Børn og unge-netværk


Altingets Børn og unge-netværk sætter barnet i centrum. I netværket samler vi nøgleaktører med fokus på barnets interesser og vilkår, og som medlem af netværket får du mulighed for at mødes og erfaringsudveksle med ligesindede. Til møderne vil vi behandle politiske emner samt aktuel forskning på børn og unge-området, hvortil vi vil bringe netværksgruppens alsidige kompetencer i spil.

Til hvert møde inviteres en ny oplægsholder; en central profil med  relevant viden på børn og unge-området, som med sin baggrund og erfaring vil komme med bud på særlige udfordringer og potentielle løsninger og på denne måde være et værdifuldt bidrag gruppens debatter.

Netværkets faste mødeleder er Natasha Al-Hariri. I 2012-2013 var Natasha formand for Ny-Dansk Ungdomsråd og er medlem af Rådet for Etniske Minoriteter og bestyrelsesmedlem i Refugees Welcome. Natasha er  en rutineret facilitator og ordstyrer samt en stærk debattør og stemme i den offentlige debat. Natasha vil med sine mange års erfaring på det sociale område diskutere og reflektere med gruppen samt moderere debatter og oplæg i løbet af sæsonen.

 

En status fra Christiansborg før valget

Karin Nødgaard (DF), Pernille Rosenkrantz-Theil (S) og Trine Torp (SF)

Vi inviterer til dagens møde et panel bestående af relevante ordførere til debat. Som opsamling på sæsonens opstillede problemstillinger får netværket således rig mulighed for at spørge ind til den aktuelle dagsorden samt udfordre og gå i dialog med beslutningstagerne.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, 5. marts 2019 kl. 9.30-12.30

 

Arena Summit 2019

 

Altinget og Mandag Morgen inviterer 28. marts 2019 alle netværksdeltagere til en dag, hvor videndeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder.

På dagen sætter vi fokus på nogle af tidens vigtigste tendenser i den fremtid, vi bevæger os hastigt imod. Centrale temaer bliver således blandt andet digitaliseringens og teknologiens betydning for alle aspekter af samfundet. Programmet for dagen ses her.

Tivoli, 28. marts 2019 kl. 9.30-16.30

 

Offentlig styring og ledelse på tværs


Klaus Majgaard, Stifter af Offentlig styring og velfærdsudvikling og ekstern lektor ved CBS 

Hvordan navigerer ledere på børne- og ungeområdet på tværs af sektorskel og institutionsgrænser? Når vi f.eks. taler om skolens ansvar for børneopdragelse, går dette på tværs af flere institutionelle sfærer - herunder familie, kammeratskabsgruppe og skole. Hvordan kan vi i styring og ledelse tage ansvar for opgaver, som er tværgående og forankrede i bredere fællesskaber? Er offentlige styrings- og ledelsesredskaber egnet til dette? Klaus Majgaard vil på dagens møde give sit bud.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, 13. maj 2019 kl. 9.30-12.30

 

Altingets børn og ungepolitiske døgnmøde på Bornholm 24. - 25. september 2019 

Netværkets årlige døgnmøde finder sted fra tirsdag til onsdag på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge. I Bornholms flotte omgivelser får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører på børn- og ungeområdet. Mødet giver de bedste vilkår for at netværke på tværs og samtidig fordybe sig i de faglige oplæg, vi bringer i spil. Overnatning, transport og forplejning er naturligvis inkluderet fra og til Københavns Lufthavn.

Det faglige program er under udarbejdelse, men agendaen for turen lyder: 

•   Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   Oplæg og debat ved dagens første oplægsholder: Asim Latif, Teamchef, baba

•   Fælles frokost

•   Hvordan skriver man det gode debatindlæg? Vi har en af Altingets kyndige redaktører med på døgnmødet, som vil give netværket nogle værktøjer til i fællesskab at udforme et debatindlæg.

•   Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets Restaurant Vilhelm og efterfølgende besøg i Øltinget

•   Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem
 

Fædres deltagelse i børns liv

Asim Latif, Teamchef, baba

Vigtigheden af fædres deltagelse i deres børns liv er gennem flere studier og undersøgelser blevet kortlagt som værende helt fundamental for børns muligheder for succes i livet. Der er dog i mange år, fra politisk og kommunal side, blevet efterlyst større engangement og deltagelse fra fædres side, særligt minoritetsfædre, i børnenes liv - og eksempelvis i skole-hjem-samarbejdet. Fonden for Socialt Ansvar fik derfor i 2014 til opgave at udvikle et koncept, som skulle styrke fædres deltagelse i børns liv. Dette er blevet til initiativet baba, der bringer fædres, især etniske minoritetsfædres, ressourcer i spil, så de kan støtte andre fædre i at involvere sig endnu mere i deres børns liv i samspil med kommunen, børnehaven, skolen m.f. 
Asim Latif vil på dagens møde fortælle om, hvordan baba som frivilligt projekt blandt fædre er lykkedes med at skabe forandringer, når tidligere fædreprojekter ikke har skabt de resultater, der er blevet efterspurgt oppefra og samtidigt i mange tilfælde tværtimod har været medvirkende til øget polarisering mellem fædre og systemet. 

Torsdag 24. september 2019, Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm

 

Heldagsseminar hos Altinget

Tidlig indsats til unge piger med dårlig trivsel

Anna Bjerre, psykolog og stifter af Girl Talk.dk 

Non-profit organisationen Girl Talk har en hjertesag: at minde unge piger om deres værdi. Gennem gratis og anonym chat- og SMS-rådgivning, samtalegrupper samt psykologsamtaler og foredrag arbejder organisationen, med cirka 150 frivillige, for at hjælpe unge piger i alderen 12-24 år. Anna vil på dagens møde fortælle om sine erfaringer med arbejdet med unge pigers trivsel, og de udfordringer piger står overfor i denne alder. 

Udvikling og trivsel i et fremtidsperspektiv 

 

Christian Maar Andersen, indehaver, Maar Consulting 

Når vi arbejder fremadrettet med børns udvikling og trivsel kalder det på en diskussion af dannelse, og dermed  af: "Hvad er et menneske?", og “ Hvad er et godt og meningsfuldt menneskeliv?". Her kan filosofien og den voksende mængde forskning indenfor psykologi, sociologi, neurologi og bevidsthed hjælpe os. Christian inddrager elementer fra tusinder af års refleksioner og studier i perspektiveringen af, hvad vi idag oplever i forhold til den teknologiske udvikling og samfundets transformation.
Fremtiden byder på teknologier, som kan få vores diskussioner idag til at synes ubetydelige, men det behøver ikke at blive et problem. Vi mennesker er ekstremt tilpasningsdygtige, når vi giver os selv lov og når vi forstår hvem vi er - men det kræver en ny form for dannelse.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, 12. november 2019, kl. 9.30-15.30

 

 

Med forbehold for ændringer