Følg L 29 Aktieavancebeskatningsloven med videre
(Skatteministeriet)


Fremsat af: Morten Bødskov (Skatteminister (S), MF (S))
Ministerområde: Skatteministeriet
Status: Fremsat
30/10
2020
1. BEHANDLING

Salen: Aktieavancebeskatningsloven med videre

1. behandling af forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (L 29).

7/10
2020
FREMSAT

Lovforslag: L 29 (Skatteministeriet)

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. (Beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde).