Integrationspolitisk netværk


Altingets integrationspolitiske netværk er et professionelt forum på tværs af sektorer for videndeling og erfaringsudveksling. Her vil du møde faglige ligesindede, der dagligt beskæftiger sig med integration, inklusion og sociale problemstillinger i afgørende poster.

Omdrejningspunktet vil være at favne de udfordringer, hvis vigtigste formål er at skabe velfungerende rammer for integrationen og social inklusion i Danmark. 

Vi inviterer til hvert møde relevante aktører, som kan inspirere og udruste netværksdeltagerne med en nicheviden indenfor området; lige fra evidensbaseret forskning om identitet og tilhørsforhold og foreningsliv for børn og unge til valgdeltagelse og beboerdemokrati, som kan få større indflydelse på fremtidens socialpolitiske vilkår. Ved det afsluttende møde i sæsonen vil vi invitere ny- eller genvalgte politikere til et møde, hvor netværksgruppen præsenterer deres anbefalinger og dermed kan indgå i en konstruktiv debat og dialog med beslutningstagerne.  

Altingets integrationspolitiske netværk inkluderer fem møder i den kommende sæson, heraf ét på Grønbechs Hotel på Bornholm samt et årligt topmøde.

Programmet opdateres løbende, og du kan se det foreløbige program nedenfor.

Arena Summit 2020

Altinget og Mandag Morgen inviterer igen til Summit i 2020 med fokus på den store omstilling. Vi beslutningstagere, ledere og udviklingsansvarlige fra både det offentlige, det private og civilsamfundet, som på tværs af brancher og fagområder tager del i omstillingen og bidrager til udviklingen af fremtidens samfund.  
 
Nutidens problemer og fremtidens udfordringer kan ikke mødes med fortidens løsninger, og der er brug for alle sektorer i den grønne omstilling, når alt fra produktionsmetoder til forbrugsmønstre og forretningsområder skal tilpasses den nye virkelighed. Det er afgørende, hvis den danske regerings ambitioner om 70 procents CO2-reduktion inden 2030 og 100 procents CO2-neutralitet inden 2050 skal indfries.  
 
Den digitale udvikling bevæger sig i stadigt hastigere tempo med højteknologiske tigerspring i horisonten. Morgendagens teknologier og den digitale omstilling kommer til at ændre den private såvel som den offentlige sektor. Håbet er, at teknologiske fremskridt fostrer en succesfuld grøn omstilling.  
  
Et stigende pres på velfærden i Danmark skyldes væsentlige ændringer i befolkningssammensætningen. Frem mod 2030 bliver der flere ældre, og arbejdsstyrken skrumper, mens antallet af nyfødte nu er højere end de seneste årtier. For at matche befolkningsudviklingen er vi nødt til at gentænke velfærden og omstille den til et nyt og grønnere digitalt samfund.  

På Summit mødes vi for både at hæve blikket og se de tre store udfordringer i øjnene, når vi fordeler os og dykker ned i:  
Digital omstilling | Grøn omstilling | Velfærdsomstilling  

København, 26. marts 2020 kl. 9.30-16.30

Altingets årlige integrationspolitiske døgnmøde på Bornholm 26. maj - 27. maj 2019 

Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører inden for integrationspolitik. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Her vil vi med et fremtidsperspektiv gå i dybden med, hvordan man kan lave forebyggende indsatser der virker.

Det faglige program er under udarbejdelse, men agendaen for turen lyder: 

•   Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   Oplæg og debat ved dagens første oplægsholder, Shadman Salih

•   Fælles frokost

•   Oplæg og debat ved dagens anden oplægsholder, Aydin Soei, sociolog, journalist og forfatter

•  Hvordan skriver man det gode debatindlæg? Vi har en af Altingets kyndige redaktører med på døgnmødet, som vil give netværket nogle værktøjer til i fællesskab at udforme et debatindlæg.

