Bliv
kontaktet

Børn og unge

I Altingets børn og ungepolitiske netværk beskæftiger vi os med den politik, de udfordringer og de aktuelle emner, der findes på tværs af børn og ungeområdet. Vi gør det med det formål at bidrage til udvikling og fornyelse af de indsatser og beslutninger, der tages på området, når vi samler aktører fra den offentlige sektor, civilsamfundet og den private sektor til en åben debat i et lukket og fortroligt rum. Til hvert møde sætter vi et særligt tema for dagen og inviterer en oplægsholder, som vil være med til at danne udgangspunktet for de diskussioner og det arbejde, vi lægger op til med netværket. 

Mødeleder

Hvilke mulige veje for fremtiden er der for vores børn og unge i en tid, hvor de er udfordret på deres egen eksistensramme givet af deres forældrene, velfærdssamfundet og en verden i hastig forandring?

- Jesper Zwisler, kommundaldirektør, Herlev Komme, fhv. departementschef, Social- og Integrationsministeriet

Netværkets faste mødeleder er Jesper Zwisler. Jesper har et indgående kendskab til socialområdet og politiske beslutningsprocesser fra sin tid i centraladministrationen som fhv. departementschef i Social- og Integrationsministeriet og senest i kraft af sin funktion som kommunaldirektør. Jesper vil stå i spidsen for at facilitere samarbejder og diskussioner på tværs af gruppens medlemmer, der kan omsættes og bruges i dit daglige professionelle virke.

 

Program

23/6-2021

Endnu ikke bekræftet

Frihed på dagtilbudsområdet i Helsingør Kommune - hvad skal den bruges til?

Statsminister Mette Frederiksen lancerede i sin åbningstale i oktober forslaget om at frisætte i alt syv kommuner fra statslig lovgivning og regulering på tre udvalgte velfærdsområder: Folkeskolen, dagtilbud og ældre. Helsingør Kommune er en af de kommuner, hvor man se frem til øget frihed på dagtilbudsområdet, og borgmester Benedikte Kiær har allerede et par idéer til, hvordan man vil indrette sig anderledes i fremtiden. Vi har inviteret borgmesteren til en uddybende snak om, hvilke tanker man gør sig i kommunen, og får vi selvfølgelig også muligheden for at udveksle idéer og give råd med på vejen.

 

Altinget, Ny Kongensgade 10, København, kl. 9:30-12:30

24/8-2021

Døgnmøde: Barnets Lov

Netværkets årlige døgnmøde finder i år sted 24. august. Vi tilbringer et døgn sammen i skønne og rolige omgivelser på Kragerup Gods, hvor der vil være rig mulighed for at lære dine netværksfæller godt at kende. Temaet i år er Barnets Lov, hvor vi vender og drejer udspil og anbefalinger til loven i gruppen, og så får vi en oplægsholder på besøg, som vil være med til at give ny inspiration og danne udgangspunkt for diskussioner og arbejde i netværket. 

Kragerup Gods, kl. 8:00

Søren Skjødt, forstander, Godhavn

Barnets Lov - nye paragraffer for de mindste

Mette Frederiksen vil være børnenes statsminister og måles på, at børnene klarer sig bedre. Nu skal hun levere varen, og nu har vi endelig fået løftet sløret for første udspil til Barnets Lov. Vi diskuterer hovedpunkter i udspillet med Søren Skjødt, der til dagligt er forstander på Godhavn, men som ved siden af også sidder i bestyrelsen i Selveje Danmark og Viso. Da han sad som formand i FADD, var han med til at formulere en række anbefalinger til Barnets Lov med henblik på, at loven kunne blive den vigtigste og bedste lov for udsatte børn og unge i Danmark i årtier. 

Søren vil med udgangspunkt i sit gode kendskab og mange års erfaringer med udsatte børn og unge dele sine tanker om udspillet og samtidigt fortælle om sin tilgang til arbejdet med denne gruppe.

Vi følger status på udspillet og tilpasser løbende. Du kan følge med her

Kragerup Gods, kl. 10:15-11:15

12/10-2021

Anne Mette Thorhauge, lektor, Institut for Kommunikation, Københavns Universitet ved Sektion for digital kommunikation og information

Hvordan påvirker digitale medier fællesskaber og relationer mellem børn?

Sundhedsstyrelsen offentliggjorde i november 2020 en rapport om digitale mediers betydning for sociale relationer, fællesskaber og stress blandt børn og unge. Rapporten er udarbejdet af Københavns Universitet og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet og ser blandt andet på, hvordan digitale medier påvirker relationer og fællesskaber børn i mellem. Vi har inviteret en af hovedforfatterne bag rapporten, Anne Mette Thorhauge, som er lektor ved Københavns Universitet og forsker i blandt andet medier i hverdagslivet, herunder computerspil som samværsform og konfliktemne i moderne familier. Og smartphones som redskab til socialisering og balancering af hverdagslivets forpligtelser og relationer. Vi hører de vigtigste resultater fra rapporten og reflekterer over i dialog med Anne Mette. 

Altinget, Ny Kongensgade 10, København, kl. 9:30-12:30

Annemette Høgedal, specialkonsulent, Sundhedsstyrelsen

Og hvordan skal vi forholde os?

På baggrund af rapporten offentliggjorde Sundhedsstyrelsen anbefalinger til forældre med børn i alderen 0-15 år omkring skærmbrug. Vi får også på dagens møde besøg af Annemette Høgedal, specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen, som vil gennemgå anbefalingerne og baggrunden for dem. Vi drøfter og diskuterer anbefalingerne i netværket. 

 

Altinget, Ny Kongensgade 10, København, kl. 11:00-12:00

1/12-2021

Steffen Rasmussen, direktør og indehaver, Center for Social Nytænkning

Nytænkning i sociale indsatser

Vi har inviteret Steffen Rasmussen, der har stiftet Center for Social Nytænkning, til en snak om, hvordan vi kan gentænke social innovation. 

Altinget, Ny Kongensgade 10, København, kl. 9:30-12:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets Børn og unge-netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 19.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning.


Accepter betingelser