Bliv
kontaktet

Forsvar og sikkerhed

Altingets forsvars- og sikkerhedspolitiske netværk sætter fokus på dansk og international forsvars- og sikkerhedspolitik. I netværket mødes nøgleaktører fra Forsvaret samt andre offentlige instanser med private aktører for at drøfte løsninger på aktuelle problemstillinger. 

 

Mødeleder

Netværket faciliteres af Lars Bangert Struwe, generalsekretær i Atlantsammenslutningen, som med sine mange års erfaring inden for forsvars- og sikkerhedspolitik vil diskutere og reflektere med gruppen. 

Program

Tidligere begivenheder

Vis

8/6-2022

Joachim Finkielman, direktør, DI Forsvar og sikkerhed

Forsvarsindustriens betydning for den sikkerhedspolitiske interesse

Den danske forsvarsindustri er i hastig fremgang. Det skyldes særligt den teknologiske udvikling, som medfører nye muligheder i produktudvikling, eksport og flere arbejdspladser. Men i hvilken - og hvor stor en grad - har den voksende industri en rolle at spille i Danmark og Rigsfællesskabets sikkerhedspolitiske interesse? Ruster det Rigsfællesskabet bedre mod fremtidens trusler, og hvordan påtænkes et fremtidigt samarbejde mellem industrien og Forsvaret? Til at hjælpe med at svare på disse og flere andre spørgsmål, så vil dagens møde blive besøgt af Joachim Finkielman, der er direktør for Forsvars- og Aerospaceindustrien hos Dansk Industri. Med en fortid som vicedirektør hos Beredskabsstyrelsen samt kontorchef og rådgiver i Forsvarsministeriet har Joachim stort indblik i forsvarspolitik og -industrien og glæder sig til at gå i dialog med netværket om dagens emne.

BLOX, Bryghusgade, 1473 København, kl. 9:30

5/10-2022

Døgnmøde 2022: Danmarks fremtid i NATO

Spændingerne mellem verdens stormagter er større end længe. Det har fået den danske regering til at lancere flere ny udenrigspolitisk strategier og internationale aftaler. En af de fremtrædende strategier er at bevæge Danmark ind i kernen af NATO og vise sig som en aktiv og engageret allieret, ligesom der er fokus på, at USA - sammen med NATO - er garanten for Danmarks sikkerhed. Den nye retning for Danmarks engagement og medlemskab i Vestens alliancepagt sætter spørgsmålstegn ved, hvordan Danmarks fremtid i NATO ser ud? Hvad vil ønsket om at blive en del af kernen i Nato konkret føre til - og hvordan vil man gøre det? Og hvor stærkt står NATO ift. de igangværende spændinger, som dirrer fra både Kina, Rusland og resten af verden? 

Det er med udgangspunkt i disse og mange flere spørgsmål, at netværkets årlige døgnmøde vil beskæftige sig med Danmark og NATO. Sæt derfor allerede X i kalenderen til nu fra den 5.-6. oktober 2022, hvor døgnmødet finder sted på Alsik Hotel & Spa i Sønderborg.

De konkrete oplægsholdere oplyses snarest.

Alsik Hotel & Spa, Nørre Havnegade 21-25, 6400 Sønderborg, kl. 8:00

2/12-2022

Et grønnere Forsvar: hvad er politikkernes plan?

Nærmere program og oplægsholdere oplyses snarest.

Ubbes Vinhandel, Ny Vestergade 1, 1471 København, kl. 9:30

2/2-2023

Politisk status anno 2023: hvor sikkert er Danmark?

I kølvandet på et 2022, der bød på krig i Europa, afstemning om forsvarsforbeholdet, oprustning i Danmark og ændrede dynamikker i den internationale sikkerhedspolitik, så bliver 2023 endnu et år, hvor de danske politikere vil have fokus på Danmarks forsvar og sikkerhed. Til dagens netværksmøde inviterer flere forsvars- og sikkerhedsordførere ind til en debat og dialog om, hvordan det står til i Danmark efter et turbulent år, men også hvor vi skal hen.

De konkrete ordførere oplyses snarest.

BLOX, Bryghusgade, 1473 København, kl. 9:30

26/4-2023

Udlandstur til Rigsfællesskabet

Der udvikles pt. på en flerdags netværkstur til et sted i det danske rigsfællesskab med oplæg og virksomhedsbesøg. Fokus vil være på det internationale samarbejde omkring Rigsfællesskabets sikkerhed og forsvar nu og i fremtiden. Nærmer information og afklaring følger snarest. 

Mødested tilgår, kl. 8:00

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets forsvars- og sikkerhedspolitiske netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af feltet.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 19.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning.


Accepter betingelser