Kulturpolitisk netværk


VENTELISTE

Altingets kulturpolitiske netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører fra den danske kulturpolitiske arena og erfaringsudveksle med ligesindede. Altingets netværksmodel inkluderer fem møder om året, heraf af ét på Grønbechs Hotel på Bornholm samt et årligt topmøde i Tivoli.

Til hvert møde inviteres en interessant nøgleaktør på området, embedsmand, politiker, ekspert, lobbyist eller andet, til at komme med sit syn på en relevant problemstilling eller egne erfaringer, og på denne måde lægge op til refleksion og personlig erfaringsudveksling.

Altingets kulturredaktør Peter Pagh-Schlegel vil også gæste netværket ved flere forsamlinger, og invitere til dialog med netværkets medlemmer samt give en status på den aktuelle journalistiske dækning af kulturpolitikken.

Netværkets møder styres af Lasse Marker, der er medstifter af rådgivningsbureauet Rasmussen & Marker og blandt andet har en fortid i Danmarks Radio. Lasse Marker rådgiver blandt andet kulturaktører i kommunikation, politisk interessevaretagelse og strategisk brug af sociale medier. Lasse er stor fortaler for at ruske op i kulturlivet og udfordre de gængse tanker i det danske kulturliv.

Programmet opdateres løbende, og du kan se det foreløbige program nedenfor. 

 

Fonden som samfundsaktør

Henrik Tvarnø, direktør A.P. Møller Fonden

Hvilken samfundsrolle har fondene i nutidens Danmark? De danske fonde har i de seneste år udviklet sig til at være stærke samfundsaktører, og set i lyset af, at vi lever i en tid med faldende statslige bevillinger, er kulturinstitutionerne i stigende grad afhængige af fondene for at bevare deres eksistensgrundlag. Sammen med direktøren for A.P. Møller Fonden, Henrik Tvarnø, vil vi tage temperaturen på fondenes samfundsrolle, og hvilke fordele og udfordringer, som følger med, at fondene bevæger sig fra at være stilletiende bidragsydere til aktive samfundsaktører.

Børsbygningen, onsdag 16. januar 2019, kl. 9.30 - 12.30

 

Arena Summit 2019

Altinget og Mandag Morgen inviterer 28. marts 2019 alle netværksdeltagere til en dag, hvor videndeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder.

På dagen sætter vi fokus på nogle af tidens vigtigste tendenser i den fremtid, vi bevæger os hastigt imod. Centrale temaer bliver således blandt andet digitaliseringens og teknologiens betydning for alle aspekter af samfundet, fremtidens arbejdsmarked og deraf følgende kompetencebehov, behovet for at tænke i bæredygtige løsninger, indretningen af fremtidens velfærdssamfund og udviklingstendensernes betydning for demokratiet.

Dagen bliver fyldt med inspiration fra en lang række af de vigtigste samfundsaktører og -debattører lige nu. Programmet for dagen vil være sammensat af en række forskellige elementer: Sessioner i plenum med hårdtslående keynote speakers og nyskabende formidlingsgreb. Breakout-sessioner, hvor der er mulighed for at dykke ned i et tema og mødes med ligesindede, der også er interesserede i at søge inspiration fra andre, der deler interesser og udfordringer. Og rig mulighed for at mødes på tværs og udvide netværket med nye kontakter, der både kan inspirere til nye løsninger her og nu, men som forhåbentlig også kan udvikle sig til nye samarbejder på længere sigt.

Tid og sted: Tivoli, København, torsdag 28. marts 2019

 

Altingets årlige kulturpolitiske døgnmøde 

Som noget ganske særligt, inviterer Altinget hvert år netværket til et døgnmøde på Grønbechs Hotel i Folkemødets by Allinge, Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn, de bedste vilkår for at netværke på tværs og samtidig fordybe sig i de faglige oplæg, vi bringer i spil. Overnatning, transport og forplejning er naturligvis inkluderet fra og til Københavns Lufthavn. Det faglige program suppleres med dejlig mad og drikke i hotellets 'Restaurant Vilhelm' samt et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Dagens faglige program:

 

