Gå til
tilmelding

Afholdt Danske virksomheder som løsningsleverandører til globale udfordringer

Velkomst ved Lina Gandløse Hansen, Direktør for Trade Council og Global Bæredygtighed, Udenrigsministeriet, byder velkommen, kl. 9:00 - 9:10

Hvordan matcher vi dansk bæredygtig innovation med globale udfordringer? Kl. 9:10 - 10:00
Herhjemme ser vi en bølge af start-ups og SMVer, der byder på innovative løsninger inden for tematikker under Verdensmålene, og som ønsker at være med til at gøre en forskel og være en del af løsningen på de udfordringer, som vi globalt set står over for. Hvordan spiller vi hinanden gode i det danske innovationsøkosystem og får givet de danske virksomheder de bedste betingelser for at indgå i innovationsforløb med internationale partnere med bæredygtighed for øje?

Med udgangspunkt i virksomheden Coastgrass, som har skabt en løsning, der kan erstatte plastik, og som står over for at indgå et samarbejde med en stor israelsk virksomhed inden for landbrug, skal vi drøfte, hvordan vi bedst matcher danske, bæredygtige løsninger med globale udfordringer?

SMV’er som løsningsleverandører, kl. 10:05 - 11:00
Der er internationalt bud efter produkter og services, der kan adressere de udfordringer, som verdensmålene skitserer: så som stigende ulighed, hastigt voksende sundhedsbyrde eller et behov for mere bæredygtig energi.  Mange danske virksomheder – ikke mindst SMV’er – har innovative løsninger der kan være med til at skubbe på en bæredygtig omstilling på globale markeder. 

Men for at udnytte de internationale muligheder der ligger i bæredygtig og verdensmål kræver det, at virksomhederne kan se de muligheder– og ikke mindst er på forkant med det stigende antal krav der kommer inden for bæredygtighedsområdet.  Men det kan være nemmere sagt end gjort? I en travl hverdag, der ovenikøbet er præget af kriser (energi, forsyningsudfordringer, Ukraine etc) kan det være svært at afsætte tid til at sætte sig ind i ny lovgivning eller lokale SDG planer osv.

Så hvordan lykkes vi med at skabe de bedste rammer for at danske SMV’er bliver løsningsleverandører på den bæredygtige omstilling i et internationalt perspektiv?

Det er muligt at deltage både fysisk og digitalt. Det kræver ingen tilmelding at deltage digitalt. Du kan følge debatten fra Verdensmålsugens forside. 

Debatterne er arrangeret af Udenrigsministeriet. 

Gratis

1. februar 2023 kl. 9:00

Eigtveds Pakhus