Kursus: Public Affairs Maj


Altinget klæder dig på til politisk interessevaretagelse med de grundlæggende og vigtigste redskaber.


TO ERFARNE UNDERVISERE

  Lars L. Nielsen
Lars L. Nielsen stiftede NielsenNetwork i 2017, og han har mere end 20 års erfaring fra tidligere jobs: Public affairs-direktør i Primetime Kommunikation; kommunikations-direktør i Finansrådet, pressechef og rådgiver for teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam, Københavns Kommune; pressechef og partisekretær, Det Radikale Venstre; og generalsekretær for Europabevægelsen. Lars L. Nielsen sidder i følgende bestyrelser: DR, Københavns Madhus, Teater Grob, Det Nationale Ungdomssymfoniorkester og ATV’s Science & Engineering-komité. 

 Bo Smith
Bo Smith kender den politiske proces indefra med 15 års erfaring som departementschef i Beskæftigelsesministeriet. Han er uddannet Cand.scient.pol i 1974 med efterfølgende karriere i en række ministerier, i Københavns Amt og i Datacentralen A/S. I dag blandt andet chefforhandler for en af verdens største og mest avancerede forskningsfaciliteter, European Spallation Source i Lund.

 

Den grundlæggende model, som kurset bygger på:

 

På hver kursusdag gennemgår Lars L. Nielsen og Bo Smith dele af den grundlæggende model for politisk interessevaretagelse. Derudover gennemgår de en case fra det virkelige liv og tager hver gang fat i en af kursusdeltagernes udfordringer. Op til alle kursusdage løses hjemmeopgaver.           

Kursusdag 1 "Forberedelse og afklaring" og "Forberedelse af den rette dokumentation"
På dagen lærer du blandt andet om vigtigheden af timing, netværk, notatudarbejdelse, og hvordan du sikrer, at din dokumentation kan anvendes effektivt.

Kursusdag 2 ”Udarbejdelse af strategi” og ”Forberedelse af den rette eksekvering"
På dagen får du redskaber til at udarbejde en effektiv strategi. Og du får input til at etablere en koalition med samarbejdspartnere og ikke mindst til, hvordan du arbejder med medier. Du får også redskaber til at sikre dig et system, når du skal eksekvere din strategi.

Kursusdag 3 Fokus på ”Evaluering” og "Opfølgning på stakeholders"
På dagen får du redskaber til at sikre den rigtige opfølgning på et afsluttet forløb, så du sikrer dig, at du kan vende tilbage. Du får en indføring til, hvordan du på systematisk vis etablerer et netværk og styrker din næste indsats.

Kursus: Public Affairs Maj

Tid og sted
13 maj 2020
20 maj 2020
3 juni 2020

Alle dage kl. 10:00-16:00
Hos Altinget og Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 1472 København K

Pris: 14.495,- ex. moms for hele forløbet inklusiv forplejning og materiale. 

Har du spørgsmål til kurset, kan du kontakte Seniorkonsulent Mads Anker på anker@altinget.dk eller 51285110.

Tilmelding