Satire fra Embedsværftet: DF bliver gjort udansk ved lov