Følg B 89 Afskaffelse af modregning af lønindkomst i folkepensionen
(Beskæftigelsesministeriet)

5/2
2020

Lovforslag: B 89 (Beskæftigelsesministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af modregning af lønindkomst i folkepensionen.

Læs mere