Psykiatripolitisk netværk 2017-2018


Psykiske lidelser udgør den største sygdomsbyrde i samfundet, og anslås at koste godt 55 mia. kroner årligt i udgifter til behandling og tabt arbejdsfortjeneste.  

Men siden politikerne i 2015 afsatte 2,2 milliarder til psykiatrien og blev enige om en psykiatrihandlingsplan, er psykiatrien skubbet ud i den sundhedspolitiske periferi, mener aktørerne.

Altingets nye netværk sætter fokus på psykiatrien og dens udfordringer – set fra både sundheds- og socialvæsenets perspektiv såvel som de berørte aktørgruppers – og præsenterer derudover den nyeste forskning på området.

Igennem fire formiddagsmøder og et døgnmøde i Allinge på Bornholm kan du møde og erfaringsudveksle med aktører i ledende stillinger, som alle beskæftiger sig med den psykiatripolitiske dagsorden.

Til hvert møde inviterer vi en interessant nøgleaktør på området – embedsmand, politiker, ekspert, lobbyist eller andet – til at komme med sit syn på en relevant problemstilling eller egne erfaringer, der hermed lægger op til refleksion og personlig erfaringsudveksling.

Programmet for 2017/2018 er nu på plads og kan læses nedenfor.

Netværkets faste mødeleder er Altingets mangeårige sundhedsredaktør, Ole Toft.

 

Værdibaseret styring i psykiatrien

Charlotte Fischer, formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Danske Regioner

Antallet af genindlæggelser af især psykisk syge børn og unge er vokset markant, siden politikerne ligestillede somatikken og psykiatrien 1. september 2015. Det er dog ikke kun behandlingsgarantien, men også styringen af psykiatrien, som er problematisk, mener formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Danske Regioner, Charlotte Fischer. Hun fortæller om regionernes arbejde med at skabe en bedre psykiatri for borgerne gennem blandt andet værdibaseret styring.

Altinget, Ny Kongensgade 10, tirsdag 25. april 2017 kl. 09.00-12.00

 

Medicin vs. terapi?

         

Poul Videbech, professor i psykiatri fra Psykiatrisk Center Glostrup og Esben Hougaard, professor i klinisk psykologi ved Aarhus Universitet

Næsten 500.000 danskere er på antidepressiv medicin. Men er det et udtryk for overbehandling eller blot, at flere har fået adgang til behandling? Poul Videbech og Esben Hougaard vil forsøge at nuancere debatten om medicinen versus terapiens rolle i psykiatrien: hvad er forskellen på de to, og hvad er samarbejdsmulighederne/-udfordringerne?

Børsbygningen, mandag 29. maj 2017 kl. 09.00-12.00

 

Altingets årlige psykiatrisdøgn - Grønbechs Hotel tirsdag 19. september 2017
Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører på psykiatriområdet. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, Øltinget.

Program:

  • Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
  • Velkomst og indlogering på hotellet
  • Formiddagsmøde og indlæg ved Trine Hammershøy, direktør for Det Sociale Netværk  
  • Fælles frokost
  • Indlæg ved Lars Vedel Kessing, professor på Institut for Klinisk Medicin, Region Hovedstadens Psykiatri
  • Kaffepause
  • Indlæg ved Torsten Bjørn Jacobsen, formand for Dansk Psykiatrisk Selskab
  • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen Spisestuen og Øltinget
  • Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem


Fra brugernes perspektiv

Trine Hammershøy, direktør for Det Sociale Netværk  

Børn og unges mentale helbred bliver stadig dårligere. For at vende den udvikling må der sættes ind langt tidligere – før den unge bliver en sag i systemet – og der skal en helt anden tilgang til for, at få unge i tale. Direktør i Det Sociale Netværk/headspace Danmark Trine Hammershøy fortæller om projektet headspace, hvor unge kan tale med andre unge om alt fra kærestesorger til ensomhed, og hvordan projektet samarbejder med andre både offentlige og private aktører - med positive resultater til følge.

Grønbechs Hotel, Allinge, tirsdag 19. september 2017 inkl. overnatning


Behandling gennem mobilen

Lars Vedel Kessing, professor på Institut for Klinisk Medicin, Region Hovedstadens Psykiatri

Sygdomsepisoder kan forudsiges alene ved hjælp af data fra mobiltelefonen, mener professor Lars Vedel Kessing. I et aktuelt EU- og Innovationsfonds-projekt udvikler han sammen med kolleger derfor en app til elektronisk monitorering via mobiltelefonen. Forventningen er, at den kan være med til at reducere antallet af genindlæggelser hos personer med bipolar sygdom. Lars Vedel Kessing fortæller om sit projekt og de teknologiske muligheder i psykiatrien

Grønbechs Hotel, Allinge, tirsdag 19. september 2017 inkl. overnatning

 

Psykiatrihandlingsplan 2.0

Torsten Bjørn Jacobsen, formand for Dansk Psykiatrisk Selskab

En overdødelighed på 15 år for kvinder med psykisk sygdom. Og 20 år for mænd. Tvangsindlæggelser er steget med 60 pct. siden 2007, og antallet af retspsykiatriske patienter er femtendoblet siden 1980. Tallene taler deres eget tydelige sprog, men selvom der blev givet 2,2 mia. kr. til mere personale og øget kapacitet for et par år siden, så er der ikke sket det løft, man forventede. Der er simpelthen sparret med den anden hånd. Formand for Dansk Psykiatrisk Selskab, Torsten Bjørn Jacobsen, giver sin vurdering af psykiatriens største udfordringer og udfolder sit forslag om en psykiatrihandlingsplan 2.0.

Grønbechs Hotel, Allinge, tirsdag 19. september 2017 inkl. overnatning

 

 

Sundhedsstyrelsen og psykiatrien

Janet Samuel, enhedschef, Planlægning i Sundhedsstyrelsen

Overdødelighed, variation i kvalitet i udredning, behandling og rehabilitering samt problemer med at skabe sammenhæng mellem kommunal og regional indsats. Det er nogle af de udfordringer, der præger psykiatriområdet, mener Sundhedsstyrelsen. Enhedschef i styrelsen med ansvaret for psykiatrien Janet Samuel uddyber styrelsens syn på psykiatrien og fortæller om arbejdet med udfordringerne

Børsbygningen, fredag 1. december 2017 kl. 09.00-12.00

 

Psykiatrien fra Socialstyrelsens perspektiv

Elisabeth M. Thomassen, kontorchef med ansvar for psykiatri, Socialstyrelsen

Der er et stort fokus på den behandlende psykiatri, men også kommunerne, regionerne og dermed Socialstyrelsen spiller en vægtig rolle. Kontorchef og ansvarlig for psykiatrien i Socialstyrelsen, Elisabeth M. Thomassen, fortæller om styrelsens nuværende forskningsprojekter, og giver derudover sit bud på, hvor området bevæger sig hen, og hvad sundheds- og socialområdet dermed kan samarbejde om om 2, 5 og 10 år.

Børsbygningen, fredag 2. februar 2018