By- og boligpolitisk netværk - Aarhus


Altingets by- og boligpolitiske netværk sætter fokus på emner og problemstillinger, som er fælles for den private og almene sektor og det private boligmarked. Vi tilbyder et fortroligt forum, hvor ligesindede nøgleaktører med samme professionelle udfordringer og løsninger kan udveksle erfaringer og meninger. På denne måde søger vi at skabe dialog og forbindelser på tværs af de forskellige sektorer.

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, hvor vi fast mødes i Dokk1 ved Aarhus Havn, inviteres der hvert år til et særligt døgnmøde på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

Netværkets faste mødeleder er tidligere minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen.

 

Når 1 plus 1 giver 3

Henrik Garver, Adm. direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører

"1 plus 1 giver 3 i denne handel" var udmeldingen fra COWI’s adm. direktør Lars-Peter Søby ved offentliggørelsen af COWI’s opkøb af Danmarks største arkitektvirksomhed Arkitema i november 2018. Fusionen er langt fra det eneste eksempel på konsolidering i bygge-og boligbranchen, som vi har set i den seneste tid. Megatrends som bæredygtighed, cirkulær økonomi, liveability og smart cities stiller stadig højere krav til de løsninger, som vi som borgere forventer af vores fremtidige byer, boliger og anlæg, og dette kræver nytænkning og innovation i organisationerne. Adm. direktør for Foreningen af Rådgivende Ingeniører Henrik Garver vil gæste dagens møde og give sine bud på de udfordringer og muligheder som ligger i konsolideringstendensen samt hans bud på, hvad vi vil se i fremtiden. Til inspiration kan læses rapporten ”Byggeriet 2035 – en foresight analyse” .

Dokk1, Hack Kampmanns Pl. 2, Aarhus, onsdag 29.maj 2019 kl. 9.30 - 12.30

 

 Smart, circular, shared cities

Line Gerstrand, Smart City Koordinator i Aarhus Kommune

Mange danske kommuner er godt i gang med at implementere nye teknologier til at måle og styre byerne. Især Aarhus Kommune har taget førertrøjen på og har sågar fået midler fra Nordic Innovation til at starte et nordisk smart-city netværk. Men spørgsmålet om de smarte byer rejser også spørgsmål om konsekvenserne for økonomi, politik og livskvalitet. Hvordan kan teknologi og data være med til at skabe et bedre liv? Og hvordan kan det fordre lokal engagement og medborgerskab? Til dagens møde vil Line Gerstrand fra Aarhus Kommune dele ud af deres erfaringer og lægge op til debat med netværket om byudvikling i en digital tidsalder.

Dokk1, Hack Kampmanns Pl. 2, Aarhus, onsdag 21. august 2019 kl. 9.30 - 12.30

 

Altingets by og boligpolitiske døgnmøde på Bornholm 17. - 18. september 2019 

Netværkets årlige døgnmøde finder sted fra tirsdag til onsdag på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge. I Bornholms flotte omgivelser får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører inden for den danske bygge- og boligsektor. Mødet giver de bedste vilkår for at netværke på tværs og samtidig fordybe sig i de faglige oplæg, vi bringer i spil. Overnatning, transport og forplejning er naturligvis inkluderet.

Det faglige program er under udarbejdelse, men agendaen for turen lyder: 

•   Fly til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   'Dagsordenen i EU' - Oplæg og debat ved Bendt Bendtsen

•   Fælles frokost

•   Oplæg og debat ved dagens anden oplægsholder

•   Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets Restaurant Vilhelm og efterfølgende besøg i Øltinget

•   Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem 

 

Dagsordenen i EU

Bendt Bendtsen, Medlem af Europa-Parlamentet

Som medlem af Udvalget for Industri, Forskning og Energi (ITRE) i Europa-Parlamentet spillede Bendt Bendtsen en central rolle i forbindelse med revisionen af bygningsdirektivet (EPBD) og energieffektivitetsdirektivet (EED). Tilbage i Danmark vil han til dagens møde ledsage os til Grønbechs Hotel, hvor han vil give et indblik i forhandlingsprocesserne i EU. Han vil endvidere komme ind på de centrale ændringer som revisionerne betyder, og hvordan de kan påvirke dig og din organisation.

17.- 18. september 2019, Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm

 

Bedre samarbejder for billigere boliger

Morten Mandøe, Cheføkonom i KL

Fremtidens byggeri stiller krav om stærke samarbejder mellem private og offentlige aktører i by- og boligbranchen, når bøde økonomi og byggeri skal være bæredygtigt. Til dagens møde retter vi særligt fokus mod udbudsprocesserne og spørger til, hvorledes kommuner og leverandører i fremtiden kan udarbejde bedre løsninger med færre omkostninger, når der skal bygges ud eller om. Dagens oplægsholder Morten Mandøe vil give et indblik i KL’s arbejde for at gennemskueliggøre og optimere processerne for udbud af bygge- og anlægsprojekter og præsentere netværket for relevante cases om forskellige udbuds- og samarbejdsformer mellem kommuner og leverandører.

Dokk1, Hack Kampmanns Pl. 2, Aarhus, fredag 6. december 2019 kl. 9.30 - 12.30

 

Cirkulær økonomi i byer

Maja Johannessen, Policy Research Manager, The Ellen MacArthur Foundation

The Ellen MacArthur Foundation blev lanceret i 2010 for at fremskynde overgangen til en cirkulær økonomi. Den er sidenhen blevet en global dagsordenskabende organisationen, og har fået den cirkulære økonomi højt på dagsordenen for beslutningstagere på tværs af virksomheder, regeringer og forskningsinstitutioner. Dagens oplægsholder Maja Johannesen vil til dagens møde give et indblik i projektet ’Circular Economy in Cities’, som havde til formål at afdække fordelene ved omstilling til cirkulær økonomi på tværs af det byggede miljø, mobilitet og forbrugsgoder i byer. Hun vil ved dagens møde gøre os klogere på, hvilken rolle cirkulær økonomi har på den internationale scene, og hvordan virksomheder, myndigheder og organisationer kan realisere potentialet.

Dokk1, Hack Kampmanns Pl. 2, Aarhus, februar 2020 kl. 9.30 - 12.30 (dato endnu ikke bekræftet)

 

Med forbehold for ændringer