Følg L 49 Skatteindberetningsloven med videre
(Skatteministeriet)

19/12
2019

3. behandling

3. behandling af forslag til lov om ændring af skatteindberetningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven (L 49).

Læs mere
17/12
2019

2. behandling

2. behandling af forslag til lov om ændring af skatteindberetningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven (L 49).

Læs mere
10/12
2019
19/11
2019

1. behandling

1. behandling af forslag til lov om ændring af skatteindberetningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven (L 49).

Læs mere
6/11
2019

Lovforslag: L 49 (Skatteministeriet)

Forslag til lov om ændring af skatteindberetningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven. (Gennemførelse af direktiv om obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger).

Læs mere