Bliv
kontaktet

Børn og unge

I Altingets børn og ungepolitiske netværk beskæftiger vi os med den politik, de udfordringer og de aktuelle emner, der findes på tværs af børn og ungeområdet. Vi gør det med det formål at bidrage til udvikling og fornyelse af de indsatser og beslutninger, der tages på området, når vi samler aktører fra den offentlige sektor, civilsamfundet og den private sektor til en åben debat i et lukket og fortroligt rum. Til hvert møde sætter vi et særligt tema for dagen og inviterer en oplægsholder, som vil være med til at danne udgangspunktet for de diskussioner og det arbejde, vi lægger op til med netværket. 

Mødeleder

Hvilke mulige veje for fremtiden er der for vores børn og unge i en tid, hvor de er udfordret på deres egen eksistensramme givet af deres forældrene, velfærdssamfundet og en verden i hastig forandring?

- Jesper Zwisler, kommundaldirektør, Herlev Komme, fhv. departementschef, Social- og Integrationsministeriet

Netværkets faste mødeleder er Jesper Zwisler. Jesper har et indgående kendskab til socialområdet og politiske beslutningsprocesser fra sin tid i centraladministrationen som fhv. departementschef i Social- og Integrationsministeriet og senest i kraft af sin funktion som kommunaldirektør. Jesper vil stå i spidsen for at facilitere samarbejder og diskussioner på tværs af gruppens medlemmer, der kan omsættes og bruges i dit daglige professionelle virke.

 

Program

5/10-2020

David Adrian Pedersen & Sofie Danneskiold-Samsøe

Døgnmøde på Bornholm

Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at lære de andre medlemmer med at kende. Det gør vi samtidig med, at vi får besøg af to inspirerende  oplægsholdere, der skal være med til at nuancere debatten om anbragte børn. Og så skal vi tale om, hvad der på vores områder er kommet ud af corona-krisen. 

Grønbechs Hotel, Vinkelstræde 2, Allinge , kl. 8:30

Sofie Danneskiold-Samsøe, Lektor, ph.d., Nationalt Videnscenter om Anbragte Børn og Unge, Københavns Professionshøjskole

Mere støtte til anbragte børn og deres plejefamilier i hverdagen

Hvordan kan anbragte børn og deres plejefamilier få en hverdag, de trives i? Nogle gange er anbringelsen i sig selv ikke tilstrækkelig til at hjælpe børn på fode, der er tvunget i knæ af en hård start på livet. Der må mere til, mener Sofie Danneskiold-Samsøe. Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge (NUBU) er derfor gået i gang med at afdække relevante indsatser til at støtte børnenes trivsel og læring i projektet ”Mig og min plejefamilie – en hånd til bedre trivsel”, som gennemføres i samarbejde med TrygFonden og Den A.P. Møllerske Støttefond. Sofie vil fortælle om ambitionerne med projektet at ruste plejefamilier bedre, og hvordan det står til med projektet og resultaterne i dag.

Grønbechs Hotel, Vinkelstræde 2, Allinge , kl. 10:15

David Adrian Pedersen, formand, De Anbragtes Vilkår

Identitetssvækkelse- og dannelse hos anbragte børn 

Handleplaner, dokumentation, behandlingsmetoder og udsathed... Professionaliserede ord som disse, der nævnes i flæng, når vi taler om at anbringe børn, kan være med til at skabe en negativ og måske endda en forkert forståelse af sig selv som anbragt barn. David Adrian Pedersen, der er formand for De Anbragtes Vilkår, har selv været anbragt som barn og ved, hvad institutionalisering gør ved selvforståelsen. Derfor er det også øverst på foreningens ønskeliste, at opholdssteder, døgninstitutioner og behandlingshjem blandt andet kvalitetsvurderes på det sprog, der bruges om anbragte. Er det et sprog, der er med til at fremme identitetsdannelsen hos de enkelte menneske? 

Grønbechs Hotel, Vinkelstræde, Allinge, kl. 13:00

7/12-2020

Ditte Winther-Lindqvist, lektor i udviklingspsykolog, DPU

Fra daginstitution til kvalitetsinstitution 

Børneområdet blev i begyndelsen af 2020 for alvor blevet mejslet ind i den politiske dagsorden, blandt andet med aftalen om minimumsnormeringer, der skal sikre tid og høj pædagogisk kvalitet til det enkelte barn. Men er flere pædagoger det samme som høj kvalitet? Hvad betyder pædagogisk kvalitet? Hvordan bliver dagtilbuddet et udviklingstilbud til børnene? Og kan man styrke kvaliteten uden at hæve normeringerne? Det har Ditte Winther-Lindqvist, der er lektor i udviklingspsykologi med forskningsområde indenfor 0-18 årige, nogle bud på.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30

11/2-2021

Anne Sophie Callesen, børneordfører, Radikale Venstre

Status fra Christiansborg

Det forgange politiske år har været et stort og begivenhedsrigt år for børneområdet. På dagens møde retter vi blikket bagud og fremad, når vi samler op på de store debatter og nye politiske tiltag, og så tager vi også et kig i krystalkuglen og hører, hvad der er af planer på området fremadrettet. Vi har inviteret Anne Sophie Callesen (RV), der skal fortælle om det politiske fokus i det nye år, og så giver vi selvfølgelig vores besyv og anbefalinger med fra netværket, når vi indgår i en konstruktiv debat med ordføreren. 

Ubbes Vinhandel, Ny Vestergade 1, København K, kl. 13:30-16:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets Børn og unge-netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.


Accepter betingelser