Nordens hemmelighed

Lene Andersen, forfatter, filosof og forlægger

I Lene Andersen og Tomas Björkmans bog "The Nordic Secret" udforsker de opskriften på de nordiske landes udvikling, fra fattige og totalitære lande til i dag at være blandt verdens rigeste og mest fredfyldte lande. Ifølge forfatterne, skyldes denne udvikling en særlig fremherskende kultur i de nordiske lande med den hemmelige ingrediens: Bildung (da: dannelse), som har gennemsyret vores samfund i form af folkeoplysning. Hvad kan vi lære af fortiden i en tid, hvor globalisering og nye teknologier igen udfordrer vores samfund? Lene Andersen vil fortælle nærmere om hovedpointerne fra bogen samt hendes nuværende arbejde med at opstarte tænketanken Nordic Bildung og folkeoplysningseksperimentariet Fremvirke.

Torsdag den 23. maj 2019, Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm

 

Kulturen fra et samfundsøkonomisk perspektiv

Trine Bille, prof. Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS

Kulturpolitiske diskussioner kommer ofte til at omhandle blødere værdier som identitetsforståelse og dannelse, mens politikere efterspørger ofte håndfaste, økonomiske argumenter i den politikske prioritering og diskussion. Derfor er "økonomiske impact studier", som måler kulturens betydning for omsætning og arbejdsplader blevet populære. Men kulturen værdier skal findes helt andre steder - netop i de mere bløde værdier. Vi skal blive bedre til at til påvise disse værdier, mener Trine Bille, som fra et samfundsøkonomisk perspektiv vil give sit bud på om og hvordan det er muligt. 

Trine Bille, der er cand.polit., PhD, og professor ved institut for Ledelse, Politik og Filosofi ved Copenhagen Business School, har i mange år forsket i kulturøkonomi og kulturpolitik, bl.a. med Det Kongelige Teater som case. Hun rådgiver også både det danske og det norske kulturministerium om kulturøkonomiske spørgsmål og er desuden valgt som præsident for den internationale sammenslutning af kulturøkonomer - ACEI. Trine gæster os på Bornholm til en diskussion om kulturens rolle og vilkår i en bredere samfundsøkonomisk kontekst.

Torsdag den 23. maj 2019, Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm

 

Adfærdsdesign i kulturinstitutioner

Oplægsholder endnu ikke bekræftet

Nudging og adfærdsdesign har i de seneste år været buzzwords i indretningen af alt fra offentlige it-systemer, til ankomstterminaler i lufthavne. Men hvordan kan man bruge adfærdsdesign i indretningen af moderne kulturinstitutioner? På Nationalmuseet har der været meget omtale af de såkaldte 'kedsomhedsknapper', der hjælper museet med at tilrettelægge deres udstillinger, så de fanger gæsternes interesse. Vi inviterer en ekspert i adfærdsdesign og nudging med til dette møde for at gøre os klogere på, hvordan man med simple virkemidler kan hjælpe besøgende rundt i institutionen eller kan bruge deres input til at forbedre udstillinger og indretning generelt.

Ny Kongensgade 10, København, fredag 6. september kl. 09:30-12:30

 

Kulturpolitisk overblik i et nyt folketingsår - kulturpolitik eller værdipolitik?

Kulturpolitiske ordførere fra begge fløje

Til dette møde stiller vi skarpt på kulturpolitik ved starten af det nye folketingsår. De seneste år har kulturpolitik i høj grad været præget af værdipolitik. Besparelserne i Danmarks Radio, udformningen af Vikingskibsmuseet i Roskilde og valget af forestillinger på Det Kongelige Teater, har været nogle af de kulturpolitiske temaer, der har fået de politiske bølger på Christiansborg til at gå højt i de seneste år. Vi inviterer kulturpolitiske ordførere fra begge sider af det politiske landskab og tager pulsen på den kulturpolitiske debat i 2019 og i de kommende år. Hvordan ser det kulturpolitiske landskab ud i lyset af forårets folketingsvalg? Og hvordan kommer de kommende års kulturpolitik til at forme sig?

Ny Kongensgade 10, København, fredag 25. oktober kl. 09:30-12:30

 

(Med forbehold for ændringer)

Du kan se netværkets afholdte møder ved at klikke her.