Integrationspolitisk netværk


Integration er et centralt emne på den politiske dagsorden, der involverer aktører fra civilsamfundet over det offentlige og ud til det private, hvis den skal være succesfuld. Altingets integrationspolitiske netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører fra forskellige sektorer og erfaringsudveksle med ligesindede, der dagligt beskæftiger sig med integration i afgørende poster.

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, der holdes i henholdsvis Børsbygningen og Altingets egne lokaler, inviteres der til et særligt netværks-topmøde i ekstra behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

Netværkets faste mødeleder er Natasha Al-Hariri, der er uddannet jurist med speciale i udlændingeret og menneskerettigheder. Natasha er derudover medlem af Rådet for Etniske Minoriteter og bestyrelsesmedlem i Refugees Welcome.

Programmet for 2018/19 kan ses nedenfor.

  

Møde med MF'erne

Carolina Magdalene Maier (ALT) og Marie Krarup (DF)

Vi følger op på de emner, vi har diskuteret i løbet af året og præsenterer problemstillingerne for et udvalg af de folkevalgte politikere.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, onsdag 16. januar 2019 kl. 9.30-12.30

 

Arena Summit 2019

Altinget og Mandag Morgen inviterer 28. marts 2019 alle netværksdeltagere til en dag, hvor videndeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder.

På dagen sætter vi fokus på nogle af tidens vigtigste tendenser i den fremtid, vi bevæger os hastigt imod. Centrale temaer bliver således blandt andet digitaliseringens og teknologiens betydning for alle aspekter af samfundet, fremtidens arbejdsmarked og deraf følgende kompetencebehov, behovet for at tænke i bæredygtige løsninger, indretningen af fremtidens velfærdssamfund og udviklingstendensernes betydning for demokratiet.

Dagen bliver fyldt med inspiration fra en lang række af de vigtigste samfundsaktører og -debattører lige nu. Programmet for dagen vil være sammensat af en række forskellige elementer: Sessioner i plenum med hårdtslående keynote speakers og nyskabende formidlingsgreb. Breakout-sessioner, hvor der er mulighed for at dykke ned i et tema og mødes med ligesindede, der også er interesserede i at søge inspiration fra andre, der deler interesser og udfordringer. Og rig mulighed for at mødes på tværs og udvide netværket med nye kontakter, der både kan inspirere til nye løsninger her og nu, men som forhåbentlig også kan udvikle sig til nye samarbejder på længere sigt.

Tid og sted: Tivoli, København, torsdag 28. marts 2019

 

Hvordan kan man måle integration?

 

Kristina Bakkær Simonsen, cand.scient.pol., adjunkt

Kan man blot se på job-  og uddannelsesstatistikker for at opgøre Danmarks succes med integration? Ikke ifølge adjunkt for Aarhus Universitet Kristina Bakkær Simonsen som forsker i integration. Hun påpeger, at integration har mange dimensioner, som ikke nødvendigvis følges ad. Kristina Bakkær Simonsen har især undersøgt integrationens subjektive dimensioner, herunder indvandrere og efterkommeres oplevelse af identitet og tilhørsforhold. Hendes forskning viser, at indvandrere og efterkommere ikke nødvendigvis føler, at de hører til, selvom de på papiret klarer sig godt i forhold til uddannelse og job. Kristina Bakkær Simonsen vil ved dagens møde forklare nogle af hendes forskningsresultater og samtidigt åbne op for en diskussion af, hvilke faktorer der bidrager til eller modvirker den subjektive integration.

Altinget i Ny Kongensgade 10, 1472 København K, fredag den 12. april 2019 kl. 9.30-12.30

 

Altingets årlige integrationspolitiske døgnmøde på Bornholm onsdag 11. september 2019

Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører inden for integrationspolitik. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Her vil vi med et fremtidsperspektiv gå i dybden med, hvordan man kan lave forebyggenede indsatser der virker.

Det faglige program er under udarbejdelse, men agendaen for turen lyder: 

•   Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   Oplæg og debat ved dagens første oplægsholder, Simon Prahm, CEO og medstifter af GAME

•   Fælles frokost

•   Oplæg og debat ved dagens anden oplægsholder

•   Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets Restaurant Vilhelm og efterfølgende besøg i Øltinget

•   Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem 

 

Forebyggende aktivering 

Simon Prahm, CEO og medstifter af GAME

I udsatte boligområder synes barriererne for adgangen til fritidstilbud højere for børn og unge, og de rammes derfor i oftere grad af både social og sundhedsmæssig ulighed. Siden oprettelsen i 2002 har gadeidrætsorganisationen GAME udfordret denne ulighed med visionen om at sikre lige adgang til idræt og kultur for alle børn og unge. Simon Prahm, som er CEO og medstifter af GAME, vil til dagens møde give et indblik i arbejdet, samt om de udfordringer, organisationen har mødt undervejs i indsatserne for at skabe en bedre hverdag for udsatte unge. Vi vil til dagens møde diskutere mulighederne og rammevilkårene for et samspil mellem offentlige og frivillige institutioner for at fremme forebyggende indsatser og inddrage netværkets erfaringer med lokale samarbejder.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, onsdag 11. september 2019 inkl. overnatning

Med forbehold for ændringer 

 

Om Altinget

Altinget er et prisvindende, privatejet, politisk neutralt netmedium grundlagt i januar 2000 med en af de største redaktioner på Christiansborg i ryggen. Vi udgiver 20 fagpolitiske nyhedsportaler og er blandt de mest citerede politiske medier i Danmark. Dertil kommer to gratis netaviser (en med overblik over dansk politik og en om civilsamfundet), to årlige magasinudgivelser samt flere konferencer. Efter stigende efterspørgsel fra vores læsere udvidede vi i 2016 vores online-platform med fysiske netværk, hvor medlemmerne bliver bundet sammen i eksklusive netværksgrupper med fokus på nichepolitiske problemstillinger. Vi kalder det den politiske ARENA, fordi man mødes om aktuelle, centrale politiske emner i et fælles og fortroligt rum.