Bliv
kontaktet

Forsvar og sikkerhed

Altingets forsvars- og sikkerhedspolitiske netværk sætter fokus på dansk og international forsvars- og sikkerhedspolitik. I netværket mødes nøgleaktører fra Forsvaret samt andre offentlige instanser med private aktører for at drøfte løsninger på aktuelle problemstillinger. 

 

Mødeleder

Netværket faciliteres af Lars Bangert Struwe, generalsekretær i Atlantsammenslutningen, som med sine mange års erfaring inden for forsvars- og sikkerhedspolitik vil diskutere og reflektere med gruppen. 

Program

Tidligere begivenheder

Vis

20/8-2021

Thomas Lund-Sørensen, chef, Center for Cybersikkerhed

Cybertruslen mod Danmark anno 2021

Center for Cybersikkerhed under Forsvarsministeriet arbejder for et sikkert digitalt Danmark. Med den øget digitalisering af danskernes offentlige, professionelle og private liv, så er data- og itsikkerhed blevet en topprioritet for det danske forsvar og sikkerhedsbevarelse. Cybertrusler vokser i stigende og varierende grad, hvorfor arbejdet i Center for Cybersikkerhed er i kontant bevægelse og forandring. Til dagens fælles netværksmøde med Altingets netværk inden for cybersikkerhed og forsvar & sikkerhed, får vi derfor besøg af Thomas Lund-Sørensen, chef for Center for Cybersikkerhed, som vil give en status på de aktuelle cybertrusler anno 2021. Der vil også blive drøftet strategi, prioriteringer og udvikling på området - heriblandt forskningsprojekterne Center for Cybersikkerhed samarbejde med ITU omkring med henblik på optimering af cybersikkerheden for danske virksomheder. 

Altingets Gård, Ny Kongensgade 10, København K, kl. 13:30

Carsten Schürmann, professor og leder, Center for Information Security and Trust, ITU

Forsvarsministeriet og ITU går sammen om at øge cybersikkerheden

Center for Cybersikkerhed har finansieret to nye projekter på ITU's Center for Information Security and Trust (CISAT). Begge projekter understøtter den nationale ambition om at hæve it-sikkerhedsniveauet i private og offentlige virksomheder. Til dagens møde får vi i forlængelse af chefen for Center for Cybersikkerhed, Thomas Lund-Sørensen, også besøg af Carsten Schürmann, lederen af CISAT og professor på ITU. Han vil komme nærmere ind på, hvad de tekniske og faglige omstændigheder er for samarbejdet omkring de to forskningsprojekter, samt vigtigheden i et større politiske engagement i udvinding af viden på cyberfronten, så Danmark er bedst muligt rustet mod nuværende og fremtidige trusler. 

Altingets Gård, Ny Kongensgade 10, København K, kl. 13:30

7/10-2021

Døgnmøde: Rummet - den nye kampplads

Oprustning i rumsikkerhed og rumdeltagelse er i fuld gang over hele verden. Senest har Indien, Saudi Arabien og Tyrkiet meldt sig på banen. Men hvor står Danmark i det store rumspil? Til årets døgnmøde i netværket skal vi høre fra en række fagpersoner fra bl.a. DTU Space, UFMs space afdeling og repræsentanter fra danske industrier, der beskæftiger sig med satellitter, og teknologiudvikling til rumfart, -overvågning og -sikkerhed. De skal navigere os gennem de danske ambitioner inden for den voksende ruminteresse og -deltagelse, samt belyse de politiske og virksomhedsmæssige muligheder og udfordringer et dansk rumeventyr medfører. 

Yderligere program og oplægsholdere følger snarest.

Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby, kl. 8:00

14/12-2021

Fremtidens Forsvar: udfordringer i rekruttering, vedligeholdelse og specialisering

Fremtiden banker på Forsvarets dør, og nye krav og behov inden for rekrutteringsprocessor, vedligeholdelsestjenesten, efteruddannelse og samarbejde mellem offentlige og private aktører er støt voksende. Hvordan skal Forsvaret udvikle sig, så den ikke blot værner om den danske sikkerhed, men også medvirker til at optimere andre aspekter af det danske samfund? Til dagens møde vil vi komme nærmere ind på, hvilke udfordringer Forsvaret står overfor, og hvordan de kan gribes an.

Yderligere program og oplægsholdere følger snarest.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 13:30

22/2-2022

Bliver en dansk (og grøn) forsvarsindustri snart en realitet?

Spørgsmålet om en danske forsvarsindustri er atter blevet aktuelt, og til dagens møde vil vi se nærmere på, hvordan det står til med at få den aktualiseret. Med en voksende politisk interesse i at gøre Forsvaret og andre militære anlæggendes materialer mere grønt og bæredygtigt, så synes et mulighedsrum at åbne sig. Men hvad siger leverandører, Forsvaret og markedet generelt til det? Og er Danmark overhovedet klar på en forsvarsindustri - på både et statsligt og industrielt niveau?

Yderligere program og oplægsholdere oplyses snarest.  

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30

19/4-2022

Netværksmøde

Program følger

Mødested tilgår, kl. 9:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets forsvars- og sikkerhedspolitiske netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af feltet.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 19.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning.


Accepter betingelser