Bliv
kontaktet

Integration

Altingets integrationspolitiske netværk er et professionelt forum på tværs af sektorer. Her vil du møde fagligt ligesindede, der dagligt beskæftiger sig med integration, inklusion og sociale problemstillinger i afgørende poster. Omdrejningspunktet vil være at favne de udfordringer, hvis vigtigste formål er at skabe velfungerende rammer for integrationen og social inklusion i Danmark. Vi inviterer til hvert møde relevante aktører, som kan inspirere og udruste netværksdeltagerne med en nicheviden indenfor området; lige fra evidensbaseret forskning om identitet og tilhørsforhold og foreningsliv for børn og unge til valgdeltagelse og beboerdemokrati, som kan få større indflydelse på fremtidens socialpolitiske vilkår. 

Mødeleder

Lad os tænke nyt og tage integrationen tilbage i hverdagen, hvor den hører hjemme, og væk fra politikernes jerngreb

- Abdel Aziz Mahmoud, journalist og tv-vært

Abdel Aziz Mahmoud er fast mødeleder på netværket. Abdel har markeret sig som en stærk og vigtig stemme i integrationsdebatten både i sit journalistiske virke og privat med blandt andet bogen "Hvor taler du flot dansk!" På hvert møde bidrager Abdel med sin viden og erfaring og være med til at løfte og nuancere debatten.

 

Program

Tidligere begivenheder

Vis

12/8-2021

Endnu ikke bekræftet

Det årlige døgnmøde

Det årlige døgnmøde for vores netværk afholdes i de smukke omgivelser på Kragerup Gods. Til døgnmødet drøfter vi centrale spørgsmål, der knytter sig til integrationsområdet. Døgnet er en fantastisk mulighed for at gå i dybden med udvalgte emner og ikke mindst lære hinanden i netværket godt at kende. 

Kragerup Gods, kl. 8:30-9:20

Rasmus Brygger, stifter, Danmarks Videnscenter for Integration

Fra chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening til stifter af videnscenter om integration

Integrationsdebatten i Danmark bør foregå på et mere oplyst grundlag. Det mener Rasmus Brygger, der i begyndelsen af 2020 opsagde sin stilling som chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening med ansvar for erhvervslivets integrationspolitik for at stifte Danmarks Videnscenter for Integration, der arbejder for en mere vidensbaseret og løsningsorienteret integrationsdebat. Vi har inviteret Rasmus til at fortælle om, hvilke erfaringer og indsigter jobbet i DA, der drev ham til at starte et videnscenter for integration gav. Han vil fortælle om, hvilke tanker og visioner videnscenteret udspringer af, og hvilke målsætninger de arbejder efter. Vi tager også en generel diskussion om integrationsdebatten i Danmark. 

Kragerup Gods, kl. 10:15-11:15

Moussa Mchangama, forperson, Mino Danmark

Ny forperson i Mino Danmark

I Mino Danmark har man siden organisationens fødsel arbejdet med at fremme en demokratisk og samfundsengagerende dagsorden gennem oplysning, uddannelse og videndeling med og om minoritetspersoner. Og så arbejder man for både at sikre minoritetspersoners rettigheder og samfundsdeltagelse.

I 2020 fik organisationen en ny forperson, Moussa Mchangama, som til daglig rådgiver virksomheder og organisationer om bæredygtig og social omstilling i sin egen virksomhed, In Futurum. Han har dog også noget andet på hjerte; nemlig at opdyrke en bred repræsentation i samfundsdebatten, at sikre en intersektionel og antiracistisk samfundsudvikling og at styrke demokratiet og sikre reel ligestilling mellem borgerne. 

Vi får besøg af Moussa, som fortæller om, hvilken rolle han kommer til at spille i Mino og om, hvor han mener, Mino skal bevæge sig hen – og hvordan. En tilbagevendende diskussion i netværket er, om der mangler et organ i samfundet til at tale på vegne af minoritetspersoner. Kan Mino sætte sig stærkere på den rolle? Og hvad skal der i så fald til? Vi spørger Moussa. 

Kragerup Gods, kl. 13:00-14:00

14/9-2021

Aydin Soei, sociolog og forfatter & Jakob Nielsen, ansvarshavende chefredaktør, Altinget

Pressens rolle og ansvar på integrationsområdet

Hvad betyder mediernes dækning af etniske minoriteter egentlig for den offentlige debat på området, og hvad betyder det for integrationen? Hvad er mediernes rolle - og har de et ansvar? Vi spørger Aydin Soei, der har stiftet Ansvarlig Presse, som samarbejder om at synliggøre underrepræsenterede kilder og eksperter for at skabe en retvisende repræsentation i mediebilledet. Derudover sidder han i bestyrelsen i Videnscentret for Integration, der netop arbejder for en mere vidensbaseret og løsningsorienteret offentlig integrationsdebat. Vi har også inviteret Altingets chefredaktør, Jakob Nielsen, og spørger ham, hvilke overvejelser han gør sig som chefredaktør på et medie, der ikke understøtter integration som selvstændigt redaktionelt område. 

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

26/10-2021

Pernille Randrup Thomsen, afdelingsleder, Opgang til Opgang, Aarhus Kommune

En ny beskæftigelsesindsats baseret på relationel velfærd

Gellerupparken er et af de hårdest ramte ghettoområder i landet. Mere end halvdelen af beboerne står uden for arbejdsmarkedet, der er høj kriminalitet, hver femte ung har ikke en uddannelse, og mange lider af helbredsproblemer. Det problem vil Aarhus Kommune løse, og med støtte fra den A.P. Møllerske støttefond har de igangsat et 4-årigt udviklingsprojekt, Opgang til Opgang, der skal være med til at skabe markante og blivende forandringer; ledige forældre skal have en stabil og langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet, flere unge skal i uddannelse og have et fritidsjob, og familiernes generelle trivsel og sundhed skal forbedres. Opgang til Opgang handler om at anvende en ny helhedsorienteret og relationel beskæftigelsesindsats. Pernille Randrup-Thomsen, der leder projektet, vil fortælle mere om, hvordan arbejdet er organiseret, hvilken betydning de metodiske afsæt har, samt hvilke resultater der på nuværende tidspunktet ses.

 

Altinget, Ny Kongensgade 10, København, kl. 9:30-12:30

6/12-2021

Thit Aaris-Høeg, direktør, Fonden for Sociale Investeringer

Sociale investeringer - når kommuner ikke har ressourcerne til at løse udfordringerne på egen hånd

I begyndelsen af februar 2020 kunne Thit Aaris-Høeg, direktør for Fonden for Sociale Investeringer, krone to års forarbejde med en investering, der skal hjælpe indvandrerkvinder ud på arbejdsmarkedet. I Lejre og Frederiksberg Kommune, der begge indgår i projektet, hjælper fonden kommunen med at få indvandrerkvinder i job - en opgave kommunerne ikke selv har ressourcer til at løse. Samarbejdet bygger på en social effektinvestering og er struktureret omkring partnerskaber mellem kommuner, virksomheder og Fonden for Sociale Investeringer

Sociale effektinvesteringer bygger på et utraditionelt samarbejde mellem en kommune, en investor og en leverandør. Sammen skal de gennemføre indsatser for de borgere, som kommunen har svært ved at hjælpe. På dagens møde vil Thit Aaris-Høeg fortælle om indsatserne og erfaringerne herfra i Lejre og Frederiksberg Kommune, men hun vil også sætte os nærmere ind i sociale investeringer som fænomen, og hvilke gevinster der er ved det.

De to års forarbejder er blandt andet brugt på at teste, om og hvordan kvinderne kan komme i arbejde. Derudover er der udarbejdet en businessmodel, som er en forud- sætning for enhver social effektinvestering.

Altinget, Ny Kongensgade 10, København, kl. 9:30-12:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets integrationspolitiske netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige sektorer.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 19.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning.


Accepter betingelser