Bliv
kontaktet

Børn og unge

I Altingets børn- og ungepolitiske netværk beskæftiger vi os med den politik, de udfordringer og de aktuelle emner, der findes på tværs af børn og ungeområdet. Vi gør det med det formål at bidrage til udvikling og fornyelse af de indsatser og beslutninger, der tages på området, når vi samler aktører fra den offentlige sektor, civilsamfundet og den private sektor til en åben debat i et lukket og fortroligt rum. Til hvert møde sætter vi et særligt tema for dagen og inviterer en oplægsholder, som vil være med til at danne udgangspunktet for de diskussioner og det arbejde, vi lægger op til med netværket. 

Mødeleder

Netværkets faste mødeleder er Pia Allerslev. Pia har et indgående kendskab til børn- og ungeområdet og politiske beslutningsprocesser fra sin tid i Københavns Borgerrepræsentation, først som Kultur- og Fritidsborgmester og senere Børne- og Ungdomsborgmester. Pia er uddannet folkeskolelærer og bestrider i dag en række bestyrelsesposter hos bl.a. GirlTalk, Skolen v. Sorte Hest, MentorDanmark og Hellebro, som giver hende værdifulde indsigter om, hvordan der tænkes og arbejdes strategisk i både organisationer og virksomheder. Pia vil stå i spidsen for at facilitere samarbejder og diskussioner på tværs af gruppens medlemmer, der kan omsættes og bruges i dit daglige professionelle virke.  

Program

Tidligere begivenheder

Vis

25/8-2022

Døgnmøde på Kragerup Gods

Til netværkets årlige døgnmøde dykker vi ned i sundhed og trivsel. Vi inviterer en række oplægsholdere til at belyse emnet fra forskellige vinkler, og så åbner vi op for input og diskussioner i gruppesessioner i netværket. 

Mødet foregår i de hyggelige omgivelser på Kragerup Gods med god tid til den skarpe dialog og uformelle snakke.

Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby, kl. 9:00-9:45

Cecilie Nørgaard, stifter af Mangfold og forfatter til 'Han Hun Hen'

Cecilie Nørgaard

Cecilie Nørgaard arbejder for at bidrage til en verden, hvor køn ikke bestemmer eller begrænser den enkeltes livsudfoldelse, og hvor der er plads til forskellighed og individualitet. Det har hun bl. a. gjort med bogen Han Hun Hen, som giver 10 bud på en ny måde at opdrage påVi har inviteret Cecilie til at fortælle om sine budskaber, baggrunden for dem, og hvorfor det er nødvendigt at sætte fokus på køn og ligestilling allerede i børnealderen. Cecilie fortæller desuden om, hvordan man ikke bare som forælder men også som professionel kan  kan arbejde med disse bud. 

Kragerup Gods, kl. 10:00-11:00

Ditte Priebe Jønsson, specialkonsulent, Kolding Kommune & Louise Mønsted, Leder af sundhedsplejen, Kolding Kommune

Fra fokus på vægt til fokus på sundhed

Vi taler om krop og sundhed som aldrig før, og det store kropsfokus hersker både blandt børn og voksne. I Kolding Kommune har man reageret på det her med at føle sig forkert på baggrund af, hvordan man ser ud, da man i 2017 startede projektet Ligevægt i Kommunen. Her så man på, hvordan man kan hjælpe folk med forholdet til deres kroppe, og hvordan de ser ud, og kort efter i 2018 startede projektet op med fokus på børneområdet. Et af hovedpunkterne i tilgangen er at sætte spørgsmålstegn ved den gængse opfattelse af sundhed, hvor der er stort fokus på vægten som afgørende parameter for, om man er sund eller ej. 

Ditte Priebe Jønsson er specialkonsulent og projektleder i Kolding Kommune, og hun vil sammen med kommunens leder af sundhedsplejen, Louise Mønsted, gøre os klogere på, hvad det er for nogle tendenser, de har forsøgt at reagere på, hvordan de har gjort det, og ikke mindst hvilke erfaringer de har gjort sig undervejs.

Kragerup Gods, kl. 13:00-14:30

Mathias Kjær Heilesen, souschef, Tænketanken Mandag Morgen

Gry Nynne Thorsen, analytiker, Tænketanken Mandag Morgen

Det gode børneliv - ifølge børnene

Den politiske ambition er klar: Danmark skal være det bedste sted i verden for børn at vokse op. For at kunne lykkes med denne ambition, er det nødvendigt at bringe inputs fra alle væsentlige aktører i og omkring børnelivet i spil. Men én aktørgruppe er til stadighed overset, når vigtige og indgribende diskussioner og beslutninger skal træffes om børnelivet: Børnene.

Derfor er Tænketanken Mandag Morgen og LEGO Fonden gået sammen og har lavet rapporten ’Det gode børneliv – ifølge børnene’, der er den til dato mest omfattende nationale undersøgelse af børns holdninger og værdier på tværs af hele skolealderen. Undersøgelsen giver et unikt og bredt indblik i danske børns oplevelser af og holdninger til et godt børneliv på tværs af de betydningsfulde arenaer, hvor børnelivet udspiller sig.

På døgnmødet får vi besøg af Mathias Kjær Heilesen, souschef og Gry Nynne Thorsen, analytiker hos Tænketanken Mandag Morgen, som vil præsentere de mest iøjnefaldende indsigter fra undersøgelsen. Vi vil fokusere på, hvad der skal til for at trives i arenaer såsom familien og skolen samt hvilken rolle fritidsaktiviteter og leg har for trivslen. Alt sammen fra børnenes perspektiv.

Kragerup Gods, kl. 16:00-17:00

12/10-2022

Dorte Ågård, pædagogisk konsulent og forfatter til 'Skærme i skolen'

Skærme i skolen

Digitale devices har for længst gjort deres indtog i samfundet og de danske skoler er ingen undtagelse. Det har utvivlsom gjort mange ting nemmere i undervisningen, men har det slet ingen negative betydninger?

Svaret er "jo", hvis du spørger Dorte Ågård, selvstændig pædagogisk konsulent og forfatter til bogen 'Skærme i skolen', som forholder sig kritisk til elevernes brug af skærme. 

På dagens møde får vi besøg af Dorte, som med udgangspunkt i bogen fortæller, hvilken betydning bærbare computere, smartphones og andre digitale devices har haft for dynamikken i klasselokalet. Vi vil blandt andet søge svar på: Hvilken betydning det har haft på elevernes fysiske indlæring? Hvordan skærmene har besværliggjort lærer/elev-relation? Og hvorfor den fælles klassedagsorden er under pres pga. de mange skærme?

Vi spørger samtidigt også, hvordan bogens pointer kan overføres til andre børne-arenaer end klasselokalet?

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

7/12-2022

Eftermiddagsmøde

Mere info om mødet følger.

Ubbe's Vinhandel, Ny Vestergade 1, 1471 København K, kl. 13:30-16:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets børn- og ungenetværk. Udfyld derfor gerne kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder inklusiv et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 19.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning.


Accepter betingelser