Forsvars- og sikkerhedspolitisk netværk


Altingets forsvars- og sikkerhedspolitiske netværk sætter fokus på dansk og international forsvars- og sikkerhedspolitik. Vi skal blandt andet diskutere forsvarsforlig og implementeringen af dette, men kommer også rundt om både nuværende og fremtidige militære indsatser, cybersikkerhed, Rusland, Arktis og USA. Netværket er en mulighed for at møde nøgleaktører fra feltet og udveksle erfaringer  med ligesindede. 

 

Netværket faciliteres af Lars Bangert Struwe, generalsekretær, Atlantsammenslutningen. 

 

 

Hvad vil den nye regering forsvarspolitisk?

 

Trine Bramsen, forsvarsminister

Til dagens møde har vi inviteret den nye forsvarsminister Trine Bramsen forbi til en debat om den nye regerings strategi for det danske forsvar og Danmarks forsvarspolitik. Hvad kan vi forvente os af de kommende år? Hvordan prioriterer regeringen?

Altinget, Ny Kongensgade 10, København, 4. december 2019 kl. 13.30-16.30.

 

Hybride trusler og krigsførelse

Når man skal forstå og forholde sig til trusselsbilledet i dag, er det langtfra nok at se på militære kapabiliteter. Ikkemilitære midler såsom informations- og cyberteknologi udnyttes i stigende grad i staters militærstrategier. Det betyder, at fjenden ikke længere kun kan angribe med konventionelle våben, men også med cyberangreb på eksempelvis kritisk infrastruktur samt spredning af misinformation i befolkninger. Eksempelvis undergår russisk militærstrategi en forvandling, der gradvist inkorporerer brugen af sådanne ikkemilitære midler til at forfølge udenrigspolitiske interesser. Hvordan skal vi forholde os til, at ny informationsteknologi udnyttes i staters militærstrategier som led i at destabilisere vestlige stater? Til dagens møde vil Dorthe Bach Nyemann, forsker i hybride trusler ved Forsvarsakademiet, og Peter Boysen, chef for Specialoperationskommandoen, sætte fokus på hybride trusler og hybrid krigsførelse.

 


Dorthe Bach Nyemann, lektor ved Forsvarsakademiet, Institut for Strategi


Ruslands fremfærd på Krim og i det østlige Ukraine fra 2014 har skabt en helt ny dagsorden for Nato såvel som for EU – sådan oplever staterne i Østersøregionen det i hvert fald. Hvordan kan vi undgå et pludseligt sammenbrud i for eksempel de baltiske lande, og kan det i sidste ende få hele den vestlige sikkerhedsarkitektur til at vakle? Man kalder det hybride trusler og hybrid krigsførelse – men hvad taler vi egentlig om, og hvor langt er vi med at udvikle relevante modforanstaltninger?
 
 
Peter Boysen, chef for Specialoperationskommandoen, Forsvaret

Generalmajor Peter Boysen, chef for Specialoperationskommandoen, stod i 2018 i spidsen for Nato-øvelsen Night Hawk, der koncentrerede sig om hybrid krigsførelse. Øvelsen fandt sted i Nordjylland og samlede enheder fra ti Nato-lande og havde til hensigt at understøtte udviklingen af kompetencer inden for specialoperationer og samarbejde landene imellem. Generalmajoren vil til dagens møde fortælle om øvelsen og Forsvarets indsats mod hybride trusler mere generelt.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, mandag 3. februar kl. 9.30-12.30 

 

Arena Summit 2020

Altinget og Mandag Morgen inviterer alle netværksdeltagere til en dag, hvor vidensdeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder. I 2019 samlede Altinget og Mandag Morgen mere end 600 beslutningstagere fra både offentlige organisationer og private virksomheder til den første Arena Summit, hvor der særligt var fokus på udfordringerne for fremtidens velfærds- og sundhedsteknologi, demokrati og bæredygtig vækst. 

I marts 2020 sætter vi igen fokus på nogle af de største samfundsudfordringer og inviterer danske og internationale hovedtalere til at gøre os klogere på, hvordan vi ved hjælp af nye teknologier, alternative samarbejdsformer og innovative løsninger kan imødekomme fremtidens udfordringer.

Programmet for dagen præsenteres i efteråret 2019, men I kan se frem til en inspirerende dag med plads til både store tanker og små pauser, hvor der er tid til refleksion, netværksdannelse og diskussioner på tværs af sektorer. 

Øksnehallen, Halmtorvet 11, 1700 København, 26. marts 2020 kl. 9.30-16.30.

 

Det danske bidrag i Sahel-regionen

Michael Lollesgaard, chef, Hærkommandoen, Forsvaret

Michael Lollesgaard tiltrådte som ny chef for Hærkommandoen 1. september 2019. Til dagens møde vil han fortælle om sine visioner for Hæren og det igangværende arbejde både hjemme og ude i verden. Regeringen har besluttet at udsende yderligere 500 danske soldater, hvoraf en del skal sendes til Sahel-regionen. Foruden 70 soldater sendes danske fly, helikoptere og en dansk fregat med 175 mand afsted til Afrika. Lollesgaard fortæller om indsatsen og den seneste udvikling i området.

Altinget, Ny Kongensgade 10, København, 4. maj 2020 kl. 09.30-12.30

 

Det årlige forsvarspolitiske døgnmøde

Grønbechs Hotel, Bornholm, 9. september 2020

Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omgivet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere og supplere det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue, restaurant Vilhelm, og et besøg i hotelbaren Øltinget.

Program:

Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
Velkomst og indlogering på hotellet
Oplæg: Oplæg v. Peter Alexa
Fælles frokost
Oplæg: Oplæg v. Martin Marcussen
Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen restaurant Vilhelm og Øltinget
Overnatning med efterfølgende frisk og veltilberedt morgenmad og transport hjem

 

Forsvarets indkøb bliver mere risikable

Peter Alexa, brigadegeneral, chef, Planlægnings- og Koordinationsdivision, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvaret skal i løbet af de kommende år købe en stor mængde nyt materiel til de tre værn samt specialstyrkerne, hjemmeværket og beredskabet. Samtidig gør en ny indkøbspolitik det lettere for små danske virksomheder at blive leverandører til Forsvaret. Men det øger også risikoen for Forsvaret, erkender Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Til dagens møde vil Peter Alexa fortælle om fremtidige investeringer i forsvarsmateriel set i lyset af både den nye indkøbspolitik og den nuværende forsvars- og udenrigspolitiske situation. 

Grønbechs Hotel, Allinge, 9. september 2020

 

Den danske diplomatiske tjeneste skal styrkes

Martin Marcussen, professor, Institut for Statskundskab, KU

Små lande har behov for al den hjælp, de kan få på den internationale scene. De knytter sig typisk til en stor stat, der til gengæld tilbyder dem beskyttelse. De slutter sig også ofte til en række mellemstatslige organisationer, hvor de sammen med andre små stater kan lave alliancer. For en lille stat er dens diplomatiske tjeneste derfor helt afgørende, og ifølge Martin Marcussen er den danske diplomatiske tjeneste alt for lille og mangler akut driftsmidler, som kan anvendes til dagsordensættende diplomatisk aktivitet. Hvordan vender vi skuden og styrker den diplomatiske tjenestes evne til at gøre udenlandske diplomater til en ressource af viden og kontakter, der kan bruges til at opnå indflydelse ude i verden? 

Grønbechs Hotel, Allinge, 9. september 2020

 

Programmet opdateres løbende.

 

Med forbehold for ændringer.

 

Om Altinget

Altinget er et prisvindende, privatejet, politisk neutralt netmedium grundlagt i januar 2000 med en af de største redaktioner på Christiansborg i ryggen. Vi udgiver 20 fagpolitiske nyhedsportaler og er blandt de mest citerede politiske medier i Danmark. Dertil kommer to gratis netaviser (en med overblik over dansk politik og en om civilsamfundet), to årlige magasinudgivelser samt flere konferencer. Efter stigende efterspørgsel fra vores læsere udvidede vi i 2016 vores onlineplatform med fysiske netværk, hvor medlemmerne bliver bundet sammen i eksklusive netværksgrupper med fokus på nichepolitiske problemstillinger. Vi kalder det den politiske ARENA, fordi man mødes om aktuelle, centrale politiske emner i et fælles og fortroligt rum.