Følg L 18 Lov om social pension med videre
(Beskæftigelsesministeriet)

2/10
2019

Lovforslag: L 18 (Beskæftigelsesministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og ligningsloven. (Lettelse af grænsehindring ved flytning mellem rigsdelene m.v.).

Læs mere