Integration

Altingets integrationspolitiske netværk er et professionelt forum på tværs af sektorer. Her vil du møde fagligt ligesindede, der dagligt beskæftiger sig med integration, inklusion og sociale problemstillinger i afgørende poster. Omdrejningspunktet vil være at favne de udfordringer, hvis vigtigste formål er at skabe velfungerende rammer for integrationen og social inklusion i Danmark. Vi inviterer til hvert møde relevante aktører, som kan inspirere og udruste netværksdeltagerne med en nicheviden indenfor området; lige fra evidensbaseret forskning om identitet og tilhørsforhold og foreningsliv for børn og unge til valgdeltagelse og beboerdemokrati, som kan få større indflydelse på fremtidens socialpolitiske vilkår. 

Mødeleder

Lad os tænke nyt og tage integrationen tilbage i hverdagen, hvor den hører hjemme, og væk fra politikernes jerngreb

- Abdel Aziz Mahmoud, journalist og tv-vært

Abdel Aziz Mahmoud er fast mødeleder på netværket. Abdel har markeret sig som en stærk og vigtig stemme i integrationsdebatten både i sit journalistiske virke og privat med blandt andet bogen "Hvor taler du flot dansk!" På hvert møde bidrager Abdel med sin viden og erfaring og være med til at løfte og nuancere debatten.

 

Program

26/5-2020

Døgnmøde på Bornholm

Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører inden for integrationspolitik. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Grønbechs Hotel, Vinkelstræde 2, Allinge , kl. 8:30

Shadman Salih, indehaver, Sivitas

Alle snakker om integration - men hvad betyder det?

Hvad betyder integration, og hvordan afgøres det, om man er integreret eller ej? Er vellykket integration defineret ved, at man har tilegnet sig et nyt sprog? At man er kommet i arbejde? At man er startet på en uddannelse? Shadman Salih er socialrådgiver og cand.soc. i socialt arbejde og har grundlagt konsulentvirksomheden Sivitas, som understøtter kommunernes arbejde med blandt andet rådgivning, vejledning og støtte af børn og familier med anden etnisk baggrund end dansk. Sivitas’ arbejde beror på grundidéen om, at integrationsbegrebet bør vendes på hovedet - for hvornår er integrationen opnået? Shadman Salih vil på dagens møde dele sine tanker om erfaringer omkring spørgsmål og fortælle mere om, hvordan Sivitas arbejder med at styrke og inklusion. 

Grønbechs Hotel, Vinkelstræde 2, Allinge , kl. 10:15

Aydın Soei, sociolog, journalist og forfatter 

Risikoadfærd og holdninger til skole og uddannelse i “ghettoen”

"Sorte huller i Danmarkskortet" og parallelsamfund præget af "lovløse tilstande”. Sådan lyder karakteristikken gang på gang i den politiske debat om “ghettoen”. Men hvordan ser det egentlig ud med risikoadfærden, lovovertrædelserne og holdningen til skole og uddannelse, når det handler om børn og unge i udsatte områder? Og hvordan går det med den sociale integration og oplevelsen af medborgerskab i de udsatte områder i velfærdsstatens gamle arbejderkvarterer? Aydin Soei gennemgår perspektiverne i det første studie herhjemme, hvor risikoadfærden og holdningerne til skole og uddannelse blandt børn og unge i et område på statens ghettoliste er blevet undersøgt i to skolegrupper. Selvom risikoadfærden næsten er ens i de to skolegrupper, overdriver særligt forældre, lærere, pædagoger og kriminalpræventive medarbejdere Tingbjergbørnenes lovovertrædelser, hashforbrug mv., mens de undervurderer deres lyst og motivation for skole og uddannelse.Hvad er konsekvenserne, og hvordan kan man ved at aflive myterne om kriminelle og skoletrætte “ghettobørn” påvirke dem i en positiv retning? Aydin Soei giver sine bud. 

Grønbechs Hotel, Vinkelstræde 2, Allinge , kl. 13:00

Agi Csonka, formand, Dansk Flygtningehjælp

Køn, ligestilling og social kontrol

Hvordan balancerer vi mellem på den ene side at respektere kulturelle forskelle og på den anden side at bekæmpe social kontrol og insistere retten til at bestemme over eget liv. Hvor går grænsen mellem opdragelse og social kontrol? Hvem, om nogen, skal og kan blande sig i familielivet og de beslutninger, der træffes der? Og hvordan kan de professionelle bedst støtte minoritetsunges kamp for ligestilling og ligeværd? Agi Csonka vil stille og forsøge at besvare disse spørgsmål i sit oplæg, når vi samles på Bornholm til foråret. 

Grønbechs Hotel, Vinkelstræde 2, Allinge , kl. 14:15

26/8-2020

Marie-Louise Jørgensen, jobkonsulent, Trine T. Larsen, teamleader, Gladsaxe Kommune

Kvinder på vej

Gladsaxe kommune har som led i indsatsen med at hjælpe kvinder med anden etnisk herkomst ud på arbejdsmarkedet etableret en fremskudt indsats i et socialt boligområde. Forløbet har titlen ”Kvinder på vej” og er et tilbud til de kvinder, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det kan både være kvinder, der aldrig har været på arbejdsmarkedet, men også kvinder, der tidligere har været på arbejdsmarkedet, men er faldet ud og har svært ved at komme tilbage igen. På dagens møde vil jobkonsulent Marie-Louise Jørgensen og teamleader Trine T. Larsen fra Gladsaxe Kommune fortælle om, hvilke erfaringer de har gjort sig med kurset – hvilke problematikker præger billedet, og hvilke tiltag virker?

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30

20/10-2020

Arena Summit 2020

Altinget og Mandag Morgen inviterer igen til Summit i 2020 med fokus på den store omstilling. Vi samler beslutningstagere, ledere og udviklingsansvarlige fra både det offentlige, det private og civilsamfundet, som på tværs af brancher og fagområder tager del i omstillingen og bidrager til udviklingen af fremtidens samfund.     På Summit mødes vi for både at hæve blikket og se de tre store udfordringer i øjnene, når vi fordeler os og dykker ned i:  Digital omstilling | Grøn omstilling | Velfærdsomstilling 

Øksnehallen, København , kl. 9:30

3/12-2020

Niels Jespersen, debattør og forfatter

Eksperimentet der slog fejl?

Niels Jespersen er en af forfatterne bag bogen ’Eksperimentet der slog fejl’. I bogen ser forfatterne tilbage de sidste årtiers integration og spørger, om det er gået, som man kunne have forventet. Hvad er konsekvenserne af indvandringen i forhold til kulturelle spændinger og konflikter - og er det islam eller tonen, der skaber dem? Hvad er omkostningerne for samfundet og velfærdsstaten, og hvordan vil et fremtidigt Danmark se ud, hvis indvandringen stopper, forbliver den samme eller øges over de næste 30 år?

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30

23/3-2021

Anna Piil Damm, Aarhus Universitet, Institut for Økonomi, Trygfondens Børneforskningscenter

Hvordan skal eleverne fordeles i skolerne, og hvad betyder det for integrationen?

Flere gange har det været diskuteret, om der skal gøres noget ved fordelingsmetoden, som gymnasierne bruger til fordeling af skoleelever. Den såkaldte ’klyngemodel’ er eksperternes bedste bud på, hvordan man kommer nogle af problemerne i forkøbet. Trygfondens Børneforsknigscenter er på trapperne med et forskningsprojekt om virkningerne af omfordeling af tosprogede elever mellem folkeskoler, og vi har inviteret Anna Piil Damm fra forskningscentret til at komme og præsentere nogle af resultaterne og bidrage til diskussionen om integration i landets folkeskoler.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets integrationspolitiske netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige sektorer.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.


Accepter betingelser