Bliv
kontaktet

Integration

Altingets integrationspolitiske netværk er et professionelt forum på tværs af sektorer. Her vil du møde fagligt ligesindede, der dagligt beskæftiger sig med integration, inklusion og sociale problemstillinger i afgørende poster. Omdrejningspunktet vil være at favne de udfordringer, hvis vigtigste formål er at skabe velfungerende rammer for integrationen og social inklusion i Danmark. Vi inviterer til hvert møde relevante aktører, som kan inspirere og udruste netværksdeltagerne med en nicheviden indenfor området; lige fra evidensbaseret forskning om identitet og tilhørsforhold og foreningsliv for børn og unge til valgdeltagelse og beboerdemokrati, som kan få større indflydelse på fremtidens socialpolitiske vilkår. 

Mødeleder

Lad os tænke nyt og tage integrationen tilbage i hverdagen, hvor den hører hjemme, og væk fra politikernes jerngreb

- Abdel Aziz Mahmoud, journalist og tv-vært

Abdel Aziz Mahmoud er fast mødeleder på netværket. Abdel har markeret sig som en stærk og vigtig stemme i integrationsdebatten både i sit journalistiske virke og privat med blandt andet bogen "Hvor taler du flot dansk!" På hvert møde bidrager Abdel med sin viden og erfaring og være med til at løfte og nuancere debatten.

 

Program

Tidligere begivenheder

Vis

5/9-2022

Mira Skadegård, Adjunkt på Aalborg Universitet og Esma Birdi, Direktør for Institut for Integration.

Døgnmøde: Diskrimination, racisme og identitet. Hvordan kan vi tale om det?

På årets døgnmøde skal vi tale om diskrimination, racisme og identitet. Selvom langt de fleste ikke bevidst tænker og handler racistisk eller diskriminerende, så sker det alligevel, at vi kommer til det. Det kan være svært at håndtere og finde et sprog for, hvordan man taler om racisme, diskrimination og identitet, men det vil vi forsøge på årets døgnmøde.

Derfor har vi inviteret Mira Skadegård, der er adjunkt på Aalborg Universitet, og som netop forsker i, hvordan diskrimination, racisme, ligestilling og mangfoldighed sættes i spil i forskellige kontekster. Hun vil introducere netværket for centrale begreber indenfor forskningen, som efterfølgende sættes i spil i en fælles dialog. Vi skal i fællesskab arbejde i dybden med forskellige problemstillinger, så alle i netværket går fra dagen med værktøjer til at håndtere diskrimination i forskellige kontekster.

Derudover vil Emsa Birdi fra Institut for Integration også holde et oplæg. Hun er selv en del af netværket, og vil fortælle om, hvordan hun i det daglige håndterer udfordringer med diskrimination og racisme.  

Til sidst får vi besøg af Henriette Mentzel, forperson i SOS Racisme, der vil fortælle om de aktuelle problemstillinger, de arbejder med i organisationen.

Oplægsholdere: Mira Skadegård, Adjunkt på Aalborg Universitet, Esma Birdi, Direktør for Institut for Integration og Henriette Mentzel, forperson hos SOS Racisme. 

Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby., kl. 10:00-9:00

26/10-2022

Sofie Danneskiold-Samsøe, lektor ved Københavns Professionshøjskole.

Kommissionen for den glemte kvindekamp

I januar 2022 nedsatte regeringen Kommissionen for den glemte kvindekamp. Det er kommissionens opgave at komme med anbefalinger til, hvordan samfundet og de danske myndigheder bedre bekæmper social kontrol blandt etniske minoriteter – og hvordan piger og kvinder i miljøer med social kontrol bedre kan understøttes i at bestemme over eget liv.

Sofie Danneskiold-Samsøe, lektor ved Københavns Professionshøjskole, er en del af kommissionen og vil på dette møde holde et oplæg om kommissionens foreløbige arbejde. Efterfølgende bliver der lagt op til erfaringsudveksling, hvor netværkets medlemmer kan bidrage med viden til kommissionen.  

Oplægsholder: Sofie Danneskiold-Samsøe, lektor ved Københavns Professionshøjskole.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

2/12-2022

Mangfoldighed på landets højskoler?

Landets højskoler er i løbet af de sidste par år blevet kritiseret for at være elitære og henvendt til privilegerede unge fra højere middelklassehjem. Højskoleeleverne tegner en homogen gruppe, som ikke afspejler det samfund, vi lever i. Det er en udfordring, som flere af landets højskoler har stor fokus på.

Højskolerne har nemlig et unikt potentiale til at skabe fællesskaber, hvor eleverne kan møde hinanden i øjenhøjde og hvor forståelse for hinanden og hvor man kommer fra, er i centrum. Det bakkes også op af en undersøgelse foretaget af Folkehøjskolernes Forening i 2021, der viser, at et højskoleophold har en stor positiv indflydelse på minoritetselevers trivsel.

Men hvordan skaber man den nødvendige forandring på højskolerne, så der bliver plads til forskellighed, og alle elever føler sig inkluderede?

Oplægsholder oplyses snarest.

BLOX, Bryghusgade 1, 1473 København, kl. 9:30-12:30

8/2-2023

Hvordan løfter de integrationsopgaven på gymnasierne?

Flere gymnasier oplever udfordringer med elevfordelingen, der bliver mere og mere opdelt efter etnicitet og sociale baggrund. Det har været en udfordring i mange år, og det har betydning for den integrationsopgave, som gymnasierne skal være med til at løse. Gymnasiet er nemlig et sted, hvor man kan møde andre med en anden baggrund end ens egen, og når det ikke sker her, hvor så?  

Til at løse det problem er regeringen og et bredt flertal blevet enige om en ny model for elevfordeling på landets gymnasier, som skal træde i kraft ved skoleåret 2023/2024. Og som en del af aftalen lukker man allerede i skoleåret 2022/23 for elevoptaget på seks gymnasier, der oplever en skæv elevsammensætning. Det er målet, at gymnasierne derigennem får en ny start. Men hvordan opleves problemerne egentlig på landets gymnasier? Hvordan arbejder de hen mod implementeringen af den nye model? Og hvordan får man talt om problemerne uden at stigmatisere?

Oplægsholder oplyses snarest.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K., kl. 9:30-12:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets integrationspolitiske netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige sektorer.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde.


Accepter betingelser