Aki-Matilda Høegh-Dam
 svarer 
Peter Hummelgaard

Hvad er grønlandske kommunefogeders nuværende løn- og arbejdsvilkår i Grønland?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Grønlandsudvalget, Spørgsmål 49

Hvad er ministerens vurdering af de grønlandske kommunefogeders nuværende lønog arbejdsvilkår i Grønland, og hvordan disse forhold kan sammenlignes med lignende stillinger i det danske system? Kan ministeren fremlægge oplysninger om det gennemsnitlige lønniveau og arbejdstid for kommunefogederne i forskellige bygder?

Svar fra mandag den 27. maj 2024

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiets kan oplyse, at arbejdet som kommunefoged er et bierhverv, som kommunefogeden varetager ved siden af sit civile hovederhverv. Der kræves ikke en forudgående, særlig uddannelse for at blive beskikket som kommunefoged, men kommunefogederne modtager to ugers uddannelse i politiet.

Kommunefogeder får et månedligt vederlag på 6.718,69 kr. (aktuelt niveau - april 2019) for at stå til rådighed for de opgaver, der måtte opstå. Dette indebærer en pligt til at træde i tjeneste, når kommunefogeden ikke er forhindret. Rådighedsforpligtelsen forhindrer således ikke kommunefogeden i at tage på ferie, jagtture, fiskeri mv. Vederlaget svarer til vederlaget for en ikke-uddannet kateket (hjælpelærer/-præst) i Grønland.

Derudover honoreres kommunefogeder for deres faktiske arbejdstid med 97,28 kr. pr. time (aktuelt niveau - april 2019), svarende til skalatrin 17 i henhold til aftale om justering af tjenestemandslønninger i Grønland. Dermed aflønnes kommunefogederne med en timeløn svarende til timelønnen for øvrige ufaglærte i staten i Grønland, f.eks. reservepolitibetjente, kontormedhjælpere og ufaglærte ansatte på overenskomsten for faglærte og ufaglærte timelønnede i Grønland.

Det seneste år (1. maj 2023 – 30. april 2024) har hver kommunefoged i Grønland i gennemsnit arbejdet 1,06 time om måneden for politiet. Der har i perioden været ansat i alt 82 kommunefogeder (dette tal dækker over både til- og fratrådte i perioden). Af disse har kun 32 haft arbejdsopgaver for politiet i
perioden. De 32 kommunefogeder har hver især i gennemsnit arbejdet 2,71 timer om måneden for politiet.

Afslutningsvis kan Rigspolitiet oplyse, at det er svært at sammenligne forholdene for kommunefogeder i Grønland med forholdene for f.eks. sognefogeder i Danmark, da arbejdsforholdene er meget forskellige, blandt andet på grund af geografi, demografi, vejrforhold osv. Der er dog også en række ligheder mellem kommunefogedernes og sognefogedernes rolle og ansvar. Sognefogederne er ligesom kommunefogederne ansat til at bistå politiet i en række yderområder (sognefogederne bistår på en række af de små danske øer) og har ligesom kommunefogederne dette arbejde som et bierhverv.

Sognefogederne honoreres med et månedligt vederlag på enten 358,19 kr. eller 951,75 kr. (aktuelt niveau – april 2024) afhængigt af øens størrelse. Sognefogeder aflønnes ikke derudover for faktisk præsterede arbejdstimer.

Rigspolitiet kan endvidere henvise til Justitsministeriets samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 52 (Alm. del) fra Folketingets Grønlandsudvalg.

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024