Bliv
kontaktet

Kultur

I Altingets kulturpolitiske netværk stiller vi skarpt på den danske kulturpolitik og sætter fokus på vilkårene for landets kulturinstitutioner. Vi samler fagprofessionelle fra bl.a. museer, biblioteker, scenekunst og kommuner til diskussioner om kulturpolitik, digitalisering, frivillighed og en masse andre temaer, der er med til at præge den alsidige danske kulturscene. Med input fra eksperter, forskere, fagfolk og politikere bringer vi kulturen ind i et fortroligt rum, hvor der er plads til faglig sparring og meningsudvekslinger.

Mødeleder

Netværkets møder styres af Lasse Marker, der er partner i konsulentbureauet Why Consulting og blandt andet har en fortid i Danmarks Radio. Lasse Marker rådgiver blandt andet kulturaktører i kommunikation, politisk interessevaretagelse og strategisk brug af sociale medier. Lasse er stor fortaler for at ruske op i kulturlivet og udfordre de gængse tanker i det danske kulturliv.

Program

Tidligere begivenheder

Vis

19/8-2022

Magnus Korning Andersen, analytiker, Tænketanken Mandag Morgen

Arbejdsforhold i kulturlivet

I de seneste år har flere rapporter peget på arbejdsforhold i dansk kultur, som ikke flugter med forholdene for store dele af resten af arbejdsmarkedet. På dagens møde dykker vi ned i forholdene og drøfter hvordan vi som kulturaktører kan være med til at skubbe forholdene i en bedre retning.

Til at gøre os klogere på én af de rapporter, får vi besøg af Magnus Korning Andersen, analytiker hos Tænketanken Mandag Morgen og projektleder på analysen: "Komponister og musikeres arbejdsforhold". Magnus vil fortælle om de mest interessante indsigter Tænketanken Mandag Morgen fandt frem til, inden for temaer som eksempelvis ulønnet arbejde, antallet af arbejdsrelationer og kønsbalance. 

På bagkant af Magnus' præsentation vil vi i netværket drøfte, hvad indsigterne siger om kulturbranchen samt hvad vi som kulturaktører kan gøre for at forebygge de tendenser vi ser.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

5/10-2022

Jakob Høyer, kommunikationschef, DBU

Kulturen og samfundsudfordringer

Kultur gør en forskel og favner bredt. Alt fra en fodboldkamp på det lokale stadion til en ballet-forestilling i Det Kongelige Teater er kultur og spiller derfor en enorm rolle for mange mennesker i samfundet.

Det er mere end blot en udstilling, en forestilling eller en koncert mv. og rækker langt ud over de fysiske rammer de mange kulturelle aktiviteter er placeret i. Kultur er med til at samle folk og kan samtidigt adressere større samfundsmæssige udfordringer, såsom mental sundhed, integration, klimaforandringer og socialt samvær.

Men hvordan lykkes man som kulturinstitution med at løfte sådanne dagsordener til gavn for samfundet som helhed, uden at gå på kompromis med den primære værdi ved kulturen? Og har vi som kulturinstitutioner et samfundsansvar vi er forpligtet til at løfte?

Det er nogle af de spørgsmål vi rejser, når vi på dagens møde får besøg af Jakob Høyer, kommunikationschef hos DBU, som har været med på hele ’EN DEL AF NOGET STØRRE’-rejsen. Et initiativ, der igennem utallige projekter og indsatser har formået at løfte afgørende sociale- og sundheds dagsordener med fodbold som det primære middel. Jakob Høyer vil på mødet introducere os til visionen bag ’EN DEL AF NOGET STØRRE’ samt fortælle om hvordan man hos DBU arbejder med visionen. Derudover vil Jakob præsentere nogle af de initiativer der igangsat og hvilken betydning disse har haft for relevante samfundsdagsordener.

Mødested tilgår, kl. 9:30-12:30

22/11-2022

Ane Halsboe-Jørgensen (S), Kulturminister

Eftermiddagsmøde: Dansk kultur frem mod næste valg

Siden seneste folketingsvalg har kulturlivet være under et massivt pres. Nu kigger vi frem ad og forholder os til, hvad vi kan forvente frem mod næste folketingsvalg.  

Det gør vi på dagens møde i selskab med Kulturminister, Ane Halsboe-Jørgensen, som vil give os et indblik i regeringens forventninger til det fremadrettede arbejde med kulturområdet, hvor nedlukninger, aflysninger og kompensationsordninger ikke fylder nær så meget som i de forgangene år. 

På mødet vil vi bl.a. berøre hvordan vi lykkes med at genstarte og måske endda gentænke kulturen i Danmark samt hvordan vi sikrer at kulturen fortsat udgør en hjørnesten i det danske samfund. 

Ubbe's Vinhandel, Ny Vestergade 1, 1471 København K, kl. 13:30-16:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets kulturpolitiske netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af den kulturpolitiske arena.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 19.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning.


Accepter betingelser