Forsvars- og sikkerhedspolitisk netværk


Altingets forsvars- og sikkerhedspolitiske netværk sætter fokus på dansk og international forsvars- og sikkerhedspolitik. Vi skal blandt andet diskutere forsvarsforlig og implementeringen af dette, men komme også rundt om både nuværende og fremtidige militære indsatser, cybersikkerhed, Rusland, Arktis og USA. Netværket er en mulighed for at møde nøgleaktører fra feltet og erfaringsudveksle med ligesindede. 

Programmet er fortsat under udarbejdelse, men nedenfor kan du læse mere om det foreløbige program for 2018.

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, der alle holdes i Børsbygningen med tilhørende morgenmad, inviteres der i midten af september måned 2018 til et særligt netværks-topmøde i ekstra behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

Netværkets faste mødeleder er tidligere forsvarsminister for Venstre Gitte Lillelund Bech. Gitte Lillelund Bech forlod Folketinget i 2013 efter 14 år på tinge, heraf 18 måneder som forsvarsminister, og har siden været direktør i brancheorganisationen Danske Havne og i dag Public Affairs Director i Advice, hvor hun blandt andet beskæftiger sig med forsvarspolitik.

 

Dansk cybersikkerhed

Lars Findsen, Chef for Forsvarets Efterretningstjeneste

Hvordan arbejder Forsvarets Efterretningstjeneste med at styrke nationens cybersikkerhed og hvordan ser det overordnede trusselsbillede ud - i dag og i fremtiden? Til dette møde i netværket får vi besøg af Lars Findsen, der vil give os et indblik i cybertruslen, set fra chefstolen i Forsvarets Efterretningstjeneste. 

Børsbygningen, fredag 19. Januar 2018 kl. 9.00-12.00

 

Danmarks rolle i international sikkerhedspolitik

Jonas Bering Liisberg, udenrigspolitisk direktør, Udenrigsministeriet

Hvad betyder Danmarks deltagelse i væbnede konflikter verden over for landets sikkerhedspolitiske status? Hvordan kommer det til at påvirke Danmarks status, at vi står uden for det kommende forsvarspolitiske samarbejde i EU? Og hvilke internationale konflikter udgør egentlig den største trussel om Danmarks sikkerhed i de kommende år? Til det første møde i den nye sæson vil vi stille skarpt på Danmarks rolle i international sikkerhedspolitik. Til dette møde får vi besøg af Jonas Bering Liisberg, udenrigspolitisk direktør i Udenrigsministeriet, der vil fortælle om Danmarks indflydelse, omdømme og anseelse i en international kontekst.

Bredgade 30, onsdag 21. marts 2018 kl. 09.00-12.00

 

Ministerbesøg – Forsvarsforlig 2018

Claus Hjort Frederiksen (V), Forsvarsminister

”Regeringen vil styrke Forsvaret som svar på det alvorlige trusselsbillede, Danmark står overfor. Derfor lægger regeringen op til, at Forsvaret styrkes med 4,8 mia. kroner i 2023 for at forstærke værnet om danskernes sikkerhed, tryghed og frihed”. Sådan præsenteres det kommende forsvarsforlig i regeringens udspil, der er døbt - ”Et stærkt værn om Danmark”. Regeringen har annonceret et ”substantielt løft” af forsvaret forud for de forhandlinger om forsvarsforliget, der blev påbegyndt i efteråret 2017. Men hvor og hvordan kommer dette løft til at udmønte sig i praksis? Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen gæster til dette møde netværket, præsenterer forsvarsforliget og tager diskussionen med netværkets medlemmer.

Børsbygningen, onsdag 30. maj 2018 kl. 09.00-12.00

 

Altingets årlige forsvars- og sikkerhedspolitiske døgn - tirsdag 18. september 2018
Netværkets døgnmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Program:

  • Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
  • Velkomst og indlogering på hotellet
  • Formiddagsmøde og indlæg fra Johannes Riber Nordby, Forsvarsakademiet
  • Fælles frokost
  • Indlæg fra oplægsholder - endnu ikke bekræftet
  • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Vilhelm' og 'Øltinget'
  • Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem

 

Bornholm – Danmarks strategiske forpost i Østersøen

Johannes Riber Nordby, forsker, Forsvarsakademiet

Bornholm er Danmarks østligste punkt og dermed forpost i forhold til den trussel fra Rusland, der for tiden fylder i den politiske og offentlige debat. Men hvor bekymrede bør vi være for truslen fra Rusland? Hvorfor har Forsvarets Efterretningstjeneste valgt at genetablere den strategiske lyttestation ved Dueodde? Og hvordan kan det være, at Rusland opruster deres flåde i Østersøen? Forsker ved Institut for Strategi under Forsvarsakademiet, Johannes Riber Nordby gør os klogere på truslen fra øst og diskuterer emnet med medlemmerne med udsigt over Østersøen.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, tirsdag 18. september 2018 inkl. overnatning

 

USA, Nordkorea, Estland, Afrika og Arktis – International magtbalance 2018

Mikkel Vedby Rasmussen, institutleder, Institut for Samfundsvidenskab

Når man tager et kig ud over medielandskabet, fylder internationale konflikter, oprustning og sabelraslen meget i nyhedsdækningen. Men hvor tæt er NATO egentlig på åben krig med Rusland? Hvordan har Donald Trump's uforudsigelige udmeldinger på Twitter påvirket stabiliteten i Sydøstasien? Og hvilken betydning har Arktis i magtkampen mellem verdens stormagter? Institutleder ved Institut for Statskundskab, Mikkel Vedby Rasmussen gør os klogere på de verserende internationale konflikter og diskuterer Danmarks rolle i de globale magtkampe.

Børsbygningen, fredag 16. november 2018 kl. 09.00-12.00

 

Med forbehold for ændringer 

 

Om Altinget

Altinget er et prisvindende, privatejet, politisk neutralt netmedium grundlagt i januar 2000 med en af de største redaktioner på Christiansborg i ryggen. Vi udgiver 20 fagpolitiske nyhedsportaler og er blandt de mest citerede politiske medier i Danmark. Dertil kommer to gratis netaviser (en med overblik over dansk politik og en om civilsamfundet), to årlige magasinudgivelser samt flere konferencer. Efter stigende efterspørgsel fra vores læsere udvidede vi i 2016 vores online-platform med fysiske netværk, hvor medlemmerne bliver bundet sammen i eksklusive netværksgrupper med fokus på nichepolitiske problemstillinger. Vi kalder det den politiske ARENA, fordi man mødes om aktuelle, centrale politiske emner i et fælles og fortroligt rum.