyggende aktivering 

Simon Prahm, CEO og medstifter af GAME

I udsatte boligområder synes barriererne for adgangen til fritidstilbud højere for børn og unge, og de rammes derfor i oftere grad af både social og sundhedsmæssig ulighed.

Siden oprettelsen i 2002 har gadeidrætsorganisationen GAME udfordret denne ulighed med visionen om at sikre lige adgang til idræt og kultur for alle børn og unge. Simon Prahm, som er CEO og medstifter af GAME, vil til dagens møde give et indblik i arbejdet, samt om de udfordringer, organisationen har mødt undervejs i indsatserne for at skabe en bedre hverdag for udsatte unge. Vi vil til dagens møde diskutere mulighederne og rammevilkårene for et samspil mellem offentlige og frivillige institutioner for at fremme forebyggende indsatser og inddrage netværkets erfaringer med lokale samarbejder.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, onsdag 11. september 2019 inkl. overnatning

 

Netværkets anbefalinger til beslutningstagerne om fremtidens integrationsløsninger

I løbet af de forudgående møder i sæsonen har netværket arbejdet konkret med at udvikle anbefalinger til fremtidens integrationsløsninger ud fra egne erfaringer og inspirationen fra de tidligere oplæg. Ved dette møde vil vi invitere én eller flere af de ny- eller genvalgte politikere og gruppen vil præsentere deres anbefalinger og indgå i en konstruktiv debat med beslutningstagerne.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9.30-12.30, dato endnu ikke bekræftet

 

Med forbehold for ændringer