Integrationspolitisk netværk


Altingets integrationspolitiske netværk er et forum på tværs af sektorer for videndeling, erfaringsudveksling og dialog. Her vil du møde faglige nøgleaktører og ligesindede, der dagligt beskæftiger sig med integration, inklusion og sociale problemstillinger i afgørende poster.

Omdrejningspunktet vil være at favne de udfordringer, hvis vigtigste formål er at skabe velfungerende rammer for integrationen og social inklusion i Danmark. 

Vi inviterer til hvert møde relevante aktører, som kan inspirere og udruste netværksdeltagerne med en nicheviden indenfor områderne integration og inklusion. Denne videndeling har til formål at fremme en forståelse af forskellige fagområder; lige fra evidensbaseret forskning om identitet og tilhørsforhold og foreningsliv for børn og unge til valgdeltagelse og beboerdemokrati, som kan få større indflydelse på fremtidens socialpolitiske vilkår. Ved det afsluttende møde i sæsonen vil vi invitere ny- eller genvalgte politikere til et møde, hvor netværksgruppen præsenterer deres anbefalinger og dermed kan indgå i en konstruktiv debat og dialog med beslutningstagerne.  


Netværkets faste mødeleder er Abdel Aziz Mahmoud, som er dansk journalist og tv-vært. Han markerede sig særligt med sin bog Hvor taler du flot dansk! fra 2016 som en afgørende stemme i integrationsdebatten. Abdel vil være et unikt bidrag til gruppens diskussioner og arbejde, når han ved hvert møde faciliterer og moderer indholdet på dagen. 

Altingets integrationspolitiske netværk inkluderer fem møder i den kommende sæson, heraf ét på Grønbechs Hotel på Bornholm samt et årligt topmøde.

Programmet opdateres løbende, og du kan se det foreløbige program nedenfor.
 

Netværkets anbefalinger til beslutningstagerne om fremtidens integrationsløsninger

Carl Valentin (SF), Rosa Lund (E)

I løbet af de forudgående møder i sæsonen har netværket arbejdet konkret med at udvikle anbefalinger til fremtidens integrationsløsninger ud fra egne erfaringer og inspirationen fra de tidligere oplæg. Ved dette møde vil vi invitere nogle af de nye ordførere på området og præsentere anbefalinger og indgå i en konstruktiv debat med beslutningstagerne.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, 2. december 2019, kl. 9.30-12.30, 


Mellem den etniske minoritetsfamilie og det nye samfund

Asim Latif, teamchef, baba

Vigtigheden af fædres deltagelse i deres børns liv er gennem flere studier og undersøgelser blevet kortlagt som helt fundamental for børns muligheder for succes i livet. Der er dog i mange år, fra politisk og kommunal side, blevet efterlyst større engangement og deltagelse fra fædres side, særligt minoritetsfædre, i børnenes liv. Fonden for Socialt Ansvar fik i 2014 til opgave at udvikle et koncept, som skulle styrke fædres deltagelse i børns liv. Dette er blevet til initiativet baba, der bringer fædres ressourcer i spil, så de kan støtte andre fædre i at involvere sig endnu mere i deres børns liv i samspil med kommunen, børnehaven, skolen m.f. 
Asim Latif vil på dagens møde fortælle om, hvordan baba som frivilligt projekt blandt fædre er lykkedes med at skabe forandringer, når tidligere fædreprojekter ikke har skabt de resultater, der er blevet efterspurgt oppefra og samtidigt i mange tilfælde tværtimod har været medvirkende til øget polarisering mellem fædre og systemet. Mai-Britt Haugaard Jeppesen, chef, Bydelsmødre

Mange kvinder med etnisk minoritetsbaggrund lever i isolation. Årsagerne består blandt andet i sprogudfordringer og mistillid til det system, de er blevet en del af. Det kan derfor være svært for det offentlige at række ud til kvinderne og tilbyde den hjælp, de har brug for. Bydelmødrene kan skabe kontakt og bygge bro mellem kvinderne og det samfund, der omgiver dem, sådan at hele familien får de bedste forudsætninger for et godt liv. Mai-Britt Haugaard Jeppesen, chef for Bydelsmødre, vil på dagens møde fortælle om Bydelsmødrenes arbejde og dele sine observationer og erfaringer. Hvor går det galt, og hvad er de bedste løsninger? 

