Marianne Bigum
 spørger 
Magnus Heunicke

Vil ministeren fremsende opdatering vedr. udledning af PFAS fra renseanlæg?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Miljø- og Fødevareudvalget, Spørgsmål 852

Ministeren bedes fremsende opdatering vedr. udledning af PFAS fra renseanlæg i forhold til nøgletalsrapporten fra 2021 sammen med en samlet opgørelse over, hvor mange og hvilke anlæg - byspildevand, deponi og industri - der skal have ny tilladelse, og herunder oplyse, hvilke der planlægges udstyret med blandingszoner for PFAS og andre miljøfarlige stoffer.

0:000:00