Bliv
kontaktet

Forsvar og sikkerhed

Altingets forsvars- og sikkerhedspolitiske netværk sætter fokus på dansk og international forsvars- og sikkerhedspolitik. I netværket mødes nøgleaktører fra Forsvaret samt andre offentlige instanser med private aktører for at drøfte løsninger på aktuelle problemstillinger. 

 

Mødeleder

Netværket faciliteres af Hans Engell, som med sine mange års erfaring inden for forsvars- og sikkerhedspolitik - heriblandt sin tid som forsvarsminister fra 1982 til 1987 - vil diskutere og reflektere med gruppen. Hans Engell er i dag fast politisk kommentator på TV 2 News og TV 2. 

Program

Tidligere begivenheder

Vis

2/2-2023

Politisk status anno 2023: forsvarsforlig i horisonten og oprustning i Europa

I kølvandet på et 2022, der bød på krig i Europa, afstemning om forsvarsforbeholdet, oprustning i Danmark og ændrede dynamikker i den internationale sikkerhedspolitik, så bliver 2023 endnu et år, hvor de danske politikere vil have fokus på Danmarks forsvar og sikkerhed. Til dagens netværksmøde inviterer flere forsvars- og sikkerhedsordførere ind til en debat og dialog om, hvordan det står til i Danmark efter et turbulent år, men også hvor vi skal hen med et forsvarsforlig, der ventes at komme mod slutningen af året.

De konkrete ordførere oplyses snarest.

BLOX, Bryghusgade, 1473 København, kl. 9:30

26/4-2023

Hans Peter Michaelsen, militæranalytiker, Center for Militære Studier, Københavns Universitet

Tomas Ries, Docent og universitetslektor, Försvarshögskolan

Jens Monrad, Director, Head of Mandiant Threat Intelligence, EMEA

Døgnmøde: Danmark og Norden i NATO - nu og i fremtiden

Spændingerne mellem verdens stormagter vokser. Det har fået den danske regering til at lancere flere nye udenrigspolitiske strategier og internationale aftaler. En af de fremtrædende strategier er at bevæge Danmark ind i kernen af NATO og vise sig som en aktiv og engageret allieret. Ligeså har krigen i Ukraine medført, at Sverige og Finland nu er på vej ind i forsvarsalliancen. Den nye retning for Danmark og Nordens engagement i NATO sætter spørgsmålstegn ved, hvordan alliancens fremtid ser ud? Hvordan udvikler sikkerhedspolitikken sig i Norden? Hvilke konsekvenser har (og får) den fortsatte krig i Ukraine? Vil vi se et voksende antal cyberangreb eller andre trusler mod de nordiske lande? Og hvor stærkt står NATO over for stormagter som Kina, Rusland og resten af verden? 

Det er med udgangspunkt i disse og mange flere spørgsmål, at netværkets årlige døgnmøde vil beskæftige sig med Danmark, Norden og NATO. Det sker den 26-27. april 2023.

På programmet skal vi høre oplæg fra:

  • Hans Peter Michaelsen, der er militæranalytiker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Har over 40 års erfaring inden for forsvarsanalyse, heriblandt forsvarspolitikken i Danmark og de nordiske lande. Dertil vil han tappe ind i aktuelle konflikter - særligt krigen i Ukraine - og hvilken betydning den har på udviklingen af netop NATO.
  • Dr. Tomas Ries, Docent og universitetslektor på den svenske Försvarshögskolan. Som svensk/finsk forsvarsakademiker har han stor viden og indsigt i svensk og finsk sikkerhedspolitik og forsvarsudvikling. Vi skal også omkring Sverige/Finlands NATO-medlemsskab som følge heraf af krigen i Ukraine, og hvilken påvirkning det har på Nordens sikkerhedspolitiske udvikling. 
  • Jens Monrad, Director, Head of Mandiant Threat Intelligence, EMEA, som vil sætte fokus på de cybersikkerhedsmæssige udfordringer og udvikling, som finder sted i det forsvars- og sikkerhedspolitiske aspekt ifm. de internationale spændinger

Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby, kl. 8:00

20/6-2023

Oplægsholder oplyses snarest

Muligheder (og udfordringer) i kunstig intelligens og militærteknologisk acceleration

Den hastige udvikling af nye teknologier og domæner ændrer trusselsbilledet. For at optimere landets sikkerhed skal Forsvaret tilpasse sig, så det kan handle i et informationsintensivt og accelereret operationsmiljø med stigende kompleksitet i mødet mellem mennesker og teknologi. Den stigende anvendelse af kunstig intelligens, robotter og cyberspace udfordrer traditionelle forsvarspolitiske, retlige og militære kategorier. Hvordan griber Forsvaret disse udfordringer an, og hvorledes kan man gøre det teknologiske fremryk til en gevinst for Forsvarets nu og særligt fremadrettet?

Det er spørgsmål som disse, at dagens møde vil tage op til besvarelse, når repræsentanter fra Forsvarets Institut for Militær Teknologi gæster netværket. 

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30

4/10-2023

Oplægsholder oplyses snarest

Døgnmøde 2023: Alle øjne på Taiwan – epicenter for en storpolitisk konflikt?

Program og oplægsholder oplyses snarest.

Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby, kl. 8:00

7/12-2023

Netværksmøde

Mere info følger

Mødested tilgår, kl. 13:30-16:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets forsvars- og sikkerhedspolitiske netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af feltet.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 19.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning.


Accepter betingelser