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, 9. januar 2020, kl. 9.30 - 12.30  

Arena Summit 2020

Altinget og Mandag Morgen inviterer alle netværksdeltagere til en dag, hvor vidensdeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder. I 2019 samlede Altinget og Mandag Morgen mere end 600 beslutningstagere fra både offentlige organisationer og private virksomheder til den første Arena Summit, hvor der særligt var fokus på udfordringerne for den næste generation inden for bl.a. fremtidens kompetencer, velfærds- og sundhedsteknologi, fremtidens demokrati og bæredygtig vækst.

I marts 2020 sætter vi igen fokus på nogle af de største samfundsudfordringer og inviterer danske og internationale hovedtalere til at gøre os klogere på, hvordan vi, ved hjælp af nye teknologier, alternative samarbejdsformer og innovative løsninger, kan imødekomme fremtidens udfordringer.

Programmet for dagen opdateres løbende, men I kan se frem til en inspirerende dag med plads til både store tanker og små pauser, hvor der er tid til refleksion, netværksdannelse og diskussioner på tværs af sektorer.

København, 26. marts 2020 kl. 9.30-16.30

Altingets årlige integrationspolitiske døgnmøde på Bornholm 26. maj - 27. maj 2019 

Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører inden for integrationspolitik. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Her vil vi med et fremtidsperspektiv gå i dybden med, hvordan man kan lave forebyggenede indsatser der virker.

Det faglige program er under udarbejdelse, men agendaen for turen lyder: 

•   Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   Oplæg og debat ved dagens første oplægsholder, Shadman Salih

•   Fælles frokost

•   Oplæg og debat ved dagens anden oplægsholder, Agi Csonka, programchef, Villum Fonden & formand, Dansk Flygtningehjælp

•  Hvordan skriver man det gode debatindlæg? Vi har en af Altingets kyndige redaktører med på døgnmødet, som vil give netværket nogle værktøjer til i fællesskab at udforme et debatindlæg.

•   Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets Restaurant Vilhelm og efterfølgende besøg i Øltinget

•   Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem 

 

Shadman Salih, indehaver, Sivitas

Hvad betyder integration, og hvordan afgøres det, om man er integreret eller ej? Er vellykket integration defineret ved, at man har tilegnet sig et nyt sprog? At man er kommet i arbejde? At man er startet på en uddannelse? Shadman Salih er socialrådgiver og cand.soc. i socialt arbejde og har grundlagt konsulentvirksomheden Sivitas, som understøtter kommunernes arbejde med blandt andet rådgivning, vejledning og støtte af børn og familier med anden etnisk baggrund end dansk. Sivitas’ arbejde beror på grundidéen om, at integrationsbegrebet bør vendes på hovedet - for hvornår er integrationen opnået? Shadman Salih vil på dagens møde dele sine tanker om erfaringer omkring spørgsmål og fortælle mere om, hvordan Sivitas arbejder med at styrke og inklusion. 

 


Agi Csonka, programchef, Villum Fonden & formand, Dansk Flygtningehjælp

Hvad betyder det sprog, der tages i brug i den offentlige debat om indvandrere og flygtninge, for integrationen? Det vil Agi Csonka dele sine tanker omkring, og oplægget vil danne udgangspunkt for en videre diskussion af integrationsdebatten, og hvordan den bør foregå for at fremme integration og inklusion bedst muligt.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, 26. - 27. maj 2020

 

Kvinder på vej

Gladsaxe Kommune har som de første i Danmark lavet et særligt kursus, der skal hjælpe kvinder med anden etnisk herkomst en dansk ud på arbejdsmarkedet. Forløbet har fået titlen ”Kvinder på vej” og er et tilbud til de kvinder, som aldrig har haft et arbejde eller er røget ud af arbejdsmarkedet igen, hjælp til at få et arbejde. På dagens møde vil kommunen fortælle om, hvilke erfaringer de har gjort sig med dette kursus - hvilke problemer forelægger, og hvilke tiltag virker?

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, 26. august 2020, kl. 9.30 - 12.30


Netværkets anbefalinger til beslutningstagerne om fremtidens integrationsløsninger

I løbet af de forudgående møder i sæsonen har netværket arbejdet konkret med at udvikle anbefalinger til fremtidens integrationsløsninger ud fra egne erfaringer og inspirationen fra de tidligere oplæg. Ved dette møde vil vi invitere nogle af ordførerne på området og præsentere anbefalinger og indgå i en konstruktiv debat med beslutningstagerne.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, oktober 2020 (endelig dato endnu ikke bekræftet) kl. 9.30 - 12.30