Forsvars- og sikkerhedspolitisk netværk


Altingets forsvars- og sikkerhedspolitiske netværk sætter fokus på dansk og international forsvars- og sikkerhedspolitik. Vi skal blandt andet diskutere forsvarsforlig og implementeringen af dette, men kommer også rundt om både nuværende og fremtidige militære indsatser, cybersikkerhed, Rusland, Arktis og USA. Netværket er en mulighed for at møde nøgleaktører fra feltet og udveksle erfaringer  med ligesindede. 

 

Netværket faciliteres af Lars Bangert Struwe, generalsekretær, Atlantsammenslutningen. 

 

 

Altinget og Mandag Morgen Summit 2020

Altinget og Mandag Morgen inviterer igen til Summit i 2020 med fokus på den store omstilling. Til Summit samler vi beslutningstagere, ledere og udviklingsansvarlige fra både det offentlige, det private og civilsamfundet, som på tværs af brancher og fagområder tager del i omstillingen og bidrager til udviklingen af fremtidens samfund.  
 
Nutidens problemer og fremtidens udfordringer kan ikke mødes med fortidens løsninger, og der er brug for alle sektorer i den grønne omstilling, når alt fra produktionsmetoder til forbrugsmønstre og forretningsområder skal tilpasses den nye virkelighed. Det er afgørende, hvis den danske regerings ambitioner om 70 procents CO2-reduktion inden 2030 og 100 procents CO2-neutralitet inden 2050 skal indfries.  
 
Den digitale udvikling bevæger sig i stadigt hastigere tempo med højteknologiske tigerspring i horisonten. Morgendagens teknologier og den digitale omstilling kommer til at ændre den private såvel som den offentlige sektor. Håbet er, at teknologiske fremskridt fostrer en succesfuld grøn omstilling.  
  
Et stigende pres på velfærden i Danmark skyldes væsentlige ændringer i befolkningssammensætningen. Frem mod 2030 bliver der flere ældre, og arbejdsstyrken skrumper, mens antallet af nyfødte nu er højere end de seneste årtier. For at matche befolkningsudviklingen er vi nødt til at gentænke velfærden og omstille den til et nyt og grønnere digitalt samfund.  
  
På Summit mødes vi for både at hæve blikket og se de tre store udfordringer i øjnene, når vi fordeler os og dykker ned i:  Digital omstilling | Grøn omstilling | Velfærdsomstilling 

Øksnehallen, Halmtorvet 11, 1700 København, 26. marts 2020 kl. 9.30 - 16.30.

Læs mere om Summit 2020 og tilmeld dig her.

 

Det danske bidrag i Sahel-regionen

Michael Lollesgaard, chef, Hærkommandoen, Forsvaret

Michael Lollesgaard tiltrådte som ny chef for Hærkommandoen 1. september 2019. Til dagens møde vil han fortælle om sine visioner for Hæren og det igangværende arbejde både hjemme og ude i verden. Regeringen har besluttet at udsende yderligere 500 danske soldater, hvoraf en del skal sendes til Sahel-regionen. Foruden 70 soldater sendes danske fly, helikoptere og en dansk fregat med 175 mand afsted til Afrika. Lollesgaard fortæller om indsatsen og den seneste udvikling i området.

Altinget, Ny Kongensgade 10, København, 4. maj 2020 kl. 09.30-12.30

 

Det årlige forsvarspolitiske døgnmøde

Grønbechs Hotel, Bornholm, 9. september 2020

Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omgivet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere og supplere det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue, restaurant Vilhelm, og et besøg i hotelbaren Øltinget.

Program:

Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
Velkomst og indlogering på hotellet
Oplæg: Oplæg v. Peter Alexa
Fælles frokost
Oplæg: Oplæg v. Martin Marcussen
Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen restaurant Vilhelm og Øltinget
Overnatning med efterfølgende frisk og veltilberedt morgenmad og transport hjem

 

Forsvarets indkøb bliver mere risikable

Peter Alexa, brigadegeneral, chef, Planlægnings- og Koordinationsdivision, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvaret skal i løbet af de kommende år købe en stor mængde nyt materiel til de tre værn samt specialstyrkerne, hjemmeværket og beredskabet. Samtidig gør en ny indkøbspolitik det lettere for små danske virksomheder at blive leverandører til Forsvaret. Men det øger også risikoen for Forsvaret, erkender Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Til dagens møde vil Peter Alexa fortælle om fremtidige investeringer i forsvarsmateriel set i lyset af både den nye indkøbspolitik og den nuværende forsvars- og udenrigspolitiske situation. 

Grønbechs Hotel, Allinge, 9. september 2020

 

Den danske diplomatiske tjeneste skal styrkes

Martin Marcussen, professor, Institut for Statskundskab, KU

Små lande har behov for al den hjælp, de kan få på den internationale scene. De knytter sig typisk til en stor stat, der til gengæld tilbyder dem beskyttelse. De slutter sig også ofte til en række mellemstatslige organisationer, hvor de sammen med andre små stater kan lave alliancer. For en lille stat er dens diplomatiske tjeneste derfor helt afgørende, og ifølge Martin Marcussen er den danske diplomatiske tjeneste alt for lille og mangler akut driftsmidler, som kan anvendes til dagsordensættende diplomatisk aktivitet. Hvordan vender vi skuden og styrker den diplomatiske tjenestes evne til at gøre udenlandske diplomater til en ressource af viden og kontakter, der kan bruges til at opnå indflydelse ude i verden? 

Grønbechs Hotel, Allinge, 9. september 2020

 

En status på Danmarks forsvarspolitik

Trine Bramsen, forsvarsminister

Til dagens møde har vi inviteret forsvarsminister Trine Bramsen forbi til en debat om regeringens strategi for det danske forsvar og Danmarks forsvarspolitik. Hvad kan vi forvente os af de kommende år? Hvordan prioriterer regeringen?

Altinget, Ny Kongensgade 10, København, 17. november 2020 kl. 09.30-12.30.

 

 

Hvordan manøvrerer vi, når stormagterne spiller med musklerne i Arktis?

Thomas Winkler, arktisk ambassadør

Thomas Winkler er trådt ind i et eskalerende stormagtsspil mellem USA, Rusland og Kina med sin nye rolle som arktisk ambassadør. Ambassadøren vil på dagens møde tegne et øjebliksbillede af situationen i Arktis og svarene på de strategiske udfordringer, som Rigsfællesskabet står med.

Altinget, Ny Kongensgade 10, København, 12. januar 2021 kl. 09.30-12.30

 

 

Altinget & Mandag Morgen SUMMIT 2021
 
Altinget og Mandag Morgen inviterer alle netværksdeltagere til en dag, hvor videndeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder.
Programmet for dagen opdateres løbende, men I kan se frem til en inspirerende dag med plads til både store tanker og små pauser, hvor der er tid til refleksion, netværksdannelse og diskussioner på tværs af sektorer. Sæt allerede kryds i kalenderen nu.

København, 24. marts 2021

 

Programmet opdateres løbende.

 

Med forbehold for ændringer.

 

Om Altinget

Altinget er et prisvindende, privatejet, politisk neutralt netmedium grundlagt i januar 2000 med en af de største redaktioner på Christiansborg i ryggen. Vi udgiver 20 fagpolitiske nyhedsportaler og er blandt de mest citerede politiske medier i Danmark. Dertil kommer to gratis netaviser (en med overblik over dansk politik og en om civilsamfundet), to årlige magasinudgivelser samt flere konferencer. Efter stigende efterspørgsel fra vores læsere udvidede vi i 2016 vores onlineplatform med fysiske netværk, hvor medlemmerne bliver bundet sammen i eksklusive netværksgrupper med fokus på nichepolitiske problemstillinger. Vi kalder det den politiske ARENA, fordi man mødes om aktuelle, centrale politiske emner i et fælles og fortroligt rum.