Bliv
kontaktet

Kultur

I Altingets kulturpolitiske netværk stiller vi skarpt på den danske kulturpolitik og sætter fokus på vilkårene for landets kulturinstitutioner. Vi samler fagprofessionelle fra bl.a. museer, biblioteker, scenekunst og kommuner til diskussioner om kulturpolitik, digitalisering, frivillighed og en masse andre temaer, der er med til at præge den alsidige danske kulturscene. Med input fra eksperter, forskere, fagfolk og politikere bringer vi kulturen ind i et fortroligt rum, hvor der er plads til faglig sparring og meningsudvekslinger.

Mødeleder

Netværkets møder styres af Lasse Marker, der er medstifter af rådgivningsbureauet Rasmussen & Marker og blandt andet har en fortid i Danmarks Radio. Lasse Marker rådgiver blandt andet kulturaktører i kommunikation, politisk interessevaretagelse og strategisk brug af sociale medier. Lasse er stor fortaler for at ruske op i kulturlivet og udfordre de gængse tanker i det danske kulturliv.

Program

26/5-2021

Marco Berenthz, Stifter NORRØN tegnestue

Årets kulturdøgn: Dagsseminar i København

Vær en del af Altingets kulturdøgn, hvor vi sætter destinationsudvikling i højsædet. 

Biografer, teatre, koncertsale og kunstudstillinger kæmper alle om kulturforbrugernes opmærksomhed, men udfordres samtidig af streamingtjenester, youtube-kanaler, podcast og lydbøger. Kultur er ikke længere noget, som indtages og opleves i ophøjet stilhed i mørklagte sale og marmorklædte museer. Kultur er en del af vores hverdag og kan opleves, mens vi cykler på arbejde eller skræller kartofler. Kulturen er flyttet ind i vores stuer eller måske snarere ned i vores lommer.
På dagens møde vil vi ud fra destinationsudviklingsvinklen, se på hvordan vores fysiske rammer kan forblive relevante i en tiltagende digital hverdag.

Vilcon hotel & konferencegaard, Slagelse, kl. 10:00-8:00

20/8-2021

Joy Mogensen, Kultur- og Kirkeminister (S)

Mød ministeren - status på kulturpolitikken

Til dette møde inviterer vi Kultur- og Kirkeminister Joy Mogensen på besøg i netværket og tager en åben diskussion om dansk kulturpolitik. Vi gør status på regeringens og ministerens første par år ved magten og drøfter alt fra 2%-besparelser, medieforlig og hvordan man i højere grad kan styrke vækstlaget i dansk kultur. Vi beder netværket byde ind med temaer, problemstillinger og spørgsmål, som vi gerne vil have ministerens syn på.

Ny Kongensgade 10, København, kl. 9:30-12:30

24/9-2021

Information om gæst tilgår

Formiddagsmøde i KBH

Vi afholder et formiddagsmøde i Altingets lækre gårdmiljø.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 Kbh K, kl. 9:30-12:30

12/11-2021

Information om gæst tilgår

Formiddagsmøde i KBH

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 Kbh K, kl. 9:30-12:30

10/1-2022

Mere information om oplægsholder følger

Formiddagsmøde i KBH

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 Kbh K, kl. 9:30-12:30

2/3-2022

Mere information om oplægsholder følger

Formiddagsmøde i KBH

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 Kbh K, kl. 9:30-12:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets kulturpolitiske netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af den kulturpolitiske arena.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 19.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning.


Accepter betingelser