Kulturpolitisk netværk


Altingets kulturpolitiske netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører fra den danske kulturpolitiske arena og erfaringsudveksle med ligesindede. Altingets netværksmodel inkluderer fem møder om året, heraf af ét på Grønbechs Hotel på Bornholm samt et årligt topmøde i Tivoli.

Til hvert møde inviteres en interessant nøgleaktør på området, embedsmand, politiker, ekspert, lobbyist eller andet, til at komme med sit syn på en relevant problemstilling eller egne erfaringer, og på denne måde lægge op til refleksion og personlig erfaringsudveksling.

Altingets kulturredaktør Peter Pagh-Schlegel vil også gæste netværket ved flere forsamlinger, og invitere til dialog med netværkets medlemmer samt give en status på den aktuelle journalistiske dækning af kulturpolitikken.

Programmet opdateres løbende, og du kan se det foreløbige program nedenfor. 

 
En status på kulturpolitikken

Mette Bock (LA), kultur- og kirkeminister

Regeringen har i sit seneste finanslovsforslag lagt op til at føre 400 mio. kr. tilbage til kulturlivet. Samtidig har ministeren lagt op til en række vigtige reformtiltag på bl.a. museums-, teater- og biblioteksområdet. Kulturminister Mette Bock (LA) gæster netværket og tager den seneste temperatur på regeringens kulturpolitik.

Børsbygningen, onsdag 10. oktober 2018, kl. 9.15-12.15

 

Fonden som samfundsaktør

Henrik Tvarnø, direktør A.P. Møller Fonden

Hvilken samfundsrolle har fondene i nutidens Danmark? De danske fonde har i de seneste år udviklet sig til at være stærke samfundsaktører, og set i lyset af, at vi lever i en tid med faldende statslige bevillinger, er kulturinstitutionerne i stigende grad afhængige af fondene for at bevare deres eksistensgrundlag. Sammen med direktøren for A.P. Møller Fonden, Henrik Tvarnø, vil vi tage temperaturen på fondenes samfundsrolle, og hvilke fordele og udfordringer, som følger med, at fondene bevæger sig fra at være stilletiende bidragsydere til aktive samfundsaktører.

København K, onsdag 16. januar 2019, kl. 9.30 - 12.30

 

Arena Summit 2019

Altinget og Mandag Morgen inviterer 28. marts 2019 alle netværksdeltagere til en dag, hvor videndeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder.

På dagen sætter vi fokus på nogle af tidens vigtigste tendenser i den fremtid, vi bevæger os hastigt imod. Centrale temaer bliver således blandt andet digitaliseringens og teknologiens betydning for alle aspekter af samfundet, fremtidens arbejdsmarked og deraf følgende kompetencebehov, behovet for at tænke i bæredygtige løsninger, indretningen af fremtidens velfærdssamfund og udviklingstendensernes betydning for demokratiet.

Dagen bliver fyldt med inspiration fra en lang række af de vigtigste samfundsaktører og -debattører lige nu. Programmet for dagen vil være sammensat af en række forskellige elementer: Sessioner i plenum med hårdtslående keynote speakers og nyskabende formidlingsgreb. Breakout-sessioner, hvor der er mulighed for at dykke ned i et tema og mødes med ligesindede, der også er interesserede i at søge inspiration fra andre, der deler interesser og udfordringer. Og rig mulighed for at mødes på tværs og udvide netværket med nye kontakter, der både kan inspirere til nye løsninger her og nu, men som forhåbentlig også kan udvikle sig til nye samarbejder på længere sigt.

Tid og sted: Tivoli, København, torsdag 28. marts 2019

 

Altingets årlige kulturpolitiske døgnmøde 

Som noget ganske særligt, inviterer Altinget hvert år netværket til et døgnmøde på Grønbechs Hotel i Folkemødets by Allinge, Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn, de bedste vilkår for at netværke på tværs og samtidig fordybe sig i de faglige oplæg, vi bringer i spil. Overnatning, transport og forplejning er naturligvis inkluderet fra og til Københavns Lufthavn. Det faglige program suppleres med dejlig mad og drikke i hotellets 'Restaurant Vilhelm' samt et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Dagens faglige program:

 

Nordens hemmelighed

Lene Andersen, forfatter, filosof og forlægger

I Lene Andersen og Tomas Björkmans bog "The Nordic Secret" udforsker de opskriften på de nordiske landes udvikling, fra fattige og totalitære lande til i dag at være blandt verdens rigeste og mest fredfyldte lande. Ifølge forfatterne, skyldes denne udvikling en særlig fremherskende kultur i de nordiske lande med den hemmelige ingrediens: Bildung (da: dannelse), som har gennemsyret vores samfund i form af folkeoplysning. Hvad kan vi lære af fortiden i en tid, hvor globalisering og nye teknologier igen udfordrer vores samfund? Lene Andersen vil fortælle nærmere om hovedpointerne fra bogen samt hendes nuværende arbejde med at opstarte tænketanken Nordic Bildung og folkeoplysningseksperimentariet Fremvirke.

Torsdag den 23. maj 2019, Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm

 

 

(Med forbehold for ændringer)

Du kan se netværkets afholdte møder ved at klikke her.