Børn og unge-netværk


Altingets Børn og unge-netværk sætter barnet i centrum. I netværket samler vi nøgleaktører med fokus på barnets interesser og vilkår, og som medlem af netværket får du mulighed for at mødes og erfaringsudveksle med ligesindede. Til møderne vil vi behandle politiske emner samt aktuel forskning på børn og unge-området, hvortil vi vil bringe netværksgruppens alsidige kompetencer i spil.

Til hvert møde inviteres en ny oplægsholder; en central profil med  relevant viden på børn og unge-området, som med sin baggrund og erfaring vil komme med bud på særlige udfordringer og potentielle løsninger og på denne måde være et værdifuldt bidrag gruppens debatter. I den kommende sæson retter vi fokus mod mulige veje for vores børn og unge, der lever i en tid, hvor de er udfordrede på deres egen eksistensramme givet af forældrene, velfærdssamfundet og ikke mindst en verden i hastig forandring. 

Netværkets faste mødeleder er Natasha Al-Hariri. I 2012-2013 var Natasha formand for Ny-Dansk Ungdomsråd og bestyrelsesmedlem i Refugees Welcome. Natasha er en rutineret facilitator og ordstyrer samt en stærk debattør og stemme i den offentlige debat. Natasha vil med sine mange års erfaring på det sociale område diskutere og reflektere med gruppen samt moderere debatter og oplæg i løbet af sæsonen.
 

Altingets børn og ungepolitiske døgnmøde på Bornholm 24. - 25. september 2019 

Netværkets årlige døgnmøde finder sted fra tirsdag til onsdag på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge. I Bornholms flotte omgivelser får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører på børn- og ungeområdet. Mødet giver de bedste vilkår for at netværke på tværs og samtidig fordybe sig i de faglige oplæg, vi bringer i spil. Overnatning, transport og forplejning er naturligvis inkluderet fra og til Københavns Lufthavn.

Det faglige program er under udarbejdelse, men agendaen for turen lyder: 

•   Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   Oplæg og debat ved dagens første oplægsholder: Asim Latif, Teamchef, baba

•   Fælles frokost

•   Oplæg og debat ved dagens anden oplægsholder: Birgitte Conradsen, næstformand, BUPL

•   Hvordan skriver man det gode debatindlæg? Vi har en af Altingets kyndige redaktører med på døgnmødet, som vil give netværket nogle værktøjer til i fællesskab at udforme et debatindlæg.

•   Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets Restaurant Vilhelm og efterfølgende besøg i Øltinget

•   Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem
 

Fædres deltagelse i børns liv

Asim Latif, teamchef, baba

Vigtigheden af fædres deltagelse i deres børns liv er gennem flere studier og undersøgelser blevet kortlagt som helt fundamental for børns muligheder for succes i livet. Der er dog i mange år, fra politisk og kommunal side, blevet efterlyst større engangement og deltagelse fra fædres side, særligt minoritetsfædre, i børnenes liv. Fonden for Socialt Ansvar fik i 2014 til opgave at udvikle et koncept, som skulle styrke fædres deltagelse i børns liv. Dette er blevet til initiativet baba, der bringer fædres ressourcer i spil, så de kan støtte andre fædre i at involvere sig endnu mere i deres børns liv i samspil med kommunen, børnehaven, skolen m.f. 
Asim Latif vil fortælle om, hvordan baba som frivilligt projekt er lykkedes med at skabe forandringer, når tidligere fædreprojekter ikke har skabt de resultater, der er blevet efterspurgt oppefra og samtidigt i mange tilfælde tværtimod har været medvirkende til øget polarisering mellem fædre og systemet. 


NormeringerBirgitte Conradsen, næstformand, BUPL

Normeringerne i Danmark er et omdiskuteret emne, fordi de simpelthen ikke er gode nok. Noget af det allervigtigste for børn i dagsinstitutionerne er gode normeringer, og alligevel står børneområdet først for, når politikerne skal finde penge til besparelser.
Normeringer er også en af BUPL’s største mærkesager, og på døgnmødet vil næstformand Birgitte Conradsen fortælle om BUPL's ønsker til en minimumsnormering. Vi drøfter også emnet ud fra et økonomisk perspektiv, hvor vi diskuterer, hvorvidt der kunne skaffes flere hænder hurtigere vd f.eks. at ansætte folk, der ikke nødvendigvis er uddannet pædagoger? Hvilke alternativer er der – og er alternativer overhovedet et ord, vi vil bruge i denne sammenhæng?

Torsdag 24. september 2019, Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm
 

Heldagsseminar hos Altinget

Tidlig indsats til unge piger med dårlig trivsel

Anna Bjerre, psykolog og stifter af Girl Talk.dk 

Non-profit organisationen Girl Talk har en hjertesag: at minde unge piger om deres værdi. Gennem gratis og anonym chat- og SMS-rådgivning, samtalegrupper samt psykologsamtaler og foredrag arbejder organisationen, med cirka 150 frivillige, for at hjælpe unge piger i alderen 12-24 år. Anna vil på dagens møde fortælle om sine erfaringer med arbejdet med unge pigers trivsel, og de udfordringer piger står overfor i denne alder. 

Udvikling og trivsel i et fremtidsperspektiv 

 

Christian Maar Andersen, indehaver, Maar Consulting 

Når vi arbejder fremadrettet med børns udvikling og trivsel kalder det på en diskussion af dannelse, og dermed  af: "Hvad er et menneske?", og “Hvad er et godt og meningsfuldt menneskeliv?". Her kan filosofien og den voksende mængde forskning indenfor psykologi, sociologi, neurologi og bevidsthed hjælpe os. Christian inddrager elementer fra tusinder af års refleksioner og studier i perspektiveringen af, hvad vi idag oplever i forhold til den teknologiske udvikling og samfundets transformation.
Fremtiden byder på teknologier, som kan få vores diskussioner idag til at synes ubetydelige, men det behøver ikke at blive et problem. Vi mennesker er ekstremt tilpasningsdygtige, når vi giver os selv lov og når vi forstår hvem vi er - men det kræver en ny form for dannelse.


Det svære ungdomsliv

Lisbeth Zornig, leder og stifter af Huset Zornig

Ifølge Rådet for socialt udsatte stiger andelen af unge, der føler sig socialt udsatte, eksplosivt, og som noget nyt snubler middelklassens børn. Lisbeth Zornig vil på dagens møde give sit bud på, hvordan vi først og fremmest skal forstå udviklingen, og ikke mindst hvad vi skal gøre ved den.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, 12. november 2019, kl. 9.30-15.30Børnenes sag

Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær, Red Barnet

Efter mere end 10 år i politik er Johanne Schmidt-Nielsen tiltrådt som ny generalsekretær for Red Barnet. Vi skal på dagens møde høre om, hvilke visioner hun har for organisationen, og hvordan kampen for børnenes sag skal fortsætte udenfor politisk regi. 

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, 21. januar 2020 

 

Arena Summit 2020

Altinget og Mandag Morgen inviterer alle netværksdeltagere til en dag, hvor vidensdeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder. I 2019 samlede Altinget og Mandag Morgen mere end 600 beslutningstagere fra både offentlige organisationer og private virksomheder til den første Arena Summit, hvor der særligt var fokus på udfordringerne for den næste generation inden for bl.a. fremtidens kompetencer, velfærds- og sundhedsteknologi, fremtidens demokrati og bæredygtig vækst.

I marts 2020 sætter vi igen fokus på nogle af de største samfundsudfordringer og inviterer danske og internationale hovedtalere til at gøre os klogere på, hvordan vi, ved hjælp af nye teknologier, alternative samarbejdsformer og innovative løsninger, kan imødekomme fremtidens udfordringer.

Programmet for dagen opdateres løbende, men I kan se frem til en inspirerende dag med plads til både store tanker og små pauser, hvor der er tid til refleksion, netværksdannelse og diskussioner på tværs af sektorer.

København, 26. marts 2020 kl. 9.30-16.30
 

Altingets børn og ungepolitiske døgnmøde på Bornholm 30. april - 1. maj 2020

Netværkets årlige døgnmøde finder sted fra tirsdag til onsdag på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge. I Bornholms flotte omgivelser får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører på børn- og ungeområdet. Mødet giver de bedste vilkår for at netværke på tværs og samtidig fordybe sig i de faglige oplæg, vi bringer i spil. Overnatning, transport og forplejning er naturligvis inkluderet fra og til Københavns Lufthavn.

Det faglige program er under udarbejdelse, men agendaen for turen lyder: 

•   Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   Oplæg og debat ved dagens første oplægsholder

•   Fælles frokost

•   Oplæg og debat ved dagens anden oplægsholder

•   Workshop og gruppeøvelser

•   Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets Restaurant Vilhelm og efterfølgende besøg i Øltinget

•   Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem

 

Med forbehold for ændringer