Gå til
tilmelding

Indhold

Verdensmålsugen

Her kan du kunne finde artikler, optagelser og podcast fra og om Verdensmålsugen

Video

Debat og boglancering: Fra forskning til folkebevægelse

Hvad der skal til for at omsætte forskning om naturressourcer og forbrug til folkebevægelse? Se debatten, der tager afsæt i professor Steen Hildebrandts nye bog:...Video

Vores udledning, vores ansvar - hvor ingen lades i stikken

Den nye fond til klimaskabte tab og skader, der blev vedtaget sidste år, bliver et af de store temaer på COP28. Men hvordan sikrer vi en fond, der gavner de mest udsatte? Se de...Video

FN's verdensmål i prioriteret rækkefølge for Danmark

Regeringen har forpligtet sig til at opfylde målet om en 70% reduktion af CO2-udledninger inden 2030 over for vælgerne. Samtidig er Danmark også forpligtet til at stoppe t...Video

Leverer danske virksomheder på Parisaftalen?

Leverer danske virksomheder på Parisaftalen? Se debat om UN Global Compact Network Denmark statusrapport 2023 for Science Based Targets initiative i Danmark.Video

Hvordan får vi passagererne tilbage i den kollektive transport?

De faldende passagertal risikerer at skabe en nedadgående spiral for den kollektive transport i Danmark. Hvordan kan vi stoppe den nedadgående spiral og få flere passagere...Video

Partnerskaber - svaret på verdens vilde problemer?

Hvordan får vi plads til vild natur, landbrug og vedvarende energi samtidig med, at vi beskytter vores grundvand? Og hvordan løser vi verdens vilde problemer? Se en samtale og ...Video

Halvvejs mod 2030 - hvordan kan vi skabe håb og handling på tværs af sektorer og generationer?

Vi er halvvejs mod 2030, men langt fra at være i mål med at indfri Verdensmålene. Unge går på mange måder forrest, men kan ikke trække hele læ...Video

Presset på sygehusene stiger, og det gør klimaaftrykket også - kan vi redde begge patienter?

Hvordan kan vi gentænke sundhedssystemet, så det imødekommer og afspejler den virkelighed, vi lever i? Og hvordan kan vi aflaste sygehusene til gavn for både pat...Video

Verdensmål i det nære - Verdensmålsprisen

Hvordan skaber vi de bedste rammer og forudsætninger for at arbejde med verdensmålene lokalt? Hvilke barrierer møder de lokale ildsjæle på det kommunale- og nati...Video

Energieffektivisering - en central del af den grønne omstilling

Energieffektivitet er en central del af den grønne omstilling, og det kræver et stærkt samarbejde på tværs af energisektoren og flere og bedre grønne kompet...Video

Fra hensigtserklæringer til global omstilling af byggesektoren

Omstilling af byggesektoren er centralt, når de globale klimamål skal indfries. Hvordan kan COP28 hjælpe den nødvendige omstilling på vej? Se hele debatten her.&...Video

Åbning af Verdensmålsugen 2023

Verdensmålsugen 2023 åbnede med en debat om, hvorfor verdensmålene fortsat er aktuelle mellem politikere, virksomheder og ungdommen. Se hele debatten her. Artikel

Grønne byområder og soldrevne vandpumper: Sådan arbejder to fonde med verdensmålene i praksis

Grønne samlingspunkter i små lokalsamfund og et skift fra diesel- til soldrevne vandpumper er to eksempler på, hvordan Grundfos Foundation og Nordea-fonden konkret arbejde...Artikel

Dan Jørgensen om SVM-regeringens planer for verdensmål: Vær tålmodige

Verdensmålsnørder må vente lidt endnu på at blive klogere på rollefordelingen og organiseringen af SVM-regeringens arbejde med verdensmålene, lyder det fra ...