DET SKER I DANSK POLITIK

Fødselsdage

Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla
Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla

Bestyrelsesformand, A.P. Møller & Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal 72 år den 3. juli Sig tillykke

Lasse Korsemann Horne
Lasse Korsemann Horne

Forlagsdirektør, Lindhardt og Ringhof, forfatter 40 år den 4. juli Sig tillykke

Se flere »