Centrale miljørapporter er igen forsinkede

Centrale miljørapporter er igen forsinkede

NOVANA: Rapporterne, der blandt andet opgør udledningen af kvælstof til vandmiljøet, kommer først til februar, oplyser Miljøstyrelsen. Der har været udfordringer med gødningsdata, lyder forklaringen.