Analyse: Chefer og konsulenter i styrelse har for gunstige vilkår

Analyse: Chefer og konsulenter i styrelse har for gunstige vilkår

FINANSLOV: Ledere og konsulenter i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ligger over niveau med både varige tillæg, engangsvederlag og samlet løn. Tilpas lønnen og afskaf arbejdsgiverbetalte fridage, lyder et par af forslagene i budgetanalyse som indspark til næste års finanslov.

DET SKER PÅ EMBEDSOMRÅDET