Kulturpolitisk netværk


Altingets kulturpolitiske netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører fra den danske kulturpolitiske arena og erfaringsudveksle med ligesindede. Altingets netværksmodel inkluderer fem møder om året, heraf af ét på Grønbechs Hotel på Bornholm samt et årligt topmøde, hvor vi samler alle Altinget og Mandag Morgens netværksmedlemmer til en fælles konference i København.

Til hvert møde inviteres en interessant nøgleaktør på området, embedsmand, politiker, ekspert, lobbyist eller andet, til at komme med sit syn på en relevant problemstilling eller egne erfaringer, og på denne måde lægge op til refleksion og personlig erfaringsudveksling.

Altingets kulturredaktør Peter Pagh-Schlegel vil også gæste netværket ved flere forsamlinger, og invitere til dialog med netværkets medlemmer samt give en status på den aktuelle journalistiske dækning af kulturpolitikken.

Netværkets møder styres af Lasse Marker, der er medstifter af rådgivningsbureauet Rasmussen & Marker og blandt andet har en fortid i Danmarks Radio. Lasse Marker rådgiver blandt andet kulturaktører i kommunikation, politisk interessevaretagelse og strategisk brug af sociale medier. Lasse er stor fortaler for at ruske op i kulturlivet og udfordre de gængse tanker i det danske kulturliv.

Programmet opdateres løbende, og du kan se det foreløbige program nedenfor. 

 

Adfærdsdesign i kulturinstitutioner

Lasse Frost, adfærdsanalytiker, adfærdsbureauet /KL.7 & Peter Pagh-Schlegel, kulturredaktør, Altinget

Nudging og adfærdsdesign har i de seneste år været buzzwords i indretningen af alt fra offentlige it-systemer, til ankomstterminaler i lufthavne. Men hvordan kan man bruge adfærdsdesign i indretningen af moderne kulturinstitutioner? På Nationalmuseet har der været meget omtale af de såkaldte 'kedsomhedsknapper', der hjælper museet med at tilrettelægge deres udstillinger, så de fanger gæsternes interesse. Vi inviterer Lasse Frost, der er ekspert i adfærdsdesign og nudging fra adfærdsbureauet /KL.7 med til dette møde for at gøre os klogere på, hvordan man med simple virkemidler kan hjælpe besøgende rundt i institutionen eller kan bruge deres input til at forbedre udstillinger og indretning generelt. Lasse har tidligere arbejdet med aktører fra kulturens verden og giver os et indblik i, hvordan man med simple værktøjer kan forbedre gæsternes oplevelse på kulturinstitutioner. 

Ny Kongensgade 10, København, fredag 13. september kl. 09:30-12:30

 

Kulturpolitisk overblik i et nyt folketingsår - kulturpolitik eller værdipolitik?

Jan Johansen, kulturordfører (S), Birgitte Bergman, kulturordfører (K)

Til dette møde stiller vi skarpt på kulturpolitik ved starten af det nye folketingsår. De seneste år har kulturpolitik i høj grad været præget af værdipolitik. Besparelserne i Danmarks Radio, udformningen af Vikingskibsmuseet i Roskilde og valget af forestillinger på Det Kongelige Teater, har været nogle af de kulturpolitiske temaer, der har fået de politiske bølger på Christiansborg til at gå højt i de seneste år. Vi inviterer kulturpolitiske ordførere fra begge sider af det politiske landskab og tager pulsen på den kulturpolitiske debat i 2019 og i de kommende år. Hvordan ser det kulturpolitiske landskab ud i lyset af forårets folketingsvalg? Og hvordan kommer de kommende års kulturpolitik til at forme sig?

Ny Kongensgade 10, København, fredag 25. oktober kl. 09:30-12:30

 

Den originale taleradio som politisk kastebold

Jørgen Ramskov, adm. dir., Radio24syv og kommende direktør, Producentforeningen

Sag(a)en om lukningen af Radio 24syv fik enorm bevågenhed i både medier og det politiske landskab i løbet af foråret, hvor radiostationens lidet attråværdige rolle som politisk kastebold skabte stor virak på sociale medier og som et tema i valgkampen. Den efterfølgende proces om udbuddet af den nye DAB-kanal har ligeledes skabt påstyr i medielandskabet, hvor kritikere har kaldt udbuddet ’skræddersyet’ til Radio 24syv. Vi spørger kanalens afgående adm. direktør Jørgen Ramskov, hvordan han oplevede det politiske stormvejr, som kanalen befandt sig i, i løbet af valgkampen, samt hvordan han forsøgte at advokere mod lukningen af stationen i det politiske landskab. Vi spørger også, hvilke erfaringer han tager med sig i sin kommende stilling som direktør for Producentforeningen, der er brancheforeningen for producenter af film, tv og computerspil.

Ny Kongensgade 10, København, torsdag 6. februar kl. 09:30-12:30 - dato ikke endeligt bekræftet

 

Arena Summit 2020

Altinget og Mandag Morgen inviterer alle netværksdeltagere til en dag, hvor videndeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder. I 2019 samlede Altinget og Mandag Morgen over 600 beslutningstagere fra både offentlige organisationer og private virksomheder til den første Arena Summit, hvor der særligt var fokus på udfordringerne for den næste generation inden for bl.a. fremtidens kompetencer, velfærds- og sundhedsteknologi, fremtidens demokrati og bæredygtig vækst.

