Børn og unge-netværk


Altingets Børn og unge-netværk sætter barnet i centrum. I netværket samler vi nøgleaktører med fokus på barnets interesser og vilkår, og som medlem af netværket får du mulighed for at mødes og erfaringsudveksle med ligesindede. Til møderne vil vi behandle politiske emner samt aktuel forskning på børn og unge-området, hvortil vi vil bringe netværksgruppens alsidige kompetencer i spil.

Til hvert møde inviteres en ny oplægsholder; en central profil med  relevant viden på børn og unge-området, som med sin baggrund og erfaring vil komme med bud på særlige udfordringer og potentielle løsninger og på denne måde være et værdifuldt bidrag gruppens debatter.

Facilitator

Andreas Hjorth Frederiksen, Direktør, Tænketanken Mandag Morgen

  

Andreas har tidligere været ansat som programchef i Egmont Fonden, hvor han har beskæftiget sig med børne- og skoleområdet. Han står bag udviklingsbureauet Social+, og derudover har han haft centrale stillinger hos Socialt Udviklingscenter, Red Barnet og ungdommens Røde Kors.
          

Programmet for 2019 ses nedenfor:

 

Eksklusion og marginalisering

Gro Emmertsen Lund, Ph.d., Selvstændig konsulent, NO!SE: Network of Independant Scholars Educational

Den traditionelle forståelse af udsatte børn og unge bygger på teorien om negativ social arv. Indenfor denne tænkning ses marginalisering som noget, der reproduceres fra generation til generation, hvilket indebærer den risiko, at skoler og andre institutioner bliver blinde for de marginaliserende strukturer, der er indlejret i deres praksisser. Til dagens møde vil Gro Emmertsen Lund give netværket et indblik i sine forskningsresultater om usynlige sociale eksklusionsprocesser af børn og deres familier i Danmark. Vi diskuterer endvidere, hvordan vi gør op med negative processer og fremmer inklusionen af udsatte børn og unge i de danske institutioner. Dagens møde foregår under mindre formelle rammer på Ubbes Vinhandel lige overfor Christiansborg, hvor der efter dagens faglige oplæg vil være mulighed for at nyde et glas vin med netværket over god forplejning.

Ubbes Vinhandel, Ny Vestergade 1, København, 16. januar 2019 kl. 15.00-18.00 

 

Hvem har ansvaret for sårbare børn?

Vi inviterer til dagens møde et panel bestående af udvalgte børn og unge-ordførere til debat. Som opsamling på sæsonens opstillede problemstillinger får netværket således rig mulighed for at spørge ind til den aktuelle dagsorden samt udfordre og gå i dialog med beslutningstagerne.

Børsbygningen, 5. marts 2019 kl. 9.30-12.30

 

Arena Summit 2019

 

Altinget og Mandag Morgen inviterer 28. marts 2019 alle netværksdeltagere til en dag, hvor videndeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder.

På dagen sætter vi fokus på nogle af tidens vigtigste tendenser i den fremtid, vi bevæger os hastigt imod. Centrale temaer bliver således blandt andet digitaliseringens og teknologiens betydning for alle aspekter af samfundet.

Tivoli, 28. marts 2019 kl. 9.30-16.30

 

Offentlig styring og ledelse på tværs


Klaus Majgaard, Stifter af Offentlig styring og velfærdsudvikling og ekstern lektor ved CBS 

Hvordan navigerer ledere på børne- og ungeområdet på tværs af sektorskel og institutionsgrænser? Når vi f.eks. taler om skolens ansvar for børneopdragelse, går dette på tværs af flere institutionelle sfærer - herunder familie, kammeratskabsgruppe og skole. Hvordan kan vi i styring og ledelse tage ansvar for opgaver, som er tværgående og forankrede i bredere fællesskaber? Er offentlige styrings- og ledelsesredskaber egnet til dette? Klaus Majgaard vil på dagens møde give sit bud.


Børsbygningen, 13. maj 2019 kl. 9.30-12.30

 

Altingets børn og ungepolitiske døgnmøde på Bornholm 5. - 6. september 2019 

Netværkets årlige døgnmøde finder sted fra tirsdag til onsdag på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge. I Bornholms flotte omgivelser får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører på børn- og ungeområdet. Mødet giver de bedste vilkår for at netværke på tværs og samtidig fordybe sig i de faglige oplæg, vi bringer i spil. Overnatning, transport og forplejning er naturligvis inkluderet fra og til Københavns Lufthavn.

Det faglige program er under udarbejdelse, men agendaen for turen lyder: 

•   Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   Oplæg og debat ved dagens første oplægsholder

•   Fælles frokost

•   Oplæg og debat ved dagens anden oplægsholder

•   Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets Restaurant Vilhelm og efterfølgende besøg i Øltinget

•   Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem
 

Torsdag 5. september 2019, Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm

 

Girl Talk 

Anna Bjerre, psykolog og stifter af Girl Talk.dk 

Non-profit organisationen Girl Talk har en hjertesag: at  minde unge piger om deres værdi. Gennem gratis og anonym chat- og SMS-rådgivning, samtalegrupper samt psykologsamtaler og foredrag arbejder organisationen, med cirka 150 frivillige, for at hjælpe unge piger i alderen 12-24 år. Anna vil på dagens møde fortælle om sine erfaringer med arbejdet med unge pigers trivsel, og de udfordringer piger står overfor i denne alder. 

Børsbygningen, 12. november 2019, kl. 9.30-12.30

 

En status fra Christiansborg

Vi tager til dagens møde temperaturen på den politiske dagsorden i det nye folketingsår. Som opsamling på sæsonens opstillede problemstillinger får netværket ved dagens samling rig mulighed for at spørge ind til den aktuelle dagsorden samt udfordre og gå i dialog - muligvis med en ny børne- og ungeminister.

Børsbygningen, januar 2020 - endelig dato endnu ikke bekræftet

 

Med forbehold for ændringer