Børn og unge-netværk 2017


Altingets børn og unge-netværk sætter barnet i centrum og giver mulighed for at møde nøgleaktører med fokus på barnets interesser og erfaringsudveksle med ligesindede. Vi vil til møderne behandle politiske emner samt aktuel forskning på børn og unge-området, hvortil vi vil bringe netværksgruppens alsidige kompetencer i spil.

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, der holdes i Børsbygningen med tilhørende morgenmad, mødes vi den 21. august 2018 til vores årlige døgnmøde i behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs Hotel, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er inkluderet.

Netværkets faste mødeleder er forfatter og tidl. minister, Manu Sareen. Han vil lede diskussionen på alle formiddagsmøder og deltager ved døgnmødet på Bornholm.

Programmet for sæsonen 2018/19 ses nedenfor, programmet for netværkets første år 2017/18 kan ses her.

 

En sammenhængende indsats

Arne Eggert, udviklingsdirektør, KL

Mens der fra Christiansborg udstedes målsætninger og handlingsplaner for bedre trivsel og læring blandt børn og unge, står man i kommunerne overfor at omsætte initiativerne til praksis. Til dagens møde i netværket vil vi diskutere, hvorledes der skabes balance mellem centrale målsætninger og kommunernes fleksibilitet til egne initiativer for at skabe en sammenhængende politik. Arne Eggert giver hertil sine bud på de største udfordringer på børn og unge-området, ligesom vi vil diskutere, hvordan man sikrer en indsats, der tilpasses lokale behov og understøtter de enkelte institutioners arbejde med forskelligartede udfordringer.

Altinget, Ny Kongensgade 10, fredag 25. maj 2018 kl. 09.30-12.30

 

Børn og unge-døgnet 2018 - 21./22. august

Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Program:

  • Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
  • Velkomst og indlogering på hotellet
  • Formiddagsmøde og oplæg: 'Overgangen fra dagtilbud til skole' ved Stina Vrang Elias, Tænketanken DEA
  • Frokost
  • Oplæg: 'Tidlige indsatser gennem omsorg og opdragelse' ved Claus Holm, DPU
  • Workshop
  • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Vilhelm' og 'Øltinget'
  • Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem

 

Overgangen fra dagtilbud til skole

Stina Vrang Elias, adm. direktør, Tænketanken DEA

Overgangen fra dagtilbud til skole har stor indflydelse på børns videre liv og skolegang. Med dagtilbudsreformen fra 2017 har regeringen sat fokus på nye initiativer, der gennem faste rammer skal styrke mulighederne for et sammenhængende familieliv, samt styrke dagtilbuddene gennem personale, der er rustet til at understøtte, børns trivsel, leg og læring. Stina Vrang Elias giver til formiddagens møde sine bud på de nødvendige kompetencer blandt pædagoger og lærere, der skal sikre, at børnene tidligst muligt rustes til det videre skoleliv. Vi vil hertil diskutere, hvorledes den nye reform har styrket rammerne, ligesom vi spørger til, hvor der fortsat er brug for politisk fokus. 

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, tirsdag 21. august 2018 inkl. overnatning

 

Tidlige indsatser gennem omsorg og opdragelse

Claus Holm, institutleder ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet

Børne og Socialministeriet har i foråret 2018 initieret den såkaldte Opdragelsesdebat, hvis formål er at skabe en nuanceret og konstruktiv debat om opdragelse. Med det aktuelle fokus på børneopdragelse rejses samtidig spørgsmål om, hvad forældrerollen indebærer og hvori ansvaret ligger, for at børn ikke tabes mellem to stole i en tidlig alder. Vi rejser her spørgsmål om, hvordan børn og unge rustes til deres kommende voksen- og samfundsansvar gennem tidlige indsatser for alle. Paneldeltager i debatten Claus Holm vil på døgnmødet give sine bud på en konstruktiv debat om, hvorledes individuelle og fælles hensyn er til forhandling, når alle børn skal have samme muligheder for personlig udvikling og robusthed i deres videre liv. Vi vil hertil diskutere, hvorledes forældrerollen bør sættes i samspil med institutionernes ansvar for børn og unges opdragelse, så de ikke bliver sat uden for fællesskabet. 

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, tirsdag 21. august 2018 inkl. overnatning

 

Forebyggende aktivering

Simon Prahm, CEO og medstifter, GAME

I udsatte boligområder synes barriererne for adgangen til fritidstilbud højere for børn og unge, og de rammes derfor i oftere grad af både social og sundhedsmæssig ulighed. Siden oprettelsen i 2002 har gadeidrætsorganisationen GAME udfordret denne ulighed med visionen om at sikre lige adgang til idræt og kultur for alle børn og unge. Simon Prahm, som er CEO og medstifter af GAME, vil til dagens møde give et indblik i arbejdet, samt om de udfordringer, organisationen har mødt undervejs i indsatserne for at skabe en bedre hverdag for udsatte unge. Vi vil til dagens møde diskutere mulighederne og rammevilkårene for et samspil mellem offentlige og frivillige institutioner for at fremme forebyggende indsatser og inddrage netværkets erfaringer med lokale samarbejder.

Børsbygningen, København, fredag 9. november 2018 kl. 9.30-12.30 

 

Eksklusion og marginalisering

Gro Emmertsen Lund, Ph.d. - selvstændig konsulent

Den traditionelle forståelse af udsatte børn og unge bygger på teorien om negativ social arv. Indenfor denne tænkning ses marginalisering som noget, der reproduceres fra generation til generation, hvilket indebærer den risiko, at skoler og andre institutioner bliver blinde for de marginaliserende strukturer, der er indlejret i deres praksisser. Til dagens møde vil Gro Emmertsen Lund give netværket et indblik i sine forskningsresultater om usynlige sociale eksklusionsprocesser af børn og deres familier i Danmark. Vi diskuterer endvidere, hvordan vi gør op med negative processer og fremmer inklusionen af udsatte børn og unge i de danske institutioner. Dagens møde foregår under mindre formelle rammer på Ubbes Vinhandel lige overfor Christiansborg. Der vil efter dagens faglige oplæg være mulighed for at nyde et glas vin med netværk over god forplejning.

Ubbes Vinhandel, Ny Vestergade 1, København, onsdag 16. januar 2019 kl. 15.00-18.00 

 

Hvem har ansvaret for sårbare børn?

Vi inviterer til dagens møde et panel bestående af udvalgte børn og unge-ordførere til debat. Som opsamling på sæsonens opstillede problemstillinger får netværket således rig mulighed for at spørge ind til den aktuelle dagsorden samt udfordre og gå i dialog med beslutningstagerne.

Børsbygningen, tirsdag 5. marts 2019 kl. 9.30-12.30

 

Med forbehold for ændringer