I marts 2020 sætter vi igen fokus på nogle af de største samfundsudfordringer og inviterer danske og internationale hovedtalere til at gøre os klogere på, hvordan vi, ved hjælp af nye teknologier, alternative samarbejdsformer og innovative løsninger, kan imødekomme fremtidens udfordringer.

Programmet for dagen opdateres løbende, men I kan se frem til en inspirerende dag med plads til både store tanker og små pauser, hvor der er tid til refleksion, netværksdannelse og diskussioner på tværs af sektorer.

Øksnehallen, København, torsdag 26. marts 2020

 

Altingets årlige kulturpolitiske døgnmøde - 18. maj 2020

På det årlige kulturpolitiske døgnmøde sætter vi fokus på den digitale udvikling på kulturområdet. Biografer, teatre, koncertsale og kunstudstillinger kæmper alle om kulturforbrugernes opmærksomhed, men udfordres samtidig af streamingtjenester, youtube-kanaler, podcast og lydbøger. Kultur er ikke længere noget, som indtages og opleves i ophøjet stilhed i mørklagte sale og marmorklædte museer. Kultur er en del af vores hverdag og kan opleves, mens vi cykler på arbejde eller skræller kartofler. Kulturen er flyttet ind i vores stuer eller måske snarere ned i vores lommer. Men hvordan har den digitale udvikling præget opfattelsen og forbruget af kultur. Og hvordan har kulturen udviklet sig? Vi inviterer to oplægsholdere med til Bornholm for at gøre os klogere på kulturens digitale udvikling og ser nærmere på, hvordan traditionelle kulturinstitutioner kan gå nye digitale veje.

Program:

- Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
- Velkomst og indlogering på hotellet
- 'Hvordan påvirker den digitale transformationen kulturen?' - oplæg ved Bjarki Valtýsson, lektor, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, KU
- Frokost i gårdhaven
- Oplæg - oplægsholder endnu ikke bekræftet
- Middag med bornholmske råvarer i hotellets Restaurant Vilhelm
- Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem

 

Hvordan påvirker den digitale transformationen kulturen?

Bjarki Valtýsson, lektor, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet

Digitaliseringen er for alvor flyttet ind i det danske kulturlandskab og både museer, teatre og spillesteder arbejder på at tilføje digitale dimensioner til de fysiske kulturinstitutioner. Danskernes kulturforbrug er blevet digitalt. Hvad end det er i hjemmet, på cyklen eller i de velourbetrukne stolerækker i det kongelige teater er præget af den digitale udvikling. Men hvordan præger digitaliseringen vores kulturforståelse? Hvordan påvirker den danskernes kulturforbrug? Og hvilken indflydelse har den på lovgivningen og udviklingen på kulturområdet? Vi inviterer Bjarki Valtýsson, der er lektor på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab på KU, med til årets døgnmøde, hvor han vil gøre os klogere på den digitale udvikling på kulturområdet. 

Grønbechs Hotel, Allinge, mandag 18. maj 2020

 

Status på regeringens første år med kulturpolitiske briller

Joy Mogensen, Kultur- og Kirkeminister (S) - endnu ikke endeligt bekræftet

Til dette møde inviterer vi Kultur- og Kirkeminister Joy Mogensen på besøg i netværket og tager en åben diskussion om dansk kulturpolitik. Vi gør status på regeringens og ministerens første år ved magten og drøfter alt fra 2%-besparelser, medieforlig og hvordan man i højere grad kan styrke vækstlaget i dansk kultur. Vi beder netværket byde ind med temaer, problemstillinger og spørgsmål, som vi gerne vil have ministerens syn på.

Ny Kongensgade 10, København, torsdag 3. september 2020 kl. 09:30-12:30

 

Hvordan engagerer og leder man frivillige?

Jonas Hedegaard, Ph.D. Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet

Mange kulturinstitutioner har stor glæde og nytte af hjælp fra frivillige kræfter, når der skal planlægges, arrangeres og afvikles kulturarrangementer rundt om i landet. Men hvordan leder man en flok frivillige, og hvordan organiserer man området, så det på den ene side bliver en væsentlig ressource og på den anden side beholder den umiddelbarhed og entusiasme, der er så symptomatisk for frivillige? Jonas Hedegaard er Ph.D.-studerende på Roskilde Universitet og har lavet frivilligt arbejde i mange år, bl.a. som formand for en landsforening og har de sidste tre år været teamleder for Roskilde Festivals interne ledelsesudvikling. Jonas forsker nu i ledelse og organisering af hybride værdidrevne organisationer, der bl.a. involverer frivillige. Til dette møde sætter vi fokus på, hvordan man engagerer og leder frivillige i kulturorganisationer. 

Ny Kongensgade 10, København, tirsdag 3. november 2020 kl. 09:30-12:30 

 

Programmet opdateres løbende

 

Navnenyt

Se flere »