OK21: Regioner og praktiserende læger nærmer sig hinanden op til forhandlinger

OK21: Danske Regioner og PLO udsender fælles vision som optakt til de overenskomstforhandlinger, der begynder mandag.

Forholdet mellem to af sundhedsvæsenets væsentligste aktører - regionerne og de praktiserende læger - ser ud til at være på vej mod tidligt forår. 

Lørdag udsendte Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) nemlig en fælles 10-årig vision for almen praksis. Det fælles oplæg kommer lige op til de overenskomstforhandlinger mellem parterne, som påbegyndes mandag.

I oplægget slår parterne fast, at PLO-læger fortsat skal være regionernes førstevalg, og at de praktiserende læger skal spille en endnu størrre rolle i fremtidens sundhedsvæsen. Især når det gælder opgaven med at sikre sammenhæng i patienternes forløb, lægger parterne op til at give almen praksis større beføjelser:

Login