•   Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets Restaurant Vilhelm og efterfølgende besøg i Øltinget

•   Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem 

 

Shadman Salih, indehaver, Sivitas

Hvad betyder integration, og hvordan afgøres det, om man er integreret eller ej? Er vellykket integration defineret ved, at man har tilegnet sig et nyt sprog? At man er kommet i arbejde? At man er startet på en uddannelse? Shadman Salih er socialrådgiver og cand.soc. i socialt arbejde og har grundlagt konsulentvirksomheden Sivitas, som understøtter kommunernes arbejde med blandt andet rådgivning, vejledning og støtte af børn og familier med anden etnisk baggrund end dansk. Sivitas’ arbejde beror på grundidéen om, at integrationsbegrebet bør vendes på hovedet - for hvornår er integrationen opnået? Shadman Salih vil på dagens møde dele sine tanker om erfaringer omkring spørgsmål og fortælle mere om, hvordan Sivitas arbejder med at styrke og inklusion. 


Risikoadfærd og holdninger til skole og uddannelse i “ghettoen”

Aydın Soei, sociolog, journalist og forfatter 

"Sorte huller i Danmarkskortet" og parallelsamfund præget af "lovløse tilstande”. Sådan lyder karakteristikken gang på gang i den politiske debat om “ghettoen”. Men hvordan ser det egentlig ud med risikoadfærden, lovovertrædelserne og holdningen til skole og uddannelse, når det handler om børn og unge i udsatte områder? Og hvordan går det med den sociale integration og oplevelsen af medborgerskab i de udsatte områder i velfærdsstatens gamle arbejderkvarterer?

Aydin Soei gennemgår perspektiverne i det første studie herhjemme, hvor risikoadfærden og holdningerne til skole og uddannelse blandt børn og unge i et område på statens ghettoliste er blevet undersøgt i to skolegrupper. Selvom risikoadfærden næsten er ens i de to skolegrupper, overdriver særligt forældre, lærere, pædagoger og kriminalpræventive medarbejdere Tingbjergbørnenes lovovertrædelser, hashforbrug mv., mens de undervurderer deres lyst og motivation for skole og uddannelse.Hvad er konsekvenserne, og hvordan kan man ved at aflive myterne om kriminelle og skoletrætte “ghettobørn” påvirke dem i en positiv retning? Aydin Soei giver sine bud. 


Køn, ligestilling og social kontrol

Agi Csonka, formand, Dansk Flygtningehjælp

Hvordan balancerer vi mellem på den ene side at respektere kulturelle forskelle og på den anden side at bekæmpe social kontrol og insistere retten til at bestemme over eget liv. Hvor går grænsen mellem opdragelse og social kontrol? Hvem, om nogen, skal og kan blande sig i familielivet og de beslutninger, der træffes der? Og hvordan kan de professionelle bedst støtte minoritetsunges kamp for ligestilling og ligeværd? Agi Csonka vil stille og forsøge at besvare disse spørgsmål i sit oplæg, når vi samles på Bornholm til foråret. 

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, 26. - 27. maj 2020
 


Kvinder på vej

Gladsaxe kommune har som led i indsatsen med at hjælpe kvinder med anden etnisk herkomst ud på arbejdsmarkedet etableret en fremskudt indsats i et socialt boligområde. Forløbet har titlen ”Kvinder på vej” og er et tilbud til de kvinder, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det kan både være kvinder, der aldrig har været på arbejdsmarkedet, men også kvinder, der tidligere har været på arbejdsmarkedet, men er faldet ud og har svært ved at komme tilbage igen. På dagens møde vil jobkonsulent Marie-Louise Jørgensen og teamleader Trine T. Larsen fra Gladsaxe Kommune fortælle om, hvilke erfaringer de har gjort sig med kurset – hvilke problematikker præger billedet, og hvilke tiltag virker?

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, 26. august 2020, kl. 9.30 - 12.30Netværkets anbefalinger til beslutningstagerne om fremtidens integrationsløsninger

I løbet af de forudgående møder i sæsonen har netværket arbejdet konkret med at udvikle anbefalinger til fremtidens integrationsløsninger ud fra egne erfaringer og inspirationen fra de tidligere oplæg. Ved dette møde vil vi invitere nogle af ordførerne på området og præsentere anbefalinger og indgå i en konstruktiv debat med beslutningstagerne.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, oktober 2020 (endelig dato endnu ikke bekræftet) kl. 9.30 - 12.30