Bliv
kontaktet

Kultur

I Altingets kulturpolitiske netværk stiller vi skarpt på den danske kulturpolitik og sætter fokus på vilkårene for landets kulturinstitutioner. Vi samler fagprofessionelle fra bl.a. museer, biblioteker, scenekunst og kommuner til diskussioner om kulturpolitik, digitalisering, frivillighed og en masse andre temaer, der er med til at præge den alsidige danske kulturscene. Med input fra eksperter, forskere, fagfolk og politikere bringer vi kulturen ind i et fortroligt rum, hvor der er plads til faglig sparring og meningsudvekslinger.

Mødeleder

Netværkets møder styres af Lasse Marker, der er partner i konsulentbureauet Why Consulting og blandt andet har en fortid i Danmarks Radio. Lasse Marker rådgiver blandt andet kulturaktører i kommunikation, politisk interessevaretagelse og strategisk brug af sociale medier. Lasse er stor fortaler for at ruske op i kulturlivet og udfordre de gængse tanker i det danske kulturliv.

Program

Tidligere begivenheder

Vis

8/2-2023

Døgnmøde: Kulturen i en ny digital virkelighed

På årets døgnmøde sætter vi fokus på hvordan kulturen påvirkes af digitale tendenser. Er kulturen som vi har kendt den truet?

Oplægsholdere oplyses snarest.

Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby, kl. 10:00-9:00

17/4-2023

Status på den danske kulturpolitik - hvor skal vi forbedre os?

På dagens møde sætter vi fokus på kulturpolitikken, når vi sætter to kulturordførere stævne.

Oplægsholdere oplyses snarest.

Mødested tilgår., kl. 9:30-12:30

9/6-2023

Frivillighed i kulturen

På dagens møde sætter vi fokus på aktivering og fastholdelse af frivillige i det danske kulturliv.

Oplægsholdere oplyses snarest.

Mødested tilgår., kl. 9:30-12:30

14/9-2023

Netværksmøde

Tema og oplægsholder oplyses snarest.

Mødested tilgår., kl. 9:30-12:30

1/12-2023

Eftermiddagsmøde

Tema og oplægsholder oplyses snarest.

Mødested tilgår, kl. 13:30-16:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets kulturpolitiske netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af den kulturpolitiske arena.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 19.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning.


Accepter betingelser