Forsvars- og sikkerhedspolitisk netværk


Altingets forsvars- og sikkerhedspolitiske netværk sætter fokus på dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Både nuværende og fremtidige militære indsatser, indkøb af materiel såvel som udfordringer, muligheder og udviklinger i logistik. Netværket er en mulighed for at møde nøgleaktører fra feltet og erfaringsudveksle med ligesindede. 

Programmet er fortsat under udarbejdelse, men nedenfor kan du læse mere om det foreløbige program for 2017.

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, der alle holdes i Børsbygningen med tilhørende morgenmad, inviteres der i begyndelsen af september måned 2017 til et særligt netværks-topmøde i ekstra behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

Netværkets faste mødeleder er tidligere forsvarsminister for Venstre Gitte Lillelund Bech. Gitte Lillelund Bech forlod Folketinget i 2013 efter 14 år på tinge, heraf 18 måneder som forsvarsminister, og har siden været direktør i brancheorganisationen Danske Havne og i dag Public Affairs Director i Advice, hvor hun blandt andet beskæftiger sig med forsvarspolitik.

 

Cyber defence: Samhandel og vidensdeling i NATO

Lone Kjelgaard, juridisk rådgiver i NATO

Luftrummet, landjorden, havet såvel som internettet er sidestillede rum, der skal beskyttes med samme effektivitet, besluttede NATO’s allierede i juli 2016, og intensiverede i den forbindelse samarbejdet med industrien gennem NATO Industry Cyber Partnership. Juridisk rådgiver i NATO Lone Kjelgaard fortæller om indsatsen og industriens mulighed for samhandel og vidensudveksling i NATO-regi set gennem linsen af operativ planlægning for nuværende og fremtidige NATO-operationer.

Børsbygningen, mandag 20. februar 2017 kl. 09.00-12.00

 

Indspark fra ministeriet

Thomas Ahrenkiel, departementschef, Forsvarsministeriet

Børsbygningen, torsdag 11. maj 2017 kl. 09.00-12.00

 

Altingets årlige forsvars- og sikkerhedspolitiske døgn - onsdag 6. september 2017
Netværkets døgnmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Program:

  • Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
  • Velkomst og indlogering på hotellet
  • Formiddagsmøde og indlæg Jonas Christoffersen, direktør, Institut for Menneskerettigheder
  • Fælles frokost
  • Indlæg ved lektor Peter Viggo Jakobsen, Forsvarsministeriet
  • Indlæg ved Ole Knudsen, adm. direktør G4S
  • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Spisestuen' og 'Øltinget'
  • Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem

 

Internationale forpligtelser

Jonas Christoffersen, direktør, Institut for Menneskerettigheder

Hvad betyder det for forsvars- og sikkerhedspolitikken – for beslutningen om at gå i krig såvel som handlinger i og uden for krig -, at Danmark er bundet af internationale forpligtelser? Direktør for Institut for Menneskerettigheder Jonas Christoffersen kaster lys over det dilemma, politikkerne bringes i, når de står med juridiske beslutninger i en politisk sammenhæng.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, onsdag 6. september 2017 inkl. overnatning

 

Udlicitering af sikkerhedsopgaver?

Steen Brahe Bonke, Strategic Director, G4S

De politiske ambitioner står ikke mål med de afsatte midler og derfor bør det overvejes, om nogle af Forsvarets opgaver skal udliciteres til andre, private aktører. Sådan har det lydt i snart 10 år. Hæren og Forsvaret har forholdt sig skeptisk til forslaget og har bl.a. henvist til legitimitets- og etiske udfordringer. Strategic Director i G4S Steen Brahe Bonke giver sit bud på mulighederne og grænserne for privatisering af militære opgaver.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, onsdag 6. september 2017 inkl. overnatning

 

Efter Taksøe-rapporten

Peter Viggo Jakobsen, lektor, Forsvarsakademiet

Ambassadør Peter Taksøe-Jensen præsenterede sidste år sin granskning af den danske udenrigs- og sikkerhedspolitik, og kom med anbefalinger til den fremtidige politik på området. Hvilken betydning har rapporten fået for den danske forsvars- og sikkerhedspolitik? Lektor på Forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen giver sit bud.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, onsdag 6. september 2017 inkl. overnatning

 

Møde med MF'erne

    

Flere soldater, nye kapaciteter og nyt materiel til Forsvaret? Det er nogle af de uafklarede spørgsmål forsvarsordførerne Peter Juel Jensen (V), Marie Krarup (DF) og Henrik Dam Kristensen (S) besvarer, når de gæster netværket og giver deres bud på de kommende års forsvars- og sikkerhedspolitik.

Børsbygningen, fredag 24. november 2017 kl. 09.00-12.00

 

Dansk cybersikkerhed

Oplægsholder ikke bekræftet 

Januar 2018 kl. 9.00-12.00 - endelig dato følger  

 

Med forbehold for ændringer 

 

Om Altinget

Altinget er et prisvindende, privatejet, politisk neutralt netmedium grundlagt i januar 2000 med en af de største redaktioner på Christiansborg i ryggen. Vi udgiver 20 fagpolitiske nyhedsportaler og er blandt de mest citerede politiske medier i Danmark. Dertil kommer to gratis netaviser (en med overblik over dansk politik og en om civilsamfundet), to årlige magasinudgivelser samt flere konferencer. Efter stigende efterspørgsel fra vores læsere udvidede vi i 2016 vores online-platform med fysiske netværk, hvor medlemmerne bliver bundet sammen i eksklusive netværksgrupper med fokus på nichepolitiske problemstillinger. Vi kalder det den politiske ARENA, fordi man mødes om aktuelle, centrale politiske emner i et fælles og fortroligt rum.