Børn og unge-netværk


Altingets Børn og unge-netværk sætter barnet i centrum. I netværket samler vi nøgleaktører med fokus på barnets interesser og vilkår, og som medlem af netværket får du mulighed for at mødes og erfaringsudveksle med ligesindede. Til møderne vil vi behandle politiske emner samt aktuel forskning på børn og unge-området, hvortil vi vil bringe netværksgruppens alsidige kompetencer i spil.

Til hvert møde inviteres en ny oplægsholder; en central profil med  relevant viden på børn og unge-området, som med sin baggrund og erfaring vil komme med bud på særlige udfordringer og potentielle løsninger og på denne måde være et værdifuldt bidrag gruppens debatter. I den kommende sæson retter vi fokus mod mulige veje for vores børn og unge, der lever i en tid, hvor de er udfordrede på deres egen eksistensramme givet af forældrene, velfærdssamfundet og ikke mindst en verden i hastig forandring. 

Netværkets faste mødeleder er Jesper Zwisler, der både har erfaring fra centraladministrationen som fhv. departementschef i Social- og Integrationsministeriet og senest fra den kommunale verden i kraft af sin funktion som kommunaldirektør i Herlev Kommune. Jesper vil  facilitere oplæg, debatter og indhold på netværksmøderne og bidrage med sin viden og erfaringer på området. 

 Børnenes sag

Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær, Red Barnet

Efter mere end 10 år i politik er Johanne Schmidt-Nielsen tiltrådt som ny generalsekretær for Red Barnet. Vi skal på dagens møde høre om, hvilke visioner hun har for organisationen, og hvordan kampen for børnenes sag skal fortsætte udenfor politisk regi. 

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, 21. januar 2020 

 

Arena Summit 2020

Altinget og Mandag Morgen inviterer alle netværksdeltagere til en dag, hvor vidensdeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder. I 2019 samlede Altinget og Mandag Morgen mere end 600 beslutningstagere fra både offentlige organisationer og private virksomheder til den første Arena Summit, hvor der særligt var fokus på udfordringerne for den næste generation inden for bl.a. fremtidens kompetencer, velfærds- og sundhedsteknologi, fremtidens demokrati og bæredygtig vækst.

I marts 2020 sætter vi igen fokus på nogle af de største samfundsudfordringer og inviterer danske og internationale hovedtalere til at gøre os klogere på, hvordan vi, ved hjælp af nye teknologier, alternative samarbejdsformer og innovative løsninger, kan imødekomme fremtidens udfordringer.

Programmet for dagen opdateres løbende, men I kan se frem til en inspirerende dag med plads til både store tanker og små pauser, hvor der er tid til refleksion, netværksdannelse og diskussioner på tværs af sektorer.

København, 26. marts 2020 kl. 9.30-16.30
 

Altingets børn og ungepolitiske døgnmøde på Bornholm 30. april - 1. maj 2020

Netværkets årlige døgnmøde finder sted fra tirsdag til onsdag på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge. I Bornholms flotte omgivelser får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører på børn- og ungeområdet. Mødet giver de bedste vilkår for at netværke på tværs og samtidig fordybe sig i de faglige oplæg, vi bringer i spil. Overnatning, transport og forplejning er naturligvis inkluderet fra og til Københavns Lufthavn.

Det faglige program er under udarbejdelse, men agendaen for turen lyder: 

•   Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   Oplæg og debat ved dagens første oplægsholder, Sofie Danneskiold-Samsøe, Lektor, ph.d., Nationalt Videnscenter om Anbragte Børn og Unge, Metropol

•   Fælles frokost

•   Oplæg og debat ved dagens anden oplægsholder

•   Workshop og gruppeøvelser

•   Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets Restaurant Vilhelm og efterfølgende besøg i Øltinget

•   Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem


Anbragte børn skal have mere støtte i hverdagenSofie Danneskiold-Samsøe, Lektor, ph.d., Nationalt Videnscenter om Anbragte Børn og Unge, Københavns Professionshøjskole

Hvordan kan anbragte børn og deres plejefamilier få en hverdag, de trives i? Nogle gange er anbringelsen i sig selv ikke tilstrækkelig til at hjælpe børn på fode, der er tvunget i knæ af en hård start på livet. Der må mere til, mener Sofie Danneskiold-Samsøe. Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge (NUBU) er derfor gået i gang med at afdække relevante indsatser til at støtte børnenes trivsel og læring i projektet ”Mig og min plejefamilie – en hånd til bedre trivsel”, som gennemføres i samarbejde med TrygFonden og Den A.P. Møllerske Støttefond. Sofie vil fortælle om ambitionerne med projektet at ruste plejefamilier bedre, og hvordan det står til med projektet og resultaterne i dag.

Med forbehold for ændringer