Følg L 19 Lov om social pension med videre
(Beskæftigelsesministeriet)

5/11
2019

3. behandling

3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension med videre og lov om en skattefri seniorpræmie (L 19).

Læs mere
24/10
2019

2. behandling

2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension med videre og lov om en skattefri seniorpræmie (L 19).

Læs mere
2/10
2019

Lovforslag: L 19 (Beskæftigelsesministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om en skattefri seniorpræmie. (Forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og førtidspension og forøgelse af skattefri seniorpræmie).

Læs mere