Udviklingspolitisk netværk


Altingets udviklingspolitiske netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører fra den danske udviklingspolitiske arena og erfaringsudveksle med ligesindede. 

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, der alle holdes i Børsbygningen med tilhørende morgenmad, inviteres der i starten af maj måned 2017 til et særligt netværks-topmøde i ekstra behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

Til hvert møde inviterer vi en interessant nøgleaktør på området – embedsmand, politiker, ekspert, lobbyist eller andet – til at komme med sit syn på en relevant problemstilling eller egne erfaringer, der hermed lægger op til refleksion og personlig erfaringsudveksling.

Netværkets faste mødeleder er kommunikationsdirektør i Unicef, Line Grove Hermansen.

 

Med ministerens øjne

Ulla Tørnæs (V), minister for udviklingssamarbejde

Børsbygningen, onsdag 29. november 2017 kl. 09.00-12.00

 

Hvordan ser succes ud og hvordan måler man den?

Niels Ploug, direktør for personstatistik, Danmarks Statistik

Danmark er forpligtet til at måle på fremskridt i implementering af målene. Hvordan ser de succeskriterier ud for Danmark, hvad er effektstyring, og hvordan kan du bruge dele af effektmålene i din virksomhed, kommune eller organisation som mål for egen succes og innovation? Niels Ploug fra Danmarks Statistik vil åbne op for en diskussion af, om vi kan måle og veje FN’s verdensmål.

Børsbygningen, mandag 29. januar 2018 kl. 09.00-12.00

 

De politiske rammevilkår for fremtidens løsninger

På fjerde møde tager vi et politisk kik ud i verden med hjælp fra en tidligere ambassadør fra et af de eksportmarkeder med størst potentiale. Casper Klynge har opfordret danske virksomheder til at fokusere på mulighederne for at eksportere teknologi og know-how til Indonesien og andre asiatiske udviklingsøkonomier med store affalds- og energiudfordringer, og netop her kan der udnyttes et kæmpe potentiale, hvis man kan tænke de 17 verdensmål ind i eksportstrategi. Hvordan kan vi udnytte globale tendenser og økonomiske vækstprocenter på den anden side af jorden til gavn for dansk vækst og eksport? 

Bemærk: Ved dette møde samler vi Mandag Morgens SDG og Altingets udviklingspolitiske netværksgrupper.  

Børsbygningen, fredag 2. marts 2018 kl. 9.00-12.00

 

Altingets Udviklingsdøgn - tirsdag 8. maj 2018 på Grønbechs Hotel, Allinge

Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Program:

Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
Velkomst og indlogering på hotellet
Formiddagsmøde og indlæg ved Kenneth Lindharth Madsen, afdelingsleder, Handelspolitik & Markedsadgang, Landbrug og Fødevarer
Fælles frokost
Indlæg ved relevant indlægsholder og workshop
Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Spisestuen' og 'Øltinget'
Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem.

Kenneth Lindharth Madsen, afdelingsleder, Handelspolitik & Markedsadgang, Landbrug og Fødevarer

 

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, tirsdag 8. maj 2018 inkl. overnatning

 

Folkelig forankring gennem kommunikation?

Bolette Christensen, administrerende direktør i Børnefonden, formand for Udenrigsministeriets Oplysningspulje

Udenrigsministeriets oplysningsudvalg uddeler årligt 17 millioner kroner til kommunikation og oplysning om Danmarks udviklingssamarbejde. I 2017 fik udvalget ny formand i form af Bolette Christensen, adm. direktør i Børnefonden. Hun vil ved dagens møde belyse, hvordan udvalget vil revidere retningslinjerne, således at partnerskaber med danske virksomheder og digitale platforme inddrages mere i kommunikationen, og derved bidrage til den folkelige forankring af verdensmålene og dansk udviklingsarbejde.

Børsbygningen, tirsdag 18. september 2018, kl. kl. 9.00-12.00

 

 Med forbehold for ændringer