Bliv
kontaktet

Børn og unge

I Altingets børn og ungepolitiske netværk beskæftiger vi os med den politik, de udfordringer og de aktuelle emner, der findes på tværs af børn og ungeområdet. Vi gør det med det formål at bidrage til udvikling og fornyelse af de indsatser og beslutninger, der tages på området, når vi samler aktører fra den offentlige sektor, civilsamfundet og den private sektor til en åben debat i et lukket og fortroligt rum. Til hvert møde sætter vi et særligt tema for dagen og inviterer en oplægsholder, som vil være med til at danne udgangspunktet for de diskussioner og det arbejde, vi lægger op til med netværket. 

Mødeleder

Hvilke mulige veje for fremtiden er der for vores børn og unge i en tid, hvor de er udfordret på deres egen eksistensramme givet af deres forældre, velfærdssamfundet og en verden i hastig forandring?

- Jesper Zwisler, kommunaldirektør, Herlev Kommune, fhv. departementschef, Social- og Integrationsministeriet

Netværkets faste mødeleder er Jesper Zwisler. Jesper har et indgående kendskab til socialområdet og politiske beslutningsprocesser fra sin tid i centraladministrationen som fhv. departementschef i Social- og Integrationsministeriet og senest i kraft af sin funktion som kommunaldirektør. Jesper vil stå i spidsen for at facilitere samarbejder og diskussioner på tværs af gruppens medlemmer, der kan omsættes og bruges i dit daglige professionelle virke.

 

Program

Tidligere begivenheder

Vis

12/10-2021

Anne Mette Thorhauge, lektor, Institut for Kommunikation, Københavns Universitet ved Sektion for digital kommunikation og information

Hvordan påvirker digitale medier fællesskaber og relationer mellem børn?

Sundhedsstyrelsen offentliggjorde i november 2020 en rapport om digitale mediers betydning for sociale relationer, fællesskaber og stress blandt børn og unge. Rapporten er udarbejdet af Københavns Universitet, Statens Institut for Folkesundhed samt Syddansk Universitet og ser blandt andet på, hvordan digitale medier påvirker relationer og fællesskaber børn i mellem. Vi har inviteret en af hovedforfatterne bag rapporten, Anne Mette Thorhauge, som er lektor ved Københavns Universitet og forsker i blandt andet medier i hverdagslivet. Vi vil tale om computerspil som samværsform og konflikterne i moderne familier. Ligeledes taler vi om smartphones som redskab til socialisering og balancering af hverdagslivets forpligtelser og relationer. Vi hører de vigtigste resultater fra rapporten og reflekterer i dialog med Anne Mette. 

Altinget, Ny Kongensgade 10, København, kl. 9:30-12:30

Annemette Høgedal, specialkonsulent, Sundhedsstyrelsen

Og hvordan skal vi forholde os?

På baggrund af rapporten offentliggjorde Sundhedsstyrelsen anbefalinger til forældre med børn i alderen 0-15 år omkring skærmbrug. Vi får også på dagens møde besøg af Annemette Høgedal, specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen, som vil gennemgå anbefalingerne og baggrunden for dem. Vi drøfter og diskuterer anbefalingerne i netværket. 

 

Altinget, Ny Kongensgade 10, København, kl. 11:00-12:00

1/12-2021

Steffen Rasmussen, direktør og indehaver, Center for Social Nytænkning

Nytænkning i sociale indsatser

Vi har inviteret Steffen Rasmussen, der har stiftet Center for Social Nytænkning, til en snak om, hvordan vi kan gentænke social innovation. 

Ubbe's Vinhandel, Ny Vestergade 1, 1471 København K, kl. 9:30-12:30

4/3-2022

Mikael Karboni Kelk, seniorrådgiver, Nordisk Ministerråd

Nordisk samarbejde omkring børn og unge

Norden skal være det bedste sted i verden for børn og unge. Det fastslår Nordisk Ministerråds strategi for børn og unge, der har som ambition, at Norden skal være foregangsregion i arbejdet med at sikre, at børn og unge trives, kender og er i stand til at udøve deres rettigheder og tager del i beslutninger, der vedrører dem.

Til dagens møde får vi besøg af Mikael Carboni Kelk, seniorrådgiver, Nordisk Ministerråd, som vil fortælle mere om, hvordan de nordiske lande arbejder sammen om at sikre trivsel blandt nordiske børn og unge, og så kommer han med eksempler på konkrete projekter og tiltag fra rådet. 

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets Børn og unge-netværk. Udfyld derfor gerne kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder inklusiv et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 19.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning.


Accepter